HøjrentePension – få et stabilt afkast, uden du skal involvere dig

Med HøjrentePension slipper du for bekymringerne om finansmarkedernes op- og nedture. Du får trygheden fra en gennemsnitsrente, fordi vi udjævner de gode og dårlige år på finansmarkederne. Samtidig får du mulighed for at højere afkast, fordi vi kan investere mere frit end i traditionel gennemsnitsrente.

Overblik Investering Afkast og forrentning Omkostninger Overblik

Overblik

Med HøjrentePension  kan du se frem til et stabilt afkast med en begrænset risiko.

Du får:

  • Professionel investering af din opsparing via vores fælles investeringspulje
  • Forrentning af din opsparing  med en kontorente
  • En given opsparingssaldo, når du går på pension
  • Udbetaling som ratepension eller Livrente+.
Investering

Når du har HøjrentePension, indgår din pensionsopsparing i Nordea Liv & Pensions fælles investeringspulje for rentegruppe 0. Puljens investeringer er placeret i obligationer, ejendomme, aktier og alternative investeringer som fx skov og private equity.

Læs mere om investeringerne i HøjrentePension.

Vi har aftalt den mindste opsparingssaldo, du kan få på det aftalte pensionstidspunkt. Opsparingssaldoen kan kun nedsættes, hvis der kommer ny lovgivning, som har økonomisk betydning for det, vi har aftalt.

Når du ønsker at få udbetalt din pension, fastlægger vi størrelsen af dine udbetalinger. Derefter kan de kun nedsættes, hvis der kommer ny lovgivning, som har økonomisk betydning for det, vi har aftalt.

Afkast og forrentning

Afkast og forrentning

Vores investeringseksperter sørger for at opnå det bedst mulige afkast samtidigt med at der er fokus på  sikre investeringer. Afkastet danner grundlag for forrentningen af din pensionsopsparing. 

Forrentningen hedder kontorenten. Kontorenten kan ændres med virkning fra den 1. i en måned uden særskilt information.

Se den aktuelle kontorente her.

Omkostninger

Omkostninger

ÅOP (årlige omkostninger i procent) for investeringsomkostningerne udgjorde 0,46 pct. i 2017. 

Udover investeringsomkostninger betaler du direkte omkostninger for administrationen af din pensionsordning. Din samlede ÅOP afhænger bl.a. af din opsparing, og hvordan din aftale er sammensat.

Du kan se dine samlede omkostninger opgjort i ÅOK (Årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (Årlige omkostninger i procent) i NetpensionÅbner i nyt vindue.

Har du HøjrentePension, betaler du to slags omkostninger:

1) Direkte omkostninger, der fratrækkes din ordning

2) Indirekte omkostninger i form af investeringsomkostninger, et risikotillæg og en rentemarginal, som den fastsatte kontorente er reduceret med

Formålet med denne side er at give dig et overblik. Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende.
Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.