Invalidepension - få økonomisk tryghed, hvis du mister din erhvervsevne

Du kan miste evnen til at arbejde og dermed din indtægt, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke. Med en invalidepension er du sikret en fast månedlig indtægt.

Overblik Fakta Overblik

Overblik

Med en invalidepension hos os kan du opretholde din tilværelse.

Du får:

  • Grundlæggende økonomisk tryghed for dig og din familie
  • Fast månedlig indkomst 
  • Fortsat indbetaling til din pension - det klarer vi
  • Mulighed for fradrag for indbetaling til forsikringen
Fakta

Fakta

Hvis din erhvervsevne for eksempel reduceres til en tredjedel (i visse aftaler er det halvdelen) på grund af sygdom eller ulykke, får du udbetalt en månedlig ydelse. Der kan også være krav om, at du har et indtægtstab.

Du får typisk den første udbetaling 3 måneder efter, at du har mistet din erhvervsevne. Enkelte ordninger har en karensperiode på 6 eller 12 måneder.

Udbetalingen stopper, når du din erhvervsevne er tilstrækkeligt genvundet. Eller når det aftalte ophørstidspunkt for invalidepensionen er nået.

Det fremgår af dine forsikringsbetingelser, hvornår du kan få udbetaling fra forsikringen. 

Udbetalingen er skattepligtig. Du kan trække indbetalingen fra i skat. 

Udbetalingen fra forsikringen kan påvirke/og påvirkes af størrelsen af offentlige ydelser.

Før du kan oprette forsikringen, beder vi om dine helbredsoplysninger.

Formålet med denne side er at give dig et overblik. Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende.
Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.