Bestem selv, hvem der skal have din pension, når du dør

Husk at tilpasse begunstigelsen til din aktuelle livssituation

Når vi opretter din pensionsordning, indsætter vi automatisk ”nærmeste pårørende” som begunstiget. Hvis du ønsker, at pengene går til en anden, skal du fortælle os det.

Vær især opmærksom på begunstigelse, når du får børn, bliver gift eller skilt.

Nærmeste pårørende er (i prioriteret rækkefølge):

 1. Din ægtefælle/registrerede partner
 2. Din samlever, hvis i bor sammen og har gjort det i mindst 2 år eller venter, har eller har haft barn sammen
 3. Dine livsarvinger (dvs. dine børn, børnebørn og oldebørn - dog ikke stedbørn)
 4. Dine arvinger i henhold til dit testamente
 5. Dine arvinger i henhold til arvelovens regler

Prioriteringslisten gælder ikke for børnepension og ægtefællepension.

Vælg en navngiven begunstiget

Hvis din pensionsordning ikke er fradragsberettiget, kan du helt frit vælge, hvem du vil begunstige.

Hvis din pensionsordning er fradragsberettiget, kan du kun vælge:

 • Din ægtefælle/registrerede partner
 • Din samlever, som du på tidspunktet for begunstigelsen har fælles bopæl med
 • Din fraskilte ægtefælle/registrerede partner
 • Livsarvinger (dvs. dine børn, børnebørn og oldebørn)
 • Stedbørn og disses livsarvinger 
 • En person, som du har fælles bopæl med på det tidspunkt, hvor du indsætter vedkommende som begunstiget – eller dennes børn, børnebørn og oldebørn

Der gælder andre regler for begunstigelser med nærmeste pårørende, der er oprettet før 1. januar 2008, og som ikke er ændret efter denne dato.

Formålet med denne side er at give dig et overblik. Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende.
Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.