Ændringer i dit arbejdsliv

Nyt arbejde Ikke i arbejde Sagt op grundet sygdom Firmaet er gået konkurs Nyt arbejde

Når du får nyt arbejde, skal du beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning. 

Har din nye arbejdsgiver en aftale med et andet pensionsselskab, så kontakt pensionsselskabet og undersøg, om aftalen dækker dit behov. Har din nye arbejdsgiver ikke en firmapensionsaftale, så kan du i de fleste tilfælde fortsætte din pensionsordning hos os. Læs mere om de muligheder du kan have, før du træffer din beslutning. 

Har du din pension hos et andet pensionselskab, og har din nye arbejdsgiver en aftale hos os, kan du overveje at samle hele din pension hos os. Du får ikke nødvendigvis en økonomisk gevinst ved at samle pensionen ét sted. Men du kan opnå andre fordele - fx ved dine forsikringer og ikke mindst trygheden ved at have et overblik.Tal med os, så du er sikker på, at du træffer den rigtige beslutning. 

Fortæl os hvad der skal ske med din ordning

Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du ønsker at fortsætte din pensionsordning, efter indbetalingerne stopper. 

Giver du os ikke besked, bliver din pensionsordning automatisk ændret til en ordning uden indbetaling, og du har kun din opsparing tilbage. Er værdien af din opsparing under 10.700 kr. (2018), vil ordningen blive ophævet.  Efter betaling af gebyr samt afgift til SKAT vil en eventuel overskydende værdi blive udbetalt til din NemKonto.  

Hvad sker der med dine forsikringer?
Hvis du har en pensionsordning med indbetaling fra en arbejdsgiver, har du lidt betænkningstid. Dine forsikringsdækninger ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne fortsætter uændret de første 3 måneder, efter indbetalingerne er stoppet. Vi bruger af din opsparing til at betale for dine fradragsberettigede forsikringsdækninger. Hvis du har forsikringsdækninger uden fradragsret, sker betaling hertil gennem seneste foretagne indbetaling. Efter 3 måneder ophører alle dine forsikringsdækninger, og du har kun din pensionsopsparing tilbage. 

Hvis du havde en af følgende forsikringer på din pensionsordning, ophørte de allerede den dag, du fratrådte:

 • Sundhedsforsikring
 • Inddragelse af Certifikat
 • Faginvaliditet 

Det er vigtigt, at du kontakter os inden forsikringsdækningerne ophører, hvis du ønsker, at forsikringsdækningerne skal fortsætte efter de 3 måneder. 

Læs mere om dine muligheder
Du kan klikke herunder og læse mere om de enkelte muligheder.

Du kan fortsætte din pensionsordning:

Indeholder din pensionsordning forsikringsdækninger og en opsparing, kan du have mulighed for at fortsætte din pensionsordning:

Indeholder din pensionsordning en opsparing, kan du også have mulighed for at:

Du kan i de fleste tilfælde fortsætte din pensionsordning hos os med indbetaling fra din nye arbejdsgiver.

Hvad sker der med dine forsikringsdækninger i den nye pensionsordning
Når din nye arbejdsgiver begynder at indbetale til din pensionsordning, fortsætter de tilbageværende dækninger ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne som udgangspunkt uændret. Dog bliver følgende forsikringer ændret: 

 • Børnesum ophører
 • Børnepension får udløb ved 24 år

Hvis dine forsikringer er fastsat som en procentsats af din pensionsgivende løn, fortsætter de som en procentsats, men som udgangspunkt med de samme udbetalinger i kroner, uanset om din løn er blevet højere eller lavere.

Hvad bliver prisen for dine forsikringsdækninger
Der kan ske en ændring af prisen for forsikringsdækningerne. Hvis prisen ændres, bliver den i de fleste tilfælde højere. For at vi kan give dig den korrekte pris på dine forsikringsdækninger, har vi brug for at kende dit hovederhverv og din arbejdsgivers CVR nr. Dit hovederhverv er det erhverv, som du har størstedelen af din indtjening fra. 

Hvis du vil vide, hvad prisen for dine forsikringsdækninger bliver, er du velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99Åbner i nyt vindue eller skrive til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron.

