Dækning ved tab af erhvervsevne

Nordea-pension-intern

Din invalidepension følger automatisk Nordea Liv & Pensions anbefaling til dækningens størrelse, også når din løn ændrer sig.

Er du en af dem, som har valgt en højere dækning end Nordea Liv & Pension anbefaling, vil du beholde din tidligere dækning. Hvis du ikke ønsker den automatiske tilpasning, men blot vil fortsætte med den dækning du havde tidligere, kan du fravælge modellen. Dog skal du som minimum have en dækning på 40 pct. af lønnen.

Ønsker du at fravælge den automatiske tilpasning, skal du sende en mail fra din arbejdsmail til kd.aedron@noisnepredjebradem med teksten ’Lønskala – nej tak’ i emnefeltet. I mailen skal du skrive ’Jeg ønsker at fravælge lønskala. Mit cpr.nr er xxxxxx-xxxx.’ 

Bemærk, at du først kan fravælge automatisk tilpasning, når du har fået besked om, at din nye ordning er trådt i kraft.

Ændringen tilbage til tidligere dækning vil ske fra den 1. i måneden efter din accept er modtaget.