Forudsætninger

Nordea Liv & Pensions opsparingsberegner giver dig et indtryk af, hvad du kan få i opsparing hos os, fordelt på tre af vores investeringsprodukter. Beregningerne i opsparingsberegneren bygger på en typisk firmapensionsordning.

Vi mener, at omtanke betaler sig. Derfor lægger Nordea Liv & Pension vægt på personlig rådgivning, så du får præcis den pensionsordning, der passer bedst til dig. Vores investeringseksperter plejer din pensionsopsparing aktivt, med mindre du har valgt at stå for investeringerne selv eller har valgt et indeksprodukt. De viste Vækstpensionsprodukter er alle aktivt forvaltede.

Beregningerne er baseret på de oplysninger, du har indtastet.

Bemærk, at betaling for eventuelle forsikringer ikke bliver fratrukket automatisk i den indtastede årlige indbetaling, så du skal angive din indbetaling uden betaling til forsikringer.

Der forudsættes en pensionsalder på 67 år i beregningerne. Dette er ikke nødvendigvis svarende til din pensionsalder. Få et fingerpeg om, hvornår du kan gå på pension.

Beregningen er foretaget som indbetaling på en ratepension med udbetaling over 15 år. Der er ikke taget hensyn til automatisk overløb til Livrente+. Det betyder, at hvis du indbetaler mere end det, der årligt er fradrag for på en ratepension, sættes de overskydende penge ind på en livrente.

Afkast

For at kunne foretage beregningerne bag illustrationerne, bruger vi nogle konkrete forventninger til afkast.

De anvendte langsigtede afkastforventninger pr. år er:

  • Danske obligationer: 1,4-2,2 %
  • Virksomhedsobligationer (high yield): 4,3-5,3 %
  • Obligationer (højrentelande): 3,1 %
  • Aktier: 5,8-8,4 %
  • Private equity: 8,9 %
  • Ejendomme: 5,6 %
  • Skov: 5,7 %

Pensionsafkastskat (PAL-skat) til staten er på 15,3 pct. af bruttoafkastet efter investeringsomkostninger.

Beregningerne er efter investeringsomkostninger og skat af pensionsafkastskat.

Maksimalt tab er beregnet med 95 % sandsynlighed. Bemærk, at risikoen på kort sigt kan være højere.

Beregninger er baseret på Nordea Liv & Pensions afkastforudsætninger. Disse forudsætninger er anderledes end branchens fælles samfundsforudsætninger, som bruges ved fremskrivning af standardprognoser. Forudsætningerne er et udtryk for Nordea Liv & Pensions bedste skøn på nuværende tidspunkt. Det vil være det faktiske afkast og den faktiske inflation, de fremtidige risikoforhold og den til enhver tid gældende lovgivning, der vil være bestemmende for den faktiske udvikling af pensionsopsparingen. Nordea Liv & Pension tager ikke ansvar for, at din opsparing kan udvikle sig anderledes end forudsat.

Omkostninger

Der er fraregnet omkostninger i beregningerne, der svarer til de omkostninger, du kan finde på en firmaaftale i vores omkostningsberegner. Hvis du er kunde hos os, kan du have andre omkostninger end dem, vi har brugt i denne beregner – se dine faktiske omkostninger i Netpension.