Hvor meget skal der indbetales til din pensionsordning
Din nye arbejdsgiver skal betale til din pensionsordning hver måned. Indbetalingen skal være en procentdel af din løn, og den skal være inklusive arbejdsmarkedsbidrag.

Indbetalingen skal mindst udgøre:

 • 5% af din pensionsgivende løn, og 
 • 1.500 kr. om måneden

Hvis et af disse to kriterier ikke er opfyldt, kan du ikke fortsætte din pensionsordning med indbetaling fra en ny arbejdsgiver.

Herudover skal indbetalingen mindst udgøre 10% af din ydelse på  dækningen ved nedsat erhvervsevne. Fx. hvis den årlige ydelse på din dækning ved nedsat erhvervsevne er 300.000 kr., skal den årlige indbetaling til din pensionsordning være minimum 30.000 kr. Hvis indbetalingen er mindre, vil ydelsen på din dækning ved nedsat erhvervsevne blive tilsvarende nedsat.

Hvad skal din nye arbejdsgiver gøre?
Din arbejdsgiver forpligter sig til at administrere indbetalingen til din pensionsordning. Vi sender en indbetalingsvejledning til din nye arbejdsgiver.

Skal du give nye helbredsoplysninger?
Du kan blive bedt om at indsende helbredsoplysninger, hvis vi skal foretage en ny vurdering. Det vil blive aktuelt, hvis den indbetaling, du har aftalt med din nye arbejdsgiver, medfører, at din fritagelse for indbetaling til opsparingen bliver større, end den var, inden du fratrådte.

Hvilke omkostninger kommer der på din pensionsordning? 
Du kan læse mere om de omkostninger, der bliver tilknyttet din pensionsordning, når den fortsætter med indbetaling fra din nye arbejdsgiver.

Klik her for svar
Svar:

Omkostninger og gebyrer der er gældende fra d. 1. januar 2018.

Administrationsgebyr: 61 kr. pr. måned

Indbetalingsomkostninger:

Årlig indbetaling på 0 til 100.000 kr.: 3,5 %

Den del af årlig indbetaling der overstiger 100.000 kr.: 0 %

 

VækstPension med garanti:

Garanti: 0,2 % af opsparing pr. år

 

Omkostning af opsparingen

Af opsparingen trækker vi:De årlige omkostninger udgør mindstDe årlige omkostninger udgør maksimalt  

Af de første kr.pct.Af restenpct.kr.kr.
VækstPension   
500.0000,20,101.420
LinkPension   
500.0000,50,404.140
HøjrentePension00000
DinKapital-----

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Har du forsikringsdækninger i flere selskaber?  
Vælger du at fortsætte ordningen hos os samtidig med, at du har eller får oprettet tilsvarende forsikringsdækninger i et andet selskab, så skal du være opmærksom på, om du er overforsikret. Hvis du har pensionsordninger flere steder, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere.

Giv besked   
Vil du fortsætte din pensionsordning med indbetaling fra din nye arbejdsgiver, skal du udfylde den blanket, du har modtaget med et brev fra os efter ophør af indbetaling.

Nordea Liv og Pension skal medvirke til at forhindre økonomisk kriminalitet og hvidvask af penge. Derfor kan du blive bedt om at udfylde en blanket, hvor vi beder om oplysninger om dig som kunde.

 

Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99 eller skrive til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron, hvis du har spørgsmål.

Hvis du vil fortsætte din pensionsordning ved selv at indbetale

Du kan i langt de fleste tilfælde vælge selv at indbetale til din pensionsordning.

 

Ønsker du at fortsætte din pensionsordning ved selv at indbetale, skal du kontakte os. Vi kan oplyse dig vilkårene og give dig et tilbud. Ring til os på 70 33 99 99Åbner i nyt vindue eller skriv til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron

Hvis du vil fastholde din pensionsordning med forsikringsdækninger men uden indbetaling
Du kan have mulighed for at fastholde dine forsikringsdækninger i op til et år, uden at indbetale til din pensionsordning. Det er en mulighed, hvis værdien af din pensionsordning er så stor, at dine forsikringsdækninger kan opretholdes uden indbetaling.

