Passer din pension til dit liv?

Se, hvad du skal være opmærksom på i forskellige livssituationer.

Ændringer i dit privatliv Ændringer i dit arbejdsliv Ændringer i dit privatliv

Livsændringer - I flytter sammen Med en livsforsikring kan du sikre din kæreste økonomisk, hvis du dør, inden du går på pension. Når I ikke er gift, skal du være opmærksom på, om I er sikret, hvis en af jer mister erhvervsevnen eller dør inden pensionsalderen.

Læs mere om livsforsikringer.

Hvis I lige er flyttet sammen, skal din kæreste være det, man kalder navngiven begunstiget. Ellers vil din pension blive udbetalt til "nærmeste pårørende" – ofte dine forældre eller børn.

Hvis I har boet sammen i to år, eller hvis I venter eller har barn sammen, bliver din kæreste automatisk "nærmeste pårørende". 

Læs mere om begunstigelse.

Du bør også få en invalidepension, så du får en månedlig udbetaling, hvis din erhvervsevne bliver nedsat på grund af sygdom eller ulykke.

Livsændringer - I skal giftest Med ægteskabet får I klarere juridiske rammer for jeres familie og et langsigtet perspektiv for jeres fælles liv. I får automatisk fælleseje og vil også arve hinanden. Derfor bør I gennemgå jeres pensioner og forsikringer.

Det er vigtigt, at jeres respektive pensionsordninger hænger sammen med jeres nye livssituation: Udnytter I skattefordelene optimalt? Sparer I nok op? Har I styr på, hvordan jeres pensioner er investeret?

Med en livsforsikring sikrer du din ægtefælle økonomisk i tilfælde af, at du dør, inden du når pensionsalderen. Du bør også oprette en invalidepension, som kan sikre dig en månedlig udbetaling, hvis din erhvervsevne bliver nedsat som følge af sygdom eller ulykke.

Læs mere om livsforsikringer.

Livsændringer - Du får barn Med børn inde på livet er dine følelsesmæssige prioriteter uden tvivl krystalklare. Du behøver ikke gøre meget, for at dine børn er sikret, hvis det utænkelige skulle ske.

Det er vigtigt, at din pension og forsikringer hænger sammen med din nye livssituation, og at din familie er ordentligt sikret. Få derfor et pensionstjek hos vores pensionsrådgiver.

Du kan for eksempel overveje at tilføje en børnepension til din pensionsordning. Så er dine børn sikret en månedlig udbetaling, hvis du dør. Du kan både sikre dine egne børn og din ægtefælle/samlevers børn. Ordningen løber, indtil barnet når en vis alder – max 24 år.

Læs mere om børnepension.

Livsændringer - I køber hus De fleste baserer deres tilværelse på to indkomster. Det er bl.a. fundamentet for, at du og din ægtefælle/samlever nu kan købe hus eller lejlighed. Men et uheld eller sygdom kan sætte en stopper for det gode liv.

Med en livsforsikring kan du sikre, at din ægtefælle/samlever kan blive boende, hvis du dør, inden du når pensionsalderen.

Læs mere om livsforsikringer.

Du bør også oprette en invalidepension. Så får du en månedlig udbetaling, hvis din erhvervsevne bliver nedsat som følge af sygdom eller ulykke.

Læs mere om invalidepension.

Livsændringer - I flytter fra hindanden Hvis du har indsat din kæreste som navngiven begunstiget, får din kæreste som udgangspunkt udbetalt din pension eller livsforsikring, hvis du dør – også selvom I ikke bor sammen. Husk derfor at ændre begunstigelsen.

Læs mere om begunstigelse.

Vi anbefaler desuden, at du tjekker, at du i din pensionsordning er dækket godt nok som eneforsørger, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

Hvis din økonomi er særligt stram i en måned eller to, kan du overveje at udskyde indbetalingerne til din pension. Vi anbefaler dog, at du kontakter os for at høre mere om, hvad det betyder for din pensionsordning.

Livsændringer - I skal skilles Du og din ægtefælles respektive pensionsopsparinger indgår som udgangspunkt ikke i bodelingen. I beholder hver jeres "rimelige" pensionsordninger. Det vil sige pensionsopsparinger, som modsvarer jeres uddannelse, job og økonomiske situation, og som er opsparet i forbindelse med et arbejde.

Det er dog en vurderingssag, om fx frivillige ekstraindbetalinger og visse privattegnede pensioner skal være en del af bodelingen. Det afhænger bl.a. af balancen mellem din og din ægtefælles pensionsopsparinger samt jeres økonomiske samspil under ægteskabet.

Vi anbefaler derfor, at I får jeres advokater til at vurdere sagen fra begge sider. Brug vores pensionsrådgivere til at få det fornødne overblik.

Læs om deling af pension.

Livsændringer - Du dør før pensionsalderen Med en livsforsikring er din familie økonomisk sikret, hvis du dør, inden du når pensionsalderen.

Læs mere om livsforsikringer

Har du børn, kan du overveje at få en børnepension. Du kan både sikre dine egne børn og din ægtefælle/samlevers børn. Ordningen løber, indtil barnet når en vis alder – max 24 år.

Vær opmærksom på, om det er de rigtige, der er begunstiget  og får udbetalt din pension ved din død. Det er især vigtigt, hvis du og din partner ikke er gift. Eller hvis du for nylig har afsluttet et parforhold eller ægteskab.

