Livrente+

Med Livrente+ får du din pension udbetalt hver måned, uanset hvor længe du lever. Du kan indbetale så meget, du vil på din Livrente+, og få skattefradrag.

Overblik Skat Fakta Overblik

Overblik

Med Livrente+ kan du se frem til en tryg alderdom.

Du får:

  • Skattefradrag for alle indbetalinger
  • Månedlige udbetalinger hele livet
  • Din familie får værdien af din Livrente+, hvis du dør inden pensionering
Skat

Skat

Indbetalinger

Du kan trække dine indbetalinger fra i din skattepligtige indkomst. Har du en firmapension, kan du indbetale så meget, du vil. Indbetalingerne må blot ikke overstige din løn. 

Indbetaler du privat, og er der mindst 10 år til, at du skal på pension, får du også fuldt skattefradrag for alle indbetalinger.

Har du mindre end 10 år til pensionering, er der visse begrænsninger:

  • Fuldt skattefradrag for indbetalinger op til 48.200,00 kr. (2017)
  • Skattefradraget for indbetalinger over 48.200,00 kr. (2017) fordeles med 1/10 om året i 10 år 

Tip: Udnyt dine fradragsmuligheder bedst muligt, og få mere luft i økonomien i dine tidlige, aktive pensionsår. Kombiner din Livrente+ med en ratepension.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, gælder der særlige regler. Du kan trække indbetalinger på op til 30 pct. af virksomhedens overskud fra.

Udbetalinger

Dine månedlige udbetalinger beskattes som personlig indkomst. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.

Fakta

Hvis du dør inden pensionering

Hvis du dør, inden du er gået på pension, kan din familie vælge at få værdien af din livrente udbetalt enten som en engangssum eller i rater. Udbetalingen er skatte- og afgiftspligtig. Men har du begunstiget din ægtefælle eller registrerede partner, skal der ikke betales boafgift.

Hvis du dør efter pensionering

Hvis du dør, efter du er gået på pension, får din familie udbetaling fra din livrente, hvis du har truffet et aktivt valg inden pensionering. Du kan vælge at sikre din familie i en aftalt årrække, eller indtil din ægtefælle dør. Udbetalingen er skatte- og afgiftspligtig. Men har du begunstiget din ægtefælle eller registrerede partner, skal der ikke betales boafgift.