Hvad sker der med dine forsikringsdækninger i den nye pensionsordning?
Følgende dækning uden fradragsret ophører, når du fastholder din pensionsordning:  

 • Dækning ved Visse kritiske sygdomme 
 • Invalidesum 
 • Kritisk sygdom for børn 
 • Børnesum 

Har du andre forsikringsdækninger uden fradragsret (eksempelvis ved død), så fortsætter de med uændrede ydelser, men bliver ændret til fradragsberettigede dækninger. Du skal være særlig opmærksom på, at udbetalingen bliver reduceret med indkomstskat eller afgift, og udbetalingen derfor bliver væsentlig lavere. 

Hvad bliver prisen for dine forsikringsdækninger 
Der vil ske en ændring af prisen for forsikringsdækningerne – i de fleste tilfælde bliver prisen højere. For at vi kan give dig den korrekte pris på dine forsikringsdækninger, har vi brug for at kende dit hovederhverv og din arbejdsgivers CVR nr. Dit hovederhverv er det erhverv, som du har størstedelen af din indtjening fra. Ønsker du prisen oplyst, skal du ringe eller skrive til os.

Hvilke omkostninger kommer der på din pensionsordning?
Du kan læse mere om de omkostninger, der bliver tilknyttet din pensionsordning, når du fastholder din pensionsordning med forsikringsdækninger men uden indbetaling.

Klik her for svar
Svar:

Omkostninger og gebyrer der er gældende fra d. 1. januar 2018.

Administrationsgebyr: 61 kr. pr. måned

Omkostning af opsparingen

Af opsparingen trækker vi:De årlige omkostninger udgør mindstDe årlige omkostninger udgør maksimalt  

af de første kr.%

af resten

%kr.kr.
VækstPension  
500.0000,2 0,101.420 
LinkPension  
500.0000,5 0,404.140
HøjrentePension00000
DinKapital---

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Skal du give nye helbredsoplysninger?  
Du skal indsende nye helbredsoplysninger, hvis du på et tidspunkt vil genoptage din indbetaling til pensionsordningen, og du ikke har oplyst det til os inden perioden, hvor dine forsikringsdækninger er opretholdt, ophører.   

Hvis du skal indsende nye helbredsoplysninger, er der risiko for, at du ikke har mulighed for at tegne forsikringsdækninger på samme vilkår som i den nuværende aftale. Det kan have stor betydning for dig, hvis du ikke har forsikringsdækninger andet sted. Betydningen er særlig stor, hvis du er syg eller dine helbredsforhold har ændret sig. 

Har du forsikringsdækninger i flere selskaber? 
Vælger du at fortsætte ordningen hos os, samtidig med at du har eller får oprettet tilsvarende forsikringsdækninger i et andet selskab, så skal du være opmærksom på, om du er overforsikret. Hvis du har pensionsordninger flere steder, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere. 

Giv besked  
Vil du opretholde dine forsikringsdækninger uden indbetaling, skal du udfylde den blanket, du har modtaget med et brev fra os efter ophør af indbetaling.

Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99 eller skrive til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron, hvis du har spørgsmål.

Hvis du vil fastholde din pensionsordning uden indbetaling og uden forsikringsdækninger

Ønsker du ikke at forsætte dine forsikringsdækninger, kan din pensionsordning fortsætte som en ordning uden indbetaling og uden forsikringsdækninger. Dog er dette ikke muligt, hvis værdien af din pensionsordning er mindre end 10.700 kr.

 

Du skal kontakte os, hvis du ønsker at ændre din pensionsordning til en pensionsordning uden indbetaling og uden forsikringsdækninger, før de 3 måneder er gået.

 

Hvilke omkostninger kommer der på din pensionsordning?

Du kan læse mere om de omkostninger, der bliver tilknyttet din pensionsordning, når du fastholder din pensionsordning uden indbetalinger og uden forsikringsdækninger.

 

Klik her for svar
Svar:

Omkostninger og gebyrer der er gældende fra d. 1. januar 2018.

Ændringsgebyr: 732 kr.

