VækstPension – få optimale vækstmuligheder for din opsparing

Med VækstPension fortæller du, hvor risikovillig du er, og om du ønsker aktiv eller indeks forvaltning – vi klarer resten. Du kan ændre din investeringsprofil, når du vil.

Overblik Investering Afkast Omkostninger Overblik

Overblik

Med VækstPension har din  opsparing optimale muligheder for at vokse gennem hele dit arbejdsliv.

Du får:

Investering

Investeringsprincippet i VækstPension er enkelt og tilpasset dig: Vi udnytter din mulighed for at få et højt afkast, mens du er ung og kan tåle at løbe en større risiko. Når du nærmer dig pensionering, nedtrapper vi risikoen, skaber tryghed omkring din pensionsopsparing og sikrer stabilitet af dine løbende udbetalinger.

Automatisk nedtrapning af risiko - Mellem risiko, aktivt forvaltetNedtrapning VækstPension mellem risiko

Nedtrapning Green

Sikre investeringer

Den grønne farve viser andelen af sikre investeringer, fx danske stats- eller realkredit- obligationer og ejendomme.

Nedtrapning Yellow Indkomst investeringer

Den gule farve viser andelen af investeringer, der risikomæssigt ligger "i midten" og altså hverken kan betegnes som sikre eller risikobetonede, fx skovinvesteringer eller kreditfonde.

Nedtrapning Red Afkast investeringer

Den røde farve viser andelen af risikofyldte investeringer, fx børsnoterede aktier, Hedge fonde eller kapitalfonde med unoterede aktier (Private Equity). 

Risiko og afkast går hånd i hånd: Jo større risiko, des større potentielt afkast. Du kan læse mere om investeringerne i de fire risikoprofiler.

Sammensætningen af fonde afhænger af, hvilken risikoprofil du vælger (Lav, Mellem, Høj eller Garanti), samt om du vil have dine investeringer aktivt eller indeksbaseret forvaltet.

Vaekstpension-5aar-efter-pension

riskFP-3.25

Sådan prioriterer vi dine investeringer under de forskellige risikoprofiler.

Illustrationerne viser fordeling af investeringer for en ratepension, der udbetales over 15 år. 

Lav risiko - stabilt afkast, mindre afkastpotentiale

En relativt stor del af din opsparing bliver investeret forsigtigt i fx obligationer.Vækstpension automatisk nedtrapning - Lav risiko

Mellem risiko - stabilt afkast, øget afkastpotentiale

En moderat del af din opsparing bliver investeret forsigtigt i fx obligationer.Nedtrapning VækstPension mellem risiko

Høj risiko - højt afkastpotentiale, øget risiko for tab

Op til 100 pct. af din opsparing bliver investeret risikobetonet i fx aktier.Vækstpension automatisk nedtrapning - Høj risiko

Du kan se flere kombinationer af prioritering af investeringer i linket til højre "Nedtrapning". 

Garanti - hvis du ønsker ekstra tryghed

Ønsker du ekstra sikkerhed, skal du vælge Garanti, hvor der er tilknyttet en investeringsgaranti. Du er som minimum garanteret dine indbetalinger (minus omkostninger og evt. betaling til forsikringer). Det gælder også, hvis du dør, inden du går på pension. Investeringerne i Garanti fond A ligner VP Fond 4 indtil nedtrapningen starter, og herefter nedtrappes andelen i risikobetonede investeringer til 0 % ved pensionering.

Opsiger du din aftale om VækstPension, eller fremrykker du dit pensionstidspunkt, mister du garantien.

Hvis du ændrer din investeringsprofil til Garanti, når der er under 5 år til pensionering, får du kun garanteret en andel af din opsparing (95% – 99% afhængig af antal år til pensionering). 

Forskellen på aktiv og indeksbaseret investering er risikospredningen i investeringerne og den dag-til-dag opmærksomhed, der er på de enkelte investeringer.

