LinkPension – skab selv det højest mulige afkast

Med LinkPension får du det fulde udbytte af bevægelserne i markedet. Hvis du har lyst til og indblik i at investere, kan du selv vælge dine fonde og dermed løbende selv justere din risiko.

Overblik Investering Afkast Omkostninger Overblik

Overblik

Med LinkPension tager du selv ansvaret for dine investeringer.

Du får:

Investering

Med LinkPension får du mulighed for at sammensætte din egen individuelle portefølje. Du sammensætter din portefølje ud fra de bedste fonde i markedet. – Du har selv ansvaret for gevinst og eventuelle tab.

Alle fondene er udvalgt af Nordeas eksperter. De overholder samme etiske regelsæt som alle andre porteføljer, vi forvalter. Derudover overvåger Nordeas eksperter løbende forvalterne/fondene, så du til enhver tid har adgang til det bedste udbud af fonde. 

Vi udvælger de bedste fonde på markedet og udskifter løbende dem, som ikke klarer sig tilfredsstillende, med nye attraktive fonde:

  • Vi overvåger 30.000 fonde i vores database og udvælger de bedste
  • Vi gennemgår nøje fondenes organisation, strategi og investeringsproces
  • Vi analyserer en lang række målelige nøgletal, fx fondenes historiske afkast, risiko og evne til at generere konkurrencedygtige afkast
  • Vi afholder løbende møder med de udvalgte fonde for at vurdere deres evne til at levere tilfredsstillende afkast
  • Vi gennemfører udvælgelsen og analyserne i samarbejde med Nordeas eksperter på området, Nordea Fund & Manager Selection
  • Andelene i de forskellige aktiver kan variere over tid.

Som noget helt særligt har du via LinkPension mulighed for at investere i fonden Nordea Link Ejendomme. Dermed får du likvid adgang til et ellers meget svært tilgængeligt investeringsområde.

Du behøver ikke selv udvælge de enkelte fonde. Du kan i stedet investere i vores balancerede fonde. Her sammensætter vi investeringerne for dig. Du skal kun tage stilling til, hvor risikovillig du er, og om du ønsker aktivt eller passivt forvaltede fonde.

Du kan vælge mellem 8 balancerede fonde – 4 der er aktivt forvaltet, og 4 der er indeks-forvaltet. Desuden skal du angive,  hvor risikovilligt du ønsker at investere. Der er 4 forskellige risikoprofiler: lav, mellem, høj risiko eller en ren aktiefond.

Sådan prioriterer vi dine investeringer under de forskellige risikoprofiler. Andelene i de forskellige aktiver kan variere over tid. 

Lav risiko - stabilt afkast, mindre afkastpotentiale

En relativt stor del af din opsparing bliver investeret forsigtigt i obligationer.

Aktiv Lav risiko: 

Andel aktier

Andel alternative investeringer

Andel ejendomme

Andel obligationer

21,5 %

3,5 %

10 %

65 %

Index Lav risiko:

Andel aktier

Andel obligationer

25 %

75 %


Mellem risiko - stabilt afkast, øget afkastpotentiale

En moderat del af din opsparing bliver investeret forsigtigt i obligationer.

Aktiv Mellem risiko:

Andel aktier

Andel alternative investeringer

Andel ejendomme

Andel obligationer

45,5 %

4,5 %

7 %

43 %

Index Mellem risiko:

Andel aktier

Andel obligationer

50 %

50 %


Høj risiko - højt afkastpotentiale, øget risiko for tab

En relativt stor del af din opsparing bliver investeret risikobetonet i aktier.

Aktiv Høj risiko:

Andel aktier

Andel alternative investeringer

Andel ejendomme

Andel obligationer

69 %

6 %

3 %

22 %

Index Høj risiko:

Andel aktier

Andel obligationer

75 %

25 %


Aktiefond – meget højt afkastpotentiale, stor risiko for tab

Som udgangspunkt er hele din opsparing investeret risikobetonet i aktier.

Aktiv Aktiefond:

Andel aktier

Andel alternative investeringer

Andel ejendomme

Andel obligationer

92 %

8 %

0 %

0 %

Index Aktiefond:

Andel aktier

Andel obligationer

100 %

0 %

Forskellen på aktiv og indeksbaseret investering er risikospredningen i investeringerne og den dag-til-dag opmærksomhed, der er på de enkelte investeringer.

Aktivt forvaltet investering giver dig den bedste risikospredning og sikrer dig gode muligheder for at få et højt afkast. Vores investeringseksperter overvåger markedet, udvælger både de enkelte værdipapirer (fx aktier i specifikke selskaber) og vurderer løbende sammensætningen af investeringstyperne (fx aktier, obligationer, ejendomme, alternativer etc.). Desuden får du adgang til attraktive investeringstyper, du som privatperson ellers ikke kan investere i.

Indeksbaserede investeringer følger automatisk en række af de mest udbredte indeks i verden (5 på aktier og 5 på obligationer) og har derfor en mindre risikospredning. Du afskærer dig dog fra den mulige ekstra gevinst, der ligger i en aktivt forvaltet pensionsopsparing. Til gengæld får du lavere investeringsomkostninger. 

Afkast

Afkast

Her kan du se de historiske afkast på de balancerede fonde. Se afkast for de øvrige fonde samt mere detaljeret information om fondene under Fonde & afkast.

Du kan se udviklingen i din pensionsformue i NetpensionÅbner i nyt vindue.

Omkostninger

Omkostninger

Investeringsomkostninger opgjort i ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) er den pris, du betaler for forvaltningen af din pensionsformue. ÅOP for de enkelte fonde varierede i 2017 mellem 0,29 og 2,60 pct.

Udover investeringsomkostninger betaler du direkte omkostninger for administrationen af din pensionsordning. Din samlede ÅOP afhænger bl.a. af din opsparing, hvordan din firmaaftale er sammensat, og om du indbetaler privat.

Som kunde med LinkPension betales der to slags omkostninger:

1) Direkte omkostninger, der fratrækkes som en procentdel af indbetalingerne, et fast årligt gebyr samt en mindre procentdel af værdien af opsparingen.

2) Indirekte omkostninger, som fratrækkes afkastet i de investeringsfonde, opsparingen er placeret i. Generelt er omkostningerne i aktiefonde højere end i obligationsfonde, idet det er dyrere at udvælge og forvalte omkring aktier. De indirekte omkostninger i LinkPension er afhængige af de fonde, som vælges.

Du kan se dine samlede omkostninger i NetpensionÅbner i nyt vindue.

Se hvordan investeringsomkostningerne fordeler sig på de enkelte fonde i LinkPension

Formålet med denne side er at give dig et overblik. Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende.
Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.