Læs mere om begunstigelse.

Ændringer i dit arbejdsliv

Livsændringer - Du får nyt arbejde Hvis din nye arbejdsgiver har en aftale med et andet selskab, skal du overveje, hvad der skal ske med din nuværende pensionsordning. 

Du har normalt tre måneder til at beslutte, hvad der skal ske med din eksisterende pension. I den periode dækker de fleste forsikringer. Betalingen for forsikringerne bliver trukket fra din opsparing.

Har du din pension hos et andet pensionsselskab, og har din nye arbejdsgiver en aftale hos os, kan du overveje at samle hele din pension hos os. Du får ikke nødvendigvis en økonomisk gevinst ved at samle pensionen ét sted. Men du kan opnå andre fordele - fx ved dine forsikringer og ikke mindst trygheden ved at have et overblik.

Tal med os, så du er sikker på, at du træffer den rigtige beslutning.

Få overblik over dine ordninger på pensionsinfo.dkÅbner i nyt vindue .

Livsændringer - Du flytter til udlandet Du har sikkert mange ting at tage stilling til, når du skal udstationeres eller flytter til udlandet, bl.a. hvad der skal ske med din pensionsordning.

Vær særligt opmærksom på skattereglerne. Du kan fx søge om fritagelse for at betale skat af pensionsafkast, hvis du bor i udlandet.

Mere om beskatning i udlandet.

Det er altid en god ide, at du taler med din pensionsrådgiver i forbindelse med flytning til udlandet, udstationering og hjemkomst herfra. Du bør fx også tage stilling til dit behov for forsikringsdækninger, mens du bor i udlandet.

Livsændringer - Du bliver arbejdsløs Dine pensionsindbetalinger stopper, når du holder op med at arbejde, men din pensionsformue er naturligvis intakt. Dine forsikringer løber typisk i tre måneder.

Da dit budget sikkert er stramt, bør du fokusere på det vigtigste: At du og din familie er sikret i tilfælde af invaliditet og død.

Det letteste er, at du blot beholder dine forsikringer. Du kan også overveje at oprette ny forsikring, som passer bedre til din situation. 

Hvis du kun er uden arbejde i 1-2 måneder, har dine manglende indbetalinger ikke den store betydning for din samlede opsparing. Du kan evt. supplere med et ekstra indskud, når din økonomiske situation er bedre.

Hvis du er uden arbejde i længere tid, bør du overveje selv at indbetale til din pension, så du ikke kommer bagud.

Opsparing på pause - hvad skal du gøre?  

Livsændringer - Du sætter din pension på pause

Du har to muligheder:

  1. Du kan som udgangspunkt beholde dine forsikringer i op til et år. 
    Din aktuelle opsparing skal blot være stor nok til at betale for forsikringerne.
  2. Du kan vælge at opsige dine forsikringer og dermed undgå at tære på din opsparing.

Livsændringer - Du fylder 56 år Vi hjælper dig til, at du trygt kan arbejde dig hen imod en god pension.

Selvom du sikkert føler, at der er lang tid til, anbefaler vi, at du tager et møde med os for at få overblik over din pension. 

Vi gennemgår din pensionsformue, og vi ser på dine øvrige midler - fx friværdi i dit hus og evt. værdier i din virksomhed. Vi taler med dig om dine ønsker og forventninger til din pension, og sammen vurderer vi, om du kan få den tilværelse, du drømmer om.

Da der trods alt er en god årrække til, at du går på pension, kan vi nå at justere de rigtige steder, hvis din pensionsformue er mindre, end du forventer.

Livsændringer - Du bliver syg Med en invalidepension modtager du et fast beløb hver måned, hvis du mister din erhvervsevne på grund af fx sygdom.

Læs mere om invalidepension.

De fleste pensionsordninger hos os har ret til præmiefritagelse. Det betyder, at vi indbetaler til din pension, hvis du i en periode ikke kan arbejde. Kontakt os, hvis du har brug for at vide, om det også gælder dig.

Har du forsikringen Visse kritiske sygdomme, får du udbetalt en kontant sum, hvis du rammes af de sygdomme, som forsikringen dækker - fx de fleste ondartede kræftformer eller blodprop i hjernen.

Læs mere om Visse kritiske sygdomme.

Du kan også få hjælp af Din socialrådgivning. Vores erfarne socialkonsulenter rådgiver dig om det praktiske med myndighederne og din arbejdsgiver.

Livsændringer - Du går på pension Du får mest ud af din pension, hvis du får lavet en plan for dine udbetalinger i god tid. Det hjælper vi dig med. Vi tager udgangspunkt i dine planer og forventninger til pensionstilværelsen samt din økonomiske situation.

Vær opmærksom på, at dit behov for forsikringer ændrer sig i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen. Du er fx mindre sårbar over for nedsat indtægt på grund af sygdom, og derfor kan du overveje at ændre dækningen på din invalidepension.

Du er måske også interesseret i at begrænse risikoen på investeringen af din pension. Hvis du allerede har din opsparing i VækstPension eller pension med gennemsnitsrente, behøver du ikke at foretage dig noget. Har du LinkPension, bør du overveje at flytte alle dine midler til fonde med lav risiko.

Læs mere om SKAT og udbetaling af pension.

Formålet med denne side er at give dig et overblik. Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende.
Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.