Visse kritiske sygdomme - få et skattefrit beløb, hvis du rammes

Hvis du bliver alvorligt syg, bliver fundamentet for dit og din families liv rystet. Med forsikringen Visse kritiske sygdomme kan du betale ekstra udgifter i forbindelse med sygdommen eller blot forsøde dit liv i en svær tid.

Overblik Fakta Til børn Dækkede sygdomme Overblik

Overblik

Med Visse kritiske sygdomme kan du skabe økonomisk fleksibilitet.

Du får:

 • Større økonomisk tryghed for dig og din familie
 • Et kontantbeløb hvis du bliver alvorligt syg - op til 655.000,00 kr. (2018)
 • Fuld råderet - du bestemmer, hvad du vil bruge pengene til
 • Mulighed for at tegne forsikringen til dine børn
Fakta

Fakta

Hvis du får stillet en diagnose på en kritisk sygdom, får du et brev fra Sundhedsstyrelsen. Senest på dette tidspunkt er det en god idé at kontakte os. Så finder vi ud af, om din sygdom er dækket af din forsikring, og hjælper dig med at få udbetaling. 

Det har ingen betydning for udbetalingen, om du mister din erhvervsevne eller ej. 

Før du kan oprette forsikringen, beder vi om dine helbredsoplysninger.

Udbetalingen er skattefri. Du kan ikke trække indbetalingen fra i skat.

Til børn

Til børn

Du har også mulighed for at tegne Visse kritiske sygdomme til dine børn, så jeres familie får økonomisk hjælp til at komme igennem en svær tid.

Når du tegner forsikringen, dækker den automatisk alle dine børn, indtil de er maks. 24 år. Din ægtefælles/samlevers børn kan også være dækket. 

Udbetaling fra forsikringen sker til dig.

Børn er dækket for de samme sygdomme som voksne. Børn skal ikke afgive helbredsoplysninger for at få forsikringen.

Visse kritiske sygdomme til børn kan købes af arbejdsgivere til firmapensioner, der er oprettet efter 1. februar 2016.

Dækkede sygdomme

Liste over dækkede kritiske sygdomme

I dine forsikringsbetingelser, som du finder i din Netpension, kan du se de præcise betingelser, der skal være opfyldt for, at du kan være berettiget til udbetaling fra forsikringen ved visse kritiske sygdomme.

Følgende diagnoser er på nuværende tidspunkt dækket af forsikringen:

 • De fleste ondartede kræftformer (omfatter ikke mindre aggressive former for kræft)
 • Blodprop i hjertet
 • Bypassopererede tilfælde af lidelser i hjertets kranspulsårer eller ballonudvidelse i mindst 2 af hjertets kranspulsårer
 • Kronisk hjertesvigt med svære symptomer i hvile
 • Hjerteklapkirurgi
 • Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåre)
 • Blodprop i lunge - svær grad med behov for operation
 • Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv – medførende varigt mén
 • Hjerneblødning/blodprop i hjernen (apopleksi) med blivende følger ud over 3 måneder (TCI m.fl. er ikke omfattet)
 • Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (intrakranielt sakkulat aneurisme) – med behov for operation
 • Dissemineret sklerose
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
 • Parkinsons sygdom (Paralysis agitans) – diagnosticeret før alder 60 år
 • Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse – medførende svære neurologiske følger
 • Muskelsvind
 • Myasthtenia Gravis
 • Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD)
 • AIDS 
 • HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte
 • Større organtransplantationer (hjerte, lunge, lever, bugspytkirtel eller knoglemarv)
 • Nyresvigt – medførende dialyse eller nyretransplantation
 • Blindhed
 • Døvhed
 • Tredjegrads forbrændinger, ætsning eller forfrysning
 • Uhelbredelig sygdom med forventet kort restlevetid (terminal dækning)

For at få udbetalt dækningen ved Visse kritiske sygdomme, skal du have stillet en diagnose, som er dækket af din forsikring. 

Er du i tvivl om, hvilke diagnoser, der er omfattet af din ordning? Du finder oversigten i dine konkrete forsikringsbetingelser på Netpension.

Formålet med denne side er at give dig et overblik. Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende.
Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.