Hvad betaler du i omkostninger?

Få et indtryk af de samlede omkostninger ved at spare op til pension hos os. 

Omkostningerne skal holdes op mod det afkast og den service og rådgivning, du får, samt mod dine valgmuligheder og den sikkerhed, der er for din pension.

Vælger du at tilknytte DinKapital til din opsparing i VækstPension, LinkPension og/eller HøjrentePension vil dine investeringsomkostninger være cirka 5% lavere end det resultat som vises i beregneren, idet der ikke er investeringsomkostninger i DinKapital. Tilsvarende gælder for betaling for garanti i HøjrentePension og en eventuel tilknyttet garanti i VækstPension.

Beregningerne er vejledende - se forudsætninger