Fonde og afkast

Find afkast, kontorenter og fondslister med oplysninger om fondene i LinkPension.

På Netpension kan du se det samlede afkast for 2016.

VækstPension LinkPension HøjrentePension Pension med gennemsnitsrente VækstPension

Her kan du se afkast i pct. i VækstPension og Index efter investeringsomkostninger.

Afkastet er opgjort for en 15 årig ratepension.. 

Bemærk, at du kan se dit personlige afkast på din opsparing i appen Liv & Pension. 
Du kan downloade app’en allerede i dag i App Store og Google Play:

App store badgeÅbner i nyt vindue        Google Play badgeÅbner i nyt vindue  

Læs vores seneste kommentar til sidste kvartals afkast i VækstPension.Åbner i nyt vindue

VækstPension, afkast i pct.

Antal år til pension

Juli 20182018 t.o.m. Juli 2007-2018 t.o.m. Juli       20172016201520142013
Lav risiko

5

10

over 15

0,9

1,2

1,3

0,7

1,6

1,9

     

n/a

6,5

8,1

8,5

5,1

5,0

4,9

1,8

3,4

3,8

7,2

9,9

10,5

6,1  

9,5

10,4

Mellem risiko

5

10

over 15

1,3

1,6

1,7

1,8

2,6

2,8

82,2

96,5

100,1

8,5

9,9

10,3

4,7

4,4

4,4

3,9

5,4

5,8

10,6

13,0

13,6

11,0

14,8

15,7

Høj risiko

5

10

over 15

1,7

2,0

2,1

2,9

3,6

3,8

      

n/a

10,5

11,8

12,2

4,4

4,0

3,9

5,9

7,1

7,5

13,5

15,5

16,0

16,4

20,4

21,4

Garanti

5

10

over 15

1,1

1,5

1,6

1,2

2,2

2,4

       

n/a

8,2

11,4

12,2

5,3

5,5

5,5

2,7

4,9

5,5

8,8

12,6

13,6

10,7

14,7

15,7

Index, afkast i pct. 

Antal år til pension

Juli 2018

2018 t.o.m. Juli 

2012-2018 t.o.m. Juli                 
2017201620152014

2013

Lav risiko

5

10

over 15

0,9

1,3

1,4

0,7

1,3

1,4

38,1

50,9

54,2

4,2

5,7

6,1

7,0

7,5

7,6

2,1

3,9

4,3

11,0

12,8

13,3

4,0

7,1

7,9

Mellem risiko

5

10

over 15

1,5

1,9

2,0        

1,5

2,2

2,4

56,5

72,3

76,5

6,4

8,2

8,6

7,7

8,2 
8,3

4,6

6,5

7,0

13,6

15,7

16,3

8,5

12,1

13,0

Høj risiko

5

10

over 15

2,2

2,7

2,8

2,6

3,3

3,5

82,7

101,5

106,7

9,2

11,2

11,7

8,5

9,0

9,2

7,6

9,7

10,2

16,9

19,3

19,8

14,1

18,2

19,3

Garanti

5

10

over 15

1,2

1,8

2,0

0,9

1,5

1,7

49,7

72,0

78,0

7,2

10,5

11,4

7,1

7,8

8,0

1,9

3,6

4,0

10,4

12,4

12,9

10,4

14,8

15,9

*Fonden har eksisteret siden 1. juni 2012

De fleste kunder har valgt VækstPension Mellem risiko som aktiv forvaltning. I grafen kan du se, hvordan 100 kr. har udviklet sig siden 2007.

Afkast August 2017
LinkPension HøjrentePension

Kontorente

Nuværende kontorente

3,00% p.a. (fra 1. januar 2018) 

Renten af DinKapital forventes at være 5% p.a. i 2018.  

Forventet samlet årlig kontorente i 2018: 3,1 % før skat, hvis DinKapital udgør 5 % af opsparingen.  

Læs mere om rentegrupper.

Kontorente før skat i %
 

 

 2018 (forventet gennemsnitlig kontorente)3,10**
 20173,10**
 2016 

2,46 

 2015

2,00 

** Inkl. DinKapital

Hvis du er i tvivl om, hvilken rentegruppe din pensionsordning er placeret i, kan du se det på NetpensionÅbner i nyt vindue

Pension med gennemsnitsrente

Kontorente

Nuværende kontorente

Rentegruppe 1: 3,00% p.a. (fra 1. januar 2018)

Rentegruppe 2-4: 2,50% p.a. (fra 1. januar 2018)

Læs mere om rentegrupper.