Aktivt forvaltet investering giver dig den bedste risikospredning og sikrer dig gode muligheder for at få et højt afkast. Vores investeringseksperter overvåger markedet, udvælger både de enkelte værdipapirer (fx aktier i specifikke selskaber) og vurderer løbende sammensætningen af investeringstyperne (fx aktier, obligationer, ejendomme, alternativer etc.). Desuden får du adgang til attraktive investeringstyper, du som privatperson ellers ikke kan investere i.

Indeksbaserede investeringer følger automatisk en række af de mest udbredte indeks i verden (5 på aktier og 5 på obligationer) og har derfor en mindre risikospredning. Du afskærer dig dog fra den mulige ekstra gevinst, der ligger i en aktivt forvaltet pensionsopsparing. Til gengæld får du lavere investeringsomkostninger. Vær opmærksom på, at det ikke er alle kunder, der har mulighed for at vælge indeksforvaltning.

Du kan ændre dit valg mellem aktiv og indeks forvaltning via selvbetjeningen i Netpension.Hovedtyper af investeringer

Aktivt forvaltede investeringer

Din opsparing er investeret i fem fonde, som repræsenterer summen af de forskellige investeringer. 

   VP fonde

Sammensætning af fonde når risikoen nedtrappes.

RisikoprofilStart fondSlut fond
HøjVP Fond 5VP Fond 3
MellemVP Fond 4VP Fond 2
LavVP Fond 3VP Fond 1
GarantiVP Garanti fond AVP Garanti fond B

Investeringerne i Garanti fond A ligner VP Fond 4 indtil nedtrapningen starter, og herefter nedtrappes andelen i risikobetonede investeringer til 0 % ved pensionering.

Indeksbaserede investeringer

Din opsparing er investeret i to fonde, som repræsenterer summen af de forskellige investeringer. 

Vp Fonde 2 

RisikoprofilStart fondSlut fond
HøjVP Index Aktier
45 % VP Index aktier
55 % VP Index obligationer
Mellem70 % VP Index aktier
30 % VP Index obligationer
20 % VP Index aktier
80 % VP Index obligationer
Lav45 % VP Index aktier
55 % VP Index obligationer
VP Index obligationer
Garanti70 % VP Index Garanti A
30 % VP Index Garanti B
20 % VP Index Garanti A
80 % VP Index Garanti B

Med VækstPension ønsker vi at skabe solide langsigtede afkast uden unødig risiko. Vores investeringsstrategi for VækstPension bygger på vores opfattelse af, hvordan vi skaber det bedste langsigtede investeringsafkast:

Langsigtet

VækstPension har en lang investeringshorisont. Det er et af det stærkeste kort, man har som investor med pensionsformue. Man kan have is i maven og undgå at lade sig rive med af nyhedsflowet.

Aktiv forvaltning

Investeringsstrategien bygger også på en overbevisning om, at aktiv investering skaber et bedre afkast end markedet samlet set præsterer. Strategien styres og implementeres af vores team af investeringseksperter. De er højt specialiseret inden for forskellige dele af kapitalmarkederne og har stor erfaring med investering.

Nordea Liv & Pensions investeringseksperter forholder sig konstant til afkastmuligheder og -risici og agerer hvis det vurderes relevant, således at porteføljen til hver tid er optimalt sammensat.

Ydmyghed

Vi anvender eksterne rådgivere for at skabe markedsledende kapitalforvaltning inden for højt specialiserede dele af porteføljen, fx emerging markets, High Yield og Small Cap. Vi udvælger og overvåger de eksterne rådgivere i samarbejde med ekspertteamet i Nordea. De råder over nogle af markedets bedste ressourcer.

