LinkPension - Afkast og risiko

På disse sider kan du se afkast og risiko information for LinkPension Aktiv og LinkPension Index. Du kan se informationer for både lav risiko, mellem risiko, høj risiko og aktiefonden. Du kan også se information for LinkPension med garanti, som dog ikke kan oprettes længere.

For hvert produkt viser vi dig det årlige afkast i procent,  det samlede akkumulerede afkast og risikoprofilen. Afkastet er opgjort, efter investeringsomkostningerne er trukket fra.

Afkast og risiko på disse sider er sammenlignelige med andre pensionsselskabers i henhold til branchestandarden: ”Henstilling om afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter”. For at sammenligne skal du blot se på efter branchestandarden på pensionsselskabernes hjemmesider. 

Henstillingen kræver desuden, at afkastet vises for investeringsafkast (det afkast, der er opnået af investeringsaktiverne) og kundeafkast (det afkast, der er givet til kunderne). I Nordea Liv & Pension er disse to typer afkast ens.

LinkPension Aktiv LinkPension Index LinkPension Aktiv

LinkPension Aktiv

Med LinkPension Aktiv har du forskellige fonde at vælge imellem. Fondene er aktivt forvaltede. Det betyder, at vores investeringseksperter løbende udvælger og vurderer sammensætningen mellem de forskellige typer investeringer.

Du kan læse mere her: LinkPensionÅbner i nyt vindue.

Hvert diagram på denne side viser dig det årlige afkast i procent som en søjle og det akkumulerede afkast som en linje. Linjen fortæller dig, hvad 100 kr. er blevet til i den periode, der er vist i diagrammet.

Figurerne til højre for diagrammet viser dig risikoprofilen for produktet. Risikoprofilen beregnes på baggrund af de faktiske afkast. Jo større udsving i afkastet, jo højere bliver den beregnede risiko ved produktet.


 Afkast og risiko (linkpension) - 2017 - Image2 - Aktiv høj


 Afkast og risiko (linkpension) - 2017 - Image2 - Aktiv mellem


 Afkast og risiko (linkpension) - 2017 - Image2 - Aktiv lav


 Afkast og risiko (linkpension) - 2017 - Image2 - Aktiv aktiefond

Produkterne på siden har et begrænset antal kunder og/eller investeringsmæssig volumen i forhold til vores øvrige markedsrenteprodukter. 

LinkPension Index

LinkPension Index

Med LinkPension Index er investeringen baseret på nogle af de mest udbredte indeks i verden. Sammensætningen af investeringerne følger automatisk udviklingen i disse indeks, og afkastet følger markedsudviklingen.

Du kan læse mere her: LinkPensionÅbner i nyt vindue.

Hvert diagram på denne side viser dig det årlige afkast i procent som en søjle og det akkumulerede afkast som en linje. Linjen fortæller dig, hvad 100 kr. er blevet til i den periode, der er vist i diagrammet.

Figurerne til højre for diagrammet viser dig risikoprofilen for produktet. Risikoprofilen beregnes på baggrund af de faktiske afkast. Jo større udsving i afkastet, jo højere bliver den beregnede risiko ved produktet.


 Afkast og risiko (linkpension) - 2017 - Image2 - Index høj


 Afkast og risiko (linkpension) - 2017 - Image2 - Index mellem


 Afkast og risiko (linkpension) - 2017 - Image2 - Index lav


 Afkast og risiko (linkpension) - 2017 - Image2 - Index aktiefond

Produkterne på siden har et begrænset antal kunder og/eller investeringsmæssig volumen i forhold til vores øvrige markedsrenteprodukter.