Kontorente før skat i %
 

Rentegruppe 0* 

Rentegruppe 1

Rentegruppe 2-4 

 2018 (forventet gennemsnitlig kontorente)-3,002,50
 2017 (forventet gennemsnitlig kontorente)3,002,752,50
 2016 

2,46

2,00

2,00 

 2015

2,00 

2,00

2,00 

 2014

1,85

1,85 

 2013

1,80

1,80 

 2012

1,80

1,80 

 2011

3,36

3,36 

 2010

3,54

3,54 

 2009

2,20

2,20 

 2008

7,00

7,00 

 2007

6,30

6,30 

 2006

5,18

5,18 

 2005

5,10

5,10 

 2004

5,10

5,10 

 2003

5,10

5,10 

*Rentegruppe 0 blev etableret pr. 1. januar 2015 og sammenlagt med rentegruppe 1 pr. 1. juli 2017

Hvis du er i tvivl om, hvilken rentegruppe din pensionsordning er placeret i, kan du se det på NetpensionÅbner i nyt vindue

Fra markedsafkast til kontorente

Med gennemsnitsrenteproduktet får din pension en stabil rente gennem hele opsparingsperioden. Renten bliver fastsat af Nordea Liv & Pension, og bygger på de afkast, vi har opnået i årene, der er gået, buffernes størrelse og over- og underskud fra forsikringsdækningerne.

Læs om de nye rente-, risiko- og omkostningsgrupper.

Fra markedsafkast til kontorente
Procent201620152014201320122011
Årets investeringsafkast (kundemidler), brutto6,1

0,2

15,6

0,5

9,8

6,9

Omkostninger i fm. investeringsvirksomhed 1)-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Årets investeringsafkast (kundemidler)5,9

0,0

15,4

0,3

9,7

6,7

Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser-1,5

1,7

-5,9

2,7

-4,0

-4,4

 I alt4,4

1,8

9,5

3,0

5,7

2,3

      
Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale mv.-0,8

0,4

-4,8

-0,2

-1,4

2,2

Risikoforrentning for året-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,3

Omkostnings- og risikoresultat0,0

0,3

-0,2

-0,1

-0,2

-0,1

Regulering pga. forskel i nævner 2)-0,4

0,4

-1,8

-0,1

-1,6

-0,6

Kontorente2,0

2,0

2,0

1,8

1,8

3,4

       
1) Omfatter omkostninger forbundet med forvaltningen af kundernes andel af investeringsaktiverne, samt kurtage, provisioner og øvrige transaktionsomkostninger. Investeringsomkostningerne vedrører kun kundemidlernes andel af investeringsaktiverne.     
2) Reguleringen opstår, fordi kontorenten er opgjort i % af kundernes opsparing, mens årets investeringsafkast mv. er opgjort på grundlag af markedsværdien af nettoaktiverne.     

Ordforklaring

Med gennemsnitsrenteproduktet får din pension en stabil rente gennem hele opsparingsperioden. Renten bliver fastsat af Nordea Liv & Pension, og bygger på de afkast, vi har opnået i årene, der er gået, buffernes størrelse og over- og underskud fra forsikringsdækningerne.

Årets investeringsafkast (kundemidler) brutto

Dette er årets bruttoinvesteringsafkast af alle de kundemidler, der er investeret i gennemsnitsrenteproduktet. Kundemidler er alle de opsparede beløb, som Nordea Liv & Pension har i gennemsnitsrentemiljøet.  

Omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

Omkostningerne dækker handelsomkostninger, investeringspleje og betaling til danske og udenlandske investeringsforvaltere, som vi investerer hos.

Årets investeringsafkast (kundemidler)

Dette er årets nettoafkast af alle de kundemidler der er investeret i gennemsnitsrenteproduktet.

Pensionsafkastskat  

Pensionsafkastskat betales af det afkast, som kundemidlerne optjener og afregnes hvert år. Skatten videresendes til staten.

Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale mv.     

Det kollektive bonuspotentiale er buffer for de kundemidler, der er investeret i gennemsnitsrenteproduktet. Ved hjælp fra bufferne udligner Nordea Liv & Pension hvert år de gode eller dårlige afkast, så kunderne får en stabil kontorente gennem hele pensionens levetid. I bufferne indgår en række andre parametre fx omkostnings- og risikoresultater.

Risikoforrentning

Risikoforrentningen er den forrentning som Nordea Liv & Pensions ejere får for at stille egenkapital til rådighed.

Omkostnings- og risikoresultatet

Omkostningsresultatet er det over- eller underskud der opstår, når vi gør omkostningerne med at administrere pensionsordningerne op. Beløbet udlignes via bufferne. Det samme gælder over- eller underskud på risikoresultatet. Her opstår differencen, hvis der er flere eller færre, der gør brug af forsikringsdækningerne ved sygdom eller død, end vi har forudset.

Formålet med denne side er at give dig et overblik. Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende.
Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.