Kvartalskommentar

Kvartalskommentarer - 2. kvartal 2017

Pæne aktiestigninger
Med udsigten til Donald Trump i det Hvide Hus frygtede mange, at de første måneder af 2017 kunne ende med at gå over i historien som en periode med markante udsving og faldende aktiekurser. I modsætning til disse forventninger skete der stort set det stik modsatte. Gennem halvåret steg aktiekurserne næsten uden afbrydelser og med kun beskedne udsving undervejs. Verdensindekset steg således med i alt omkring 7 pct., men dog noget mindre målt i danske kroner som følge af dollarsvækkelsen.

Positiv økonomisk udvikling
Stigningerne skyldtes bl.a. positive overraskelser i de økonomiske nøgletal, som pegede på stigende vækst på tværs af verdensdele og sektorer. Samtidig tegnede virksomhedernes syn på fremtiden og deres investeringsplaner et pænt billede, som virkede understøttende for udviklingen. Forventningerne til virksomhedernes indtjening var høje fra starten af året, men siden blev de yderligere opjusteret. Indtjeningsforventningerne blev bl.a. opjusteret grundet stærkere global vækst og dermed stigende omsætning samtidig med, at virksomhedernes omkostninger til løn og finansiering ikke steg i samme omfang. Trods høje forventninger overraskede regnskaberne for 1. kvartal alligevel positivt. Dette bidrog også til den generelt positive stemning på aktiemarkederne.

Begyndende pengepolitiske stramninger
Centralbankerne begyndte i halvåret at ændre på flere års ultralempelige pengepolitik, og stramninger er kommet på bordet i mange lande. Tempoet for stramningerne vil dog være moderat, da centralbankerne vil undgå at kvæle opsvinget.Den amerikanske centralbank hævede allerede i december 2016 sin styringsrente første gang og gjorde det igen midt i marts, men da centralbankschefen samtidig var ude og berolige investorerne ved at bløde op omkring inflationsmålet, faldt renterne efterfølgende hurtigt tilbage igen. De længere renter i Europa viste således gennem halvåret mindre udsving i begge retninger og sluttede derfor kun beskedent højere end niveauet ved årets start.

Aktietunge produkter har fået det højeste afkast
Alt i alt blev det et halvår med noget højere afkast for aktier end for obligationer, hvilket afspejlede sig i de forskellige produkters afkast.