Kvartalskommentar

Kvartalskommentarer - 3. kvartal 2017

De positive markeder fortsatte i 3. kvartal
Den positive udvikling i både den generelle økonomi og på de finansielle markeder i 1. halvår fortsatte i 3. kvartal.

Juli var en relativ rolig måned med støt stigende aktiekurser verden over, små udsving og indsnævrede kreditspænd til gavn for særligt såkaldte højrenteobligationer. Obligationer gav således positive afkast særligt i de mere risikable segmenter.

Renterne faldt i månedens første uger efter den abrupte stigning ved udgangen af juni, hvor ECBs præsident Draghi luftede en potentielt strammere pengepolitisk retning end markedet havde regnet med. Centralbankerne i både Europa og USA gjorde dog deres for at tale denne bevægelse til ro før og under månedens rentemøder, hvorfor renterne kunne trække ned. Renterne steg dog lidt sidst på måneden, hvilket reducerede månedens obligationsafkast. Bevægelsen i renterne kombineret med stærke europæiske væksttal var med til at styrke EUR bl.a. over for USD.

Finansmarkederne var i august præget af politisk og geopolitisk støj. Aktieafkastet endte måneden i minus trods bredt funderet positive fundamentale forhold. Det skyldtes i høj grad en del politisk støj omkring Trump og hans administration samt periodevis tiltagende frygt for en konflikt med Nordkorea. Denne frygt udløste årets første bemærkelsesværdige markedsuro og flugt til sikker havn.

September oplevede støt stigende aktiekurser lige fra månedens start. De blev dog periodevist afbrudt af bekymringer om krigen på ord mellem USA og Nordkorea. Det forblev imidlertid ved ord, og USA valgte at følge en international linje med sanktioner, hvilket langsomt beroligede markederne og banede vejen for fornyet fokus på realøkonomien.

 

Den globale vækst fortsatte overordnet set med at være solid, og de økonomiske overraskelser svingede i plus over måneden - trods en negativ effekt fra orkanerne i USA. Robustheden over for disse er et godt billede på den stærke og samtidige globale fremgang, der ventes at drive indtjeningen højere i de kommende måneder.


I løbet af september begyndte renterne at stige efter flere måneders fald. Den udløsende faktor var amerikansk inflation, der holdt op med at skuffe. Det fik den amerikanske centralbank, FED, til at fortsætte kursen mod en balancereduktion fra oktober og en renteforhøjelse til december. På obligationssiden kom der for første gang i mange måneder generelt set negative afkast.

 

Aktietunge produkter har opnået det højeste afkast

Alt i alt blev det et kvartal med lidt højere afkast for aktier end for obligationer, hvilket afspejlede sig i de forskellige produkters afkast. Også for årets tre første kvartaler under ét gælder, at produkter med en høj aktieandel og/eller en lang horisont (mange år til pensionstidspunktet) har opnået de højeste afkast.