Administrationsgebyr: 61 kr. pr. måned

Omkostning af opsparingen  

Af opsparingen trækker vi:De årlige omkostninger udgør mindstDe årlige omkostninger udgør maksimalt  

Af de første kr.%Af resten%kr.kr.
VækstPension  
500.0000,20,101.420
LinkPension  
500.0000,50,404.140
HøjrentePension00000
Opsparingen i <Opsp.miljø>
DinKapital---

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Hvis du senere ønsker at oprette dine forsikringer igen

Du skal indsende nye helbredsoplysninger, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at oprette forsikringsdækninger hos os. Der er dermed risiko for, at du ikke har mulighed for at oprette forsikringsdækninger på samme vilkår som i den nuværende aftale. Det kan have stor betydning for dig, hvis du ikke har forsikringsdækninger andet sted. Betydningen er særlig stor, hvis du er syg eller dine helbredsforhold har ændret sig.

 

Har du pensionsordninger i flere selskaber?

Hvis du har pensionsordninger i flere selskaber, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere.

 

Giv besked

Vil du fravælge dine forsikringsdækninger, før de 3 måneder er gået, skal du udfylde den blanket, du har modtaget med et brev fra os efter ophør af indbetaling.


Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99Åbner i nyt vindue eller skrive til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron, hvis du har spørgsmål.

 

Hvis du ønsker at få udbetalt din pensionsordning, før du går på pension.

Du kan få udbetalt din pensionsordning før opnået pensionsalder, hvis du opfylder betingelserne, eller hvis værdien af din pensionsordning er mindre end 10.700 kr..

 

Omkostninger

Fra 1. januar 2018 gælder disse omkostninger/gebyrer.

 

Ændringsgebyr: 732 kr.

 

Ophævelsesgebyr: 1835 kr. hvis du er under 60 år. 0 kr. hvis du er over 60 år.

 

Statsafgift: Maksimalt 60%

 

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

 

Efter betaling af gebyrer og afgift, bliver den resterende del af opsparingen udbetalt til din NemKonto. Du skal være opmærksom på, at udbetalinger til NemKonto ikke er beskyttet mod krav fra eventuelle kreditorer. Beløbet kan formentlig beskyttes, hvis du indsætter det på en særskilt bankkonto.

 

Giv besked

Ønsker du at få udbetalt din pensionsordning, skal du ringe på 70 33 99 9999993307 eller skriver til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron for at få oplyst dine muligheder. 

 

Hvis du vil overføre din pensionsordning til anden pensionsleverandør
Du har mulighed for at få overført din pensionsordning til en anden pensionsleverandør, hvis du opfylder betingelserne. Kontakt din nye arbejdsgivers pensionsleverandør for yderligere information og rådgivning.

Omkostninger
Fra 1. januar 2018 gælder dette gebyr, når du ønsker at overføre værdien af din pensionsordning til anden pensionsleverandør.

Overførselsgebyr: 1835 kr. 
Du skal ikke betale et overførselsgebyr i følgende to tilfælde:

 • Værdien af din pensionsordning er mindre end 20.000 kr. og overførslen kan gennemføres i henhold til Jobskifteaftalen
 • Overførslen gælder hele den opsparede værdi og du er over 60 år. 

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Giv besked
Vil du have overført din pensionsordning til et andet selskab, så kontakt din nye pensionsleverandør. De kan rådgive dig og sørge for det videre forløb.

Ikke i arbejde

Hvis du bliver arbejdsløs, skal du beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning. 

Da dit budget sikkert er stramt, bør du fokusere på det vigtigste: At du og din familie er sikret i tilfælde af invaliditet og død.

Det letteste er, at du blot beholder dine forsikringer. Du kan dog også overveje at oprette nye forsikringer, som passer bedre til din situation. 

Hvis du kun er uden arbejde i 1-2 måneder, har dine manglende indbetalinger ikke den store betydning for din samlede opsparing. Du kan evt. supplere med et ekstra indskud, når din økonomiske situation er bedre. Hvis du er uden arbejde i længere tid, bør du overveje selv at indbetale til din pension, så du ikke kommer bagud. 

Fortæl os hvad der skal ske med din ordning 

Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du ønsker at fortsætte din pensionsordning, efter indbetalingerne stopper. 

