Investeringsomkostninger

VækstPension er bygget af en række fonde. Hvilke fonde, du har, kan du se i NetpensionÅbner i nyt vindueunder Fonde og afkast. Når der er 15 år til din pension, nedtrappes investeringen af din opsparing fra en fond til en anden.

Læs mere om nedtrapningen

Her kan du se, hvordan investeringsomkostningerne fordeler sig på de enkelte fonde. Du kan se dine samlede omkostninger i Netpension. 

Investeringsomkostninger fordelt på de enkelte fonde
 Fonde

ÅOP 2017

Lav risikoVækstPension, fond 3

0,92 %

VækstPension, fond 1

0,69 %

Mellem risikoVækstPension, fond 4 

1,02 %

VækstPension, fond 2 

0,79 %

Høj risikoVækstPension, fond 5 

1,08 %

VækstPension, fond 3 

0,92 %

GarantiVækstPension Garanti, fond A 

1,03 %

VækstPension Garanti, fond B 

0,69 %

Index Lav risiko

Index Mellem risiko

Index Høj risiko

VækstPension Index aktier

0,47 %

VækstPension Index obligationer

0,45 %

Index GarantiVækstPension Garanti, Index A

0,46 %

VækstPension Garanti, Index B

0,47 %

Ændring af investeringsprofil

Bemærk, at det koster et gebyr på 732 kr. at ændre investeringsprofil. 

Vælger du at tilkoble ”Garanti” koster det dog i stedet en engangsbetaling på 0,5 % af din opsparing, samt et gebyr på 1.835 kr., plus en løbende årlig omkostning på pt. 0,2 % af din opsparing.