Kvartalskommentar

Kvartalskommentarer - 1. kvartal 2017

Pæne aktiestigninger i 1. kvartal 

Med udsigten til Donald Trump i det Hvide Hus frygtede mange, at 1. kvartal 2017 kunne ende med at gå over i historien som et kvartal med voldsomme bølgeskvulp og faldende aktiekurser. Faktum er, at der er set det stik modsatte. Aktiekurserne er steget verden over med ca. 5 pct., og udsvingene har været begrænsede. Afkastet i årets første tre måneder kom dermed tæt på det, som ofte er et helt års aktieafkast. Stigningerne skyldes bl.a. positive overraskelser i de økonomiske nøgletal, som peger på stigende vækst på tværs af regioner og sektorer. Virksomhedernes syn på fremtiden og dermed planer for yderligere investeringer tegner et pænt billede, som ventes at ville give fortsat rygstød til aktier.


Renten flere gange op og ned igen 

Obligationsrenterne udviste en del fluktuationer gennem 1. kvartal, idet de to gange steg forholdsvis meget for derefter at falde igen. Det typiske afkast på obligationer i kvartalet blev derfor positivt, men beskedent.

Det andet op-ned- forløb fandt sted i marts, hvor obligationerne fik en hård start, idet renterne steg, mens obligationskurserne blev trukket ned. Den amerikanske centralbank hævede sin styringsrente midt i måneden, men da centralbankschefen var ude og berolige investorerne ved at bløde op omkring inflationsmålet, fik det renterne til at falde tilbage til niveauet ved månedens begyndelse.


Pæne økonomiske nøgletal verden over 

Det globale vækstmomentum er fortsat stærkt med positive overraskelser i nøgletallene for både de største økonomier og udviklingslandene. Forbrugerne er den generelle drivkraft, men virksomhederne er også begyndt at se lysere på fremtiden, og de løfter investeringsplanerne til gavn for fremstillingssektoren.


Begyndende pengepolitiske stramninger 

Centralbankerne er begyndt at ændre på den ultralempelige pengepolitik, og stramninger er kommet på bordet i de fleste lande. Tempoet for stramningerne vil dog være moderat, da centralbankerne vil undgå at kvæle opsvinget.


Aktietunge produkter fik kvartalets højeste afkast 

Aktier opnåede i årets første kvartal et noget højere afkast end obligationer. Produkterne med en høj andel af aktier i porteføljen opnåede derfor kvartalets højeste afkast.