Kvartalskommentar

Kvartalskommentarer - 1. kvartal 2018

Negative afkast næsten hele vejen rundt i årets første kvartal

Årets startede godt for aktierne, idet januar gav solide afkast anført af aktierne i Emerging Markets. Der var flere temaer, der dikterede den positive tone: For det første var der de amerikanske skattelettelser, der løftede de globale indtjeningsudsigter, og for det andet blev dollaren svækket til stor gavn for såvel råvarer som aktier og obligationer fra Emerging Markets. Herudover fortsatte de positive overraskelser fra de globale vækstindikatorer herunder de kinesiske nøgletal.

 

Derimod blev februar en stormfuld måned på aktiemarkederne, da globale aktier oplevede det største dyk siden 2016, idet de dog vandt en god del af det tabte tilbage i slutningen af måneden. Årsagen til uroen var højere amerikanske lønstigninger end ventet, hvilket satte et større, mere teknisk drevet salgspres i gang, så de store ledende aktieindeks i verden kortvarigt var nede med 7-10 pct. fra januars top. Korrektioner af denne type er langt fra usædvanlige, så det mest overraskende var denne gang hastigheden nedad.

 

Uroen på aktiemarkederne fortsatte i marts og blev udløst af handelsuro mellem USA og Kina efter amerikansk varsling af at ville lægge told på udenlandske varer fra primært Kina. Der er stor usikkerhed behæftet med at fastslå de økonomiske implikationer af handelsrestriktioner på den globale økonomi og endnu mere for specifikke selskaber. De varslede restriktioner rammer dog indtil videre kun en økonomisk set meget lille andel af den samlede globale økonomi og ventes derfor ikke at forværre de fortsat forholdsvis positive udsigter for både vækst og inflation.

 

Indtjeningsudsigterne er styrket i år, mens prisfastsættelsen er faldet, hvilket har forbedret afkastudsigterne for aktiemarkedet. Samtidig er væksten understøttet af specielt en lempelig amerikansk finanspolitik, der modsat handelstiltagene har en synlig positiv effekt på væksten i 2018 og 2019. Herudover udviser den amerikanske centralbank FED tålmodighed med at normalisere pengepolitikken.

 

På obligationssiden var der i januar markante stigninger i statsrenterne i såvel Europa som USA, hvilket reducerede afkastet på stort set alle obligationer, selvom lavere kreditspænd afbødede noget af kursfaldet. Drivkraften bag rentestigningerne var dels solide vækst-nøgletal, dels tiltagende spekulation om, at Den Europæiske Centralbank ville stoppe sit opkøbsprogram – og hæve renten – tidligere end ventet af markedet.

 

Februar bød på negative afkast pga. højere statsrenter og kreditspænd. De europæiske renter steg dog mindre end de amerikanske. Marts bød på svagt positive afkast til de mere sikre obligationer hjulpet af lavere statsrenter, mens kreditspændene ikke bevægede sig meget.

 

Alt i alt faldt verdensindekset for aktier med godt 3 pct. i kvartalet, og da afkastene på de fleste obligationstyper også var negative, opnåede alle produkter negative afkast. De laveste afkast opnåede produkter med mange aktier og/eller en lang tidshorisont.