Ratepension - Få et beløb hver måned i 10-30 år

Med en ratepension får du et månedligt beløb i 10-30 år. Den kan oprettes af alle der endnu ikke har nået pensionsudbetalingsalder plus 20 år. Du får glæde af dit skattefradrag her og nu. 

Du behøver først beslutte, hvordan du vil have din opsparing udbetalt, når du går på pension, og ved mere om, hvordan din livssituation ser ud. Du kan også strække udbetalingsperioden, hvis du allerede er begyndt at få pensionen udbetalt. Ændringer gælder for et kalenderår og skal meddeles i tilpas tid, til at ændringen kan træde i kraft til en 1/1. I løbet af 2018 bliver udbetaling over op til 30 også år en mulighed for nye kommende pensionister.

Fakta Individuelle tilpasninger Skat Fakta

Fakta

Med en ratepension hos os træder du trygt ind i pensionstilværelsen.

Du får:

  • Skattefradrag for indbetalinger op til 54.700,00 kr. årligt (2018)
  • Indbetal mere og få mulighed for fuldt fradrag med automatisk overførsel til Livrente+
  • Udbetaling i månedlige rater
  • Dine efterladte får din ratepension, hvis du dør inden sidste udbetaling

Pension handler også om økonomisk sikkerhed for din familie, hvis du dør tidligt eller bliver alvorligt syg.

Med en ratepension overtager din familie dine månedlige udbetalinger, hvis du dør inden sidste udbetaling. Din familie kan alternativt vælge at få opsparingen udbetalt som et engangsbeløb. I så fald skal de betale 40 pct. i afgift til staten. Du beslutter som udgangspunkt selv, hvem du vil begunstige – men der er dog visse begrænsninger. Læs mere, om hvem der arver din pensionÅbner i nyt vindue

Individuelle tilpasninger

Du kan knytte følgende til din ratepension

Ud over en ren pensionsopsparing, kan du supplere din ratepension med forskellige tilvalg. 

Præmiefritagelse

Præmiefritagelsen træder i kraft, hvis din erhvervsevne nedsættes til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv som følge af sygdom eller ulykke. Efter en karensperiode på tre måneder skal du ikke længere betale præmie, men opsparingen fortsætter, som om du stadig betalte. Det vil være tilfældet, så længe din erhvervsevne er nedsat som nævnt, dog længst til det aftalte pensionstidspunkt

Invalidepension

Invalidepension udbetales hver måned, hvis din generelle erhvervsevne nedsættes til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv.

Udbetalingerne begynder efter en karensperiode og fortsætter, så længe erhvervsevnen er nedsat som nævnt, dog længst til det aftalte pensionstidspunkt.

Dødsfaldsdækning

Hvis du dør før det aftalte pensionstidspunkt, vil dine efterladte modtage udbetalinger fra din dødsfaldsdækning.

Børnepension

Børnepension sikrer dine børn en månedlig udbetaling, hvis du dør før det aftalte pensionstidspunkt. Børnepensionen kan udbetales, til børnene bliver 24 år.

Kontakt os og hør mere om mulighederne. 

Skat

Skat

Når du indbetaler til en pensionsordning, er det en god ide, at overveje hvilke fradragsmuligheder, der er tilknyttet de forskellige opsparingsformer. 

Indbetalinger og skattefradrag

Ratepension – privat

Indbetalingerne kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst. I 2018 er det samlede loft for ratepensioner 54.700,00 kr. Indbetalinger til en ratepension, der er oprettet efter aftale med din arbejdsgiver, fratrækkes før indbetalinger til private ratepensioner. Hvis din arbejdsgiver fx indbetaler 25.000 kr. til din ratepension, svarer det til 23.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Du kan derfor få fradrag på op til 31.700 kr. på en privat ratepension. 

Ratepension – arbejdsgiver

Er ratepensionsordningen oprettet efter aftale med din arbejdsgiver, er det arbejdsgiveren, der indbetaler pensionsbidraget inklusiv arbejdsmarkedsbidrag. Den samlede indbetaling trækkes i lønnen, inden skatten beregnes. Af den samlede indbetaling er det Nordea Liv & Pension, der indbetaler og afregner arbejdsmarkedsbidrag.

Udbetalinger

Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst, og der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.

Formålet med denne side er at give dig et overblik. Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende.
Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.