Stærk risikostyring

Vores investeringsteam har vist, at det kan lade sig gøre at slå markedet. Der er stor usikkerhed forbundet med at forudsige fremtidige afkast. Til gengæld kan vi styre vores risici. Vores investeringsteam anvender førende analyseredskaber til at måle og styre risikoen i porteføljerne. Det er i vid udstrækning forklaringen på den gode balance mellem risiko og afkast, som vi historisk set har leveret.
Afkast

VækstPension

Her kan du se afkast i pct. i VækstPension og Index efter investeringsomkostninger.

Afkastet er opgjort for en 15 årig ratepension.. 

Bemærk, at du kan se dit personlige afkast på din opsparing i appen Liv & Pension. 
Du kan downloade app’en allerede i dag i App Store og Google Play:

App store badgeÅbner i nyt vindue        Google Play badgeÅbner i nyt vindue  

Læs vores seneste kommentar til sidste kvartals afkast i VækstPension.Åbner i nyt vindue

VækstPension, afkast i pct.

Antal år til pension

Juli 20182018 t.o.m. Juli 2007-2018 t.o.m. Juli       20172016201520142013
Lav risiko

5

10

over 15

0,9

1,2

1,3

0,7

1,6

1,9

     

n/a

6,5

8,1

8,5

5,1

5,0

4,9

1,8

3,4

3,8

7,2

9,9

10,5

6,1  

9,5

10,4

Mellem risiko

5

10

over 15

1,3

1,6

1,7

1,8

2,6

2,8

82,2

96,5

100,1

8,5

9,9

10,3

4,7

4,4

4,4

3,9

5,4

5,8

10,6

13,0

13,6

11,0

14,8

15,7

Høj risiko

5

10

over 15

1,7

2,0

2,1

2,9

3,6

3,8

      

n/a

10,5

11,8

12,2

4,4

4,0

3,9

5,9

7,1

7,5

13,5

15,5

16,0

16,4

20,4

21,4

Garanti

5

10

over 15

1,1

1,5

1,6

1,2

2,2

2,4

       

n/a

8,2

11,4

12,2

5,3

5,5

5,5

2,7

4,9

5,5

8,8

12,6

13,6

10,7

14,7

15,7

Index, afkast i pct. 

Antal år til pension

Juli 2018

2018 t.o.m. Juli 

2012-2018 t.o.m. Juli                 
2017201620152014

2013

Lav risiko

5

10

over 15

0,9

1,3

1,4

0,7

1,3

1,4

38,1

50,9

54,2

4,2

5,7

6,1

7,0

7,5

7,6

2,1

3,9

4,3

11,0

12,8

13,3

4,0

7,1

7,9

Mellem risiko

5

10

over 15

1,5

1,9

2,0        

1,5

2,2

2,4

56,5

72,3

76,5

6,4

8,2

8,6

7,7

8,2 
8,3

4,6

6,5

7,0

13,6

15,7

16,3

8,5

12,1

13,0

Høj risiko

5

10

over 15

2,2

2,7

2,8

2,6

3,3

3,5

82,7

101,5

106,7

9,2

11,2

11,7

8,5

9,0

9,2

7,6

9,7

10,2

16,9

19,3

19,8

14,1

18,2

19,3

Garanti

5

10

over 15

1,2

1,8

2,0

0,9

1,5

1,7

49,7

72,0

78,0

7,2

10,5

11,4

7,1

7,8

8,0

1,9

3,6

4,0

10,4

12,4

12,9

10,4

14,8

15,9

*Fonden har eksisteret siden 1. juni 2012

De fleste kunder har valgt VækstPension Mellem risiko som aktiv forvaltning. I grafen kan du se, hvordan 100 kr. har udviklet sig siden 2007.

Afkast August 2017

Her kan du se afkast og risiko information for Vækstpension Aktiv og Index.

Du kan se udviklingen i din pensionsformue i NetpensionÅbner i nyt vindue.

VækstPension

Her kan du se afkast i pct. i VækstPension og Index efter investeringsomkostninger.

Afkastet er opgjort for en 15 årig ratepension.

