Kundegruppeliv – basal tryghed, hvis uheldet er ude

Med Kundegruppeliv får du en standarddækning, som giver basal tryghed ved sygdom eller ulykke. Kundegruppeliv er typisk interessant, hvis du ikke gennem din arbejdsplads har en pensionsordning, hvor du er forsikret ved død, invaliditet og visse kritiske sygdomme.

Overblik Fakta Individuelle tilvalg Overblik

Med Kundegruppeliv får du og din familie basal økonomisk hjælp, hvis du bliver syg eller dør, inden du går på pension.

Du får:

  • Basal tryghed for dig og din familie
  • Udbetaling af en kontant sum til din efterladte, hvis du dør, inden du går på pension.
  • Mulighed for at tilvælge udbetaling af en kontant sum ved varig invaliditet.
  • Mulighed for at tilvælge Dækning ved visse kritiske sygdomme.
  • Du kan også få Kundegruppeliv til din ægtefælle/samlever.
Fakta

Med kundegruppeliv er din familie sikret en kontant sum, hvis du dør, inden du når pensionsalderen. Du kan vælge kun at oprette en dødsfaldsdækning, eller du kan oprette dødsfaldsdækningen med tilvalg af invalidesum og dækning ved visse kritiske sygdomme.

Bemærk, at udbetalinger fra Kundegruppeliv er standardbeløb, og de kan ikke tilpasses individuelt. Hvis de beløb, der udbetales, ikke dækker dine behov, skal du overveje at supplere eller erstatte kundegruppeliv med en anden forsikring. Fx en individuel livsforsikring og invalidepension. 

Eventuelle udbetalinger er skattefri. Du kan ikke trække dine indbetalinger til Kundegruppeliv fra i skat.

Individuelle tilvalg

Du kan vælge at tilknytte invalidesum og Dækning ved visse kritiske sygdomme til din kundegruppeliv.

Invalidepension

Hvis du tilvælger invalidesum, kan du få udbetalt et kontant beløb, hvis din erhvervsevne varigt reduceres til 1/3 eller derunder. Vi nedtrapper dækningen med 1/15 om året, fra du er 51 til 65 år (2018). Det betyder i praksis, at din forsikring ophører ved udgangen af kvartalet, du fylder 65 år (2018).

Dækning ved visse kritiske sygdomme

Ved tilvalg af visse kritiske sygdomme, kan du få udbetalt et engangsbeløb, hvis du bliver ramt af visse kritiske sygdomme. Beløbet kan hjælpe dig og din familie med at betale ekstra udgifter i forbindelse med sygdommen eller blot forsøde dit liv i en svær tid. 

Formålet med denne side er at give dig et overblik. Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende.
Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.