Kvartalskommentar

Kvartalskommentarer - 2. kvartal 2018

Halvår med usikkerhed og beskedne afkast

Det blev et halvår med en langt overvejende positiv økonomisk udvikling. Væksten var pæn stort set hele verden rundt, og virksomhedernes indtjening var god. Samtidig pegede udsigterne for såvel vækst som indtjening fortsat opad.

 

Trods dette udviste de finansielle markeder stor ustabilitet og større udsving gennem perioden. Det skyldtes i høj grad usikkerhed om den pengepolitiske udvikling og flere geopolitiske forhold.

 

Selvom det stod klart, at pengepolitiske stramninger i form af renteforhøjelser og ophør af centralbankernes obligationsopkøbsprogrammer var forestående, herskede der betydelig usikkerhed om hastigheden for gennemførelsen af disse. Dette skyldtes bl.a., at den pæne vækst kun i begrænset omfang påvirkede den lave inflation opad.

 

På den geopolitiske front bød halvåret på handelspolitiske gnidninger mellem USA på den ene side og en række andre lande, herunder Kina, på den anden. Samtidig ulmede spændingerne både mellem USA og Nordkorea og i Mellemøsten. En hårdere amerikansk kurs over for Iran pressede således olieprisen op. I slutningen af perioden bidrog også politisk uro i Sydeuropa kortvarigt til usikkerheden.  

 

Væksten blev understøttet af en lempelig amerikansk finanspolitik, som påvirkede den amerikanske statsrente opad. Da statsrenterne på den anden side af Atlanterhavet ikke blev påvirket tilsvarende, sås en styrkelse af dollaren over for euroen.

 

Alt i alt steg verdensindekset for aktier med omkring 1 pct. i halvåret, og da afkastene på de fleste obligationstyper også var beskedne, opnåede næsten alle produkter forholdsvise lave, men dog positive afkast.