Bemærk, at du kan se dit personlige afkast på din opsparing i appen Liv & Pension. 
Du kan downloade app’en allerede i dag i App Store og Google Play:

App store badgeÅbner i nyt vindue      Google Play badgeÅbner i nyt vindue 

Læs vores seneste kommentar til sidste kvartals afkast i VækstPension.Åbner i nyt vindue

VækstPension, afkast i pct.

Antal år til 

20162015 20142013201220112010

2009

20082007
Lav risiko

5

10

over 15

5,1

5,0

4,9

1,8

3,4

3,8

7,2

9,9

10,5

6,1

9,5

10,4

4,4*

5,8*

6,1*Mellem risiko

5

10

over 15

4,7

4,4

4,4

3,9

5,4

5,8

10,6

13,0

13,6

11,0

14,8

15,7

8,2

9,5

9,8

0,4

-1,0

-1,4

10,8

12,5

12,9

15,0

18,5

19,3

-13,1

-18,6

-19,9

4,1

5,4

5,8

Høj risiko

5

10

over 15

4,4

4,0

3,9

5,9

7,1

7,5

13,5

15,5

16,0

16,4  

20,4

21,4

7,9*

9,0*

9,3*

Garanti

5

10

over 15

5,3

5,5

5,5

2,7

4,9

5,5

8,8

12,6

13,6

10,7

14,7

15,7

6,3*  

7,4*

7,7*

Index, afkast i pct.

Antal år til  

20162015 20142013201220112010

2009

20082007
Lav risiko

5

10

over 15

7,0

7,5

7,6

2,1

3,9

4,3

11,0

12,8

13,3

4,0   

7,1

7,9

5,4*  

5,7*

5,8*

Mellem risiko

5

10

over 15

7,7

8,2

8,3

4,6

6,5

7,0

13,6

15,7

16,3

 8,5   

12,1

13,0

5,9*

6,2*

6,3*

Høj risiko

5

10

over 15

8,5

9,0

9,2

7,6

9,7

10,2

16,9

19,3

19,8

14,1  

18,2

19,3

6,5* 

6,9*

7,0*

Garanti

5

10

over 15

7,1

7,8

8,0

1,9

3,6

4,0

10,4

12,4

12,9

10,4  

14,8

15,9

7,7*   

8,8*

9,1*


*Fonden har eksisteret siden 1. juni 2012

De fleste kunder har valgt VækstPension Mellem risiko som aktiv forvaltning. I grafen kan du se, hvordan 100 kr. har udviklet sig siden 2007.

Afkast-maj-2017
Omkostninger

Omkostninger

Investeringsomkostninger opgjort i ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) er den pris, du betaler for, at vi investerer og forvalter din pensionsformue. I 2017 udgjorde ÅOP’en for investeringsomkostningerne i VækstPension - Mellem risiko med mere end 15 år til pension 1,02%.

Udover investeringsomkostninger betaler du direkte omkostninger for administrationen af din pensionsordning. Din samlede ÅOP kan både være højere og lavere. Det afhænger bl.a. af din opsparing, hvordan din firmaaftale er sammensat, og om du indbetaler privat.

Du kan se dine samlede omkostninger opgjort i ÅOK (Årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (Årlige omkostninger i procent) i NetpensionÅbner i nyt vindue.

Har du VækstPension, betaler du tre slags omkostninger:

1) Direkte omkostninger, der fratrækkes som en procentdel af dine indbetalinger.

2) Indirekte omkostninger i form af investeringsomkostninger, som fratrækkes afkastet i de investeringsfonde, din opsparing er placeret i.

3) Betaling for garanti, der fratrækkes værdien af din opsparing, hvis du har valgt at tilknytte en investeringsgaranti

Se hvordan investeringsomkostningerne fordeler sig på de enkelte fonde.

Formålet med denne side er at give dig et overblik. Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende.
Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.