Livrente+

Med Livrente+ får du din pension udbetalt hver måned, uanset hvor længe du lever. Du kan indbetale så meget, du vil på din Livrente+, og få skattefradrag.

Overblik Skat Myter Kombiner ratepension med Livrente+ Fakta Overblik

En ny pension med maksimal fleksibilitet

Livrente+ er en pension for dig, som ønsker pension hele livet, og som ønsker at sikre din opsparing frem til det øjeblik, du går på pension.

Med en Livrente+ bliver værdien af din opsparing automatisk udbetalt til din ægtefælle eller dine efterladte, hvis du dør før det aftalte pensionstidspunkt. Med Livrente+ kan du både spare op i pension med gennemsnitsrente, Vækstpension og Link Pension.

Du får:

  • Skattefradrag for alle indbetalinger
  • Månedlige udbetalinger hele livet
  • Din familie får værdien af din Livrente+, hvis du dør inden pensionering
Skat

Skat

Indbetalinger

Du kan trække dine indbetalinger fra i din skattepligtige indkomst. Har du en firmapension, kan du indbetale så meget, du vil. Indbetalingerne må blot ikke overstige din løn. 

Indbetaler du privat, og er der mindst 10 år til, at du skal på pension, får du også fuldt skattefradrag for alle indbetalinger.

Har du mindre end 10 år til pensionering, er der visse begrænsninger:

  • Fuldt skattefradrag for indbetalinger op til 54.700,00 kr. (2018) for ophørende livrenter
  • Skattefradraget for indbetalinger over 54.700,00 kr. (2018) fordeles med 1/10 om året i 10 år 

Tip: Udnyt dine fradragsmuligheder bedst muligt, og få mere luft i økonomien i dine tidlige, aktive pensionsår. Kombiner din Livrente+ med en ratepension.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, gælder der særlige regler. Du kan trække indbetalinger på op til 30 pct. af virksomhedens overskud fra.

Udbetalinger

Dine månedlige udbetalinger beskattes som personlig indkomst. Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af udbetalingerne.

Myter

Der er ikke brug for livrenten

Falsk: 
Danskernes levealder stiger markant i disse år. Faktisk er den ene ægtefælle i live efter det 85. år  i 7 ud af 10 ægteskaber. Mange bliver så gamle, at ratepensionen ikke rækker hele livet. Netop derfor er det en fordel at vælge en Livrente+, der sikrer dig en udbetaling hele livet.

Pengene er tabt, hvis jeg dør

Falsk:
Langt de fleste ønsker, at så meget som muligt af opsparingen går til den allernærmeste familie, hvis de dør, før de går på pension. Med en Livrente+ vælger du selv:

  • Om pensionen kun skal udbetales til dig
  • Om din ægtefælle eller samlever skal modtage udbetaling, så længe han eller hun     lever, hvis du dør først. Din ægtefælle eller samlever kan også vælge at få pensionen     udbetalt som et engangsbeløb
  • Om din efterladte sikres en udbetaling for din livrente i en periode.

Min ratepension bliver mindre, hvis jeg vil sikre mine efterladte på min livrente

Falsk:
Med en Livrente+ har vi som et af de eneste selskaber sørget for, at der ikke bliver ”spist” af grænsen for indbetaling til din ratepension, når forsikringen, der sikrer dine efterladte ved din død, skal betales. En Livrente+ giver dig derfor mulighed for den mest optimale pensionsløsning.

Det er besværligt at få en livrente, da man skal aflevere helbredsoplysninger

Falsk:
Du skal ikke aflevere helbredsoplysninger, hvis du vælger at få en Livrente+. Det skal du heller ikke, hvis du på pensionstidspunktet ønsker at sikre din ægtefælle og/eller din efterladte

Kombiner ratepension med Livrente+

Kombiner din ratepension med Livrente+

Har du brug for at spare mere op om året, end hvad der er muligt på din ratepension, kan du med fordel indbetale på en Livrente+. Det giver dig fuldt skattefradrag for hele din indbetaling. 

Med Livrente+ får du en banebrydende fleksibilitet. I opsparingsperioden er din opsparing sikret dine efterladte. Livrente+ sikrer dig en optimal udnyttelse af skattefradrag på ratepension (54.700,00 kr. i 2018). Det giver dig en højst mulig værdi af din ratepension, og det er vigtigt, fordi ratepensionen sikrer dig flest valgmuligheder, når du skal på pension.

Her beholder du nemlig muligheden for selv at vælge, om pensionen skal udbetales over 10-25 år, eller om du har behov for, at også denne del af opsparingen bliver lagt om til en livslang udbetaling. Valget kan du træffe umiddelbart før du går på pension

Fakta

Hvis du dør inden pensionering

Hvis du dør, inden du er gået på pension, kan din familie vælge at få værdien af din livrente udbetalt enten som en engangssum eller i rater. Udbetalingen er skatte- og afgiftspligtig. Men har du begunstiget din ægtefælle eller registrerede partner, skal der ikke betales boafgift.

Hvis du dør efter pensionering

Hvis du dør, efter du er gået på pension, får din familie udbetaling fra din livrente, hvis du har truffet et aktivt valg inden pensionering. Du kan vælge at sikre din familie i en aftalt årrække, eller indtil din ægtefælle dør. Udbetalingen er skatte- og afgiftspligtig. Men har du begunstiget din ægtefælle eller registrerede partner, skal der ikke betales boafgift.

Formålet med denne side er at give dig et overblik. Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende.
Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.