Giver du os ikke besked, bliver din pensionsordning automatisk ændret til en ordning uden indbetaling, og du har kun din opsparing tilbage. Er værdien af din opsparing under 10.700 kr. (2018), vil ordningen blive ophævet.  Efter betaling af gebyr samt afgift til SKAT vil en eventuel overskydende værdi blive udbetalt til din NemKonto.  

Hvad sker der med dine forsikringer?
Hvis du har en pensionsordning med indbetaling fra en arbejdsgiver, har du lidt betænkningstid. Dine forsikringsdækninger ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne fortsætter uændret de første 3 måneder, efter indbetalingerne er stoppet. Vi bruger af din opsparing til at betale for dine fradragsberettigede forsikringsdækninger. Hvis du har forsikringsdækninger uden fradragsret, sker betaling hertil gennem seneste foretagne indbetaling. Efter 3 måneder ophører alle dine forsikringsdækninger, og du har kun din pensionsopsparing tilbage.

Hvis du havde en af følgende forsikringer på din pensionsordning, ophørte de allerede den dag, du fratrådte:

 • Sundhedsforsikring
 • Inddragelse af Certifikat
 • Faginvaliditet

Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du ønsker, at forsikringsdækningerne skal fortsætte efter de 3 måneder. Du skal give os besked inden forsikringsdækningerne ophører. 

Læs mere om dine muligheder 
Du kan klikke herunder og læse mere om de enkelte muligheder

Du kan vælge at fortsætte din pensionsordning:

Får du nyt arbejde, i løbet af de 3 måneder, kan du vælge at fortsætte din pensionsordning

Indeholder din pensionsordning forsikringsdækninger og en opsparing, kan du have mulighed for at fortsætte din pensionsordning:

Indeholder din pensionsordning en opsparing, kan du også have mulighed for at:

Hvis du vil fortsætte din pensionsordning ved selv at indbetale

Du kan i langt de fleste tilfælde vælge selv at indbetale til din pensionsordning.

 

Ønsker du at fortsætte din pensionsordning ved selv at indbetale, skal du kontakte os. Vi kan oplyse dig vilkårene og give dig et tilbud. Ring til os på 70 33 99 99Åbner i nyt vindue eller skriv til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron

Hvis du vil fastholde din pensionsordning med forsikringsdækninger men uden indbetaling
Du kan have mulighed for at fastholde dine forsikringsdækninger i op til et år, uden at indbetale til din pensionsordning. Det er en mulighed, hvis værdien af din pensionsordning er så stor, at dine forsikringsdækninger kan opretholdes uden indbetaling.

Hvad sker der med dine forsikringsdækninger i den nye pensionsordning?
Følgende dækning uden fradragsret ophører, når du fastholder din pensionsordning:  

 • Dækning ved Visse kritiske sygdomme 
 • Invalidesum 
 • Kritisk sygdom for børn 
 • Børnesum 

Har du andre forsikringsdækninger uden fradragsret (eksempelvis ved død), så fortsætter de med uændrede ydelser, men bliver ændret til fradragsberettigede dækninger. Du skal være særlig opmærksom på, at udbetalingen bliver reduceret med indkomstskat eller afgift, og udbetalingen derfor bliver væsentlig lavere. 

Hvad bliver prisen for dine forsikringsdækninger 
Der vil ske en ændring af prisen for forsikringsdækningerne – i de fleste tilfælde bliver prisen højere. For at vi kan give dig den korrekte pris på dine forsikringsdækninger, har vi brug for at kende dit hovederhverv og din arbejdsgivers CVR nr. Dit hovederhverv er det erhverv, som du har størstedelen af din indtjening fra. Ønsker du prisen oplyst, skal du ringe eller skrive til os.

Hvilke omkostninger kommer der på din pensionsordning?
Du kan læse mere om de omkostninger, der bliver tilknyttet din pensionsordning, når du fastholder din pensionsordning med forsikringsdækninger men uden indbetaling.

Klik her for svar
Svar:

Omkostninger og gebyrer der er gældende fra d. 1. januar 2018.

Administrationsgebyr: 61 kr. pr. måned

Omkostning af opsparingen

Af opsparingen trækker vi:De årlige omkostninger udgør mindstDe årlige omkostninger udgør maksimalt  

af de første kr.%

af resten

%kr.kr.
VækstPension  
500.0000,2 0,101.420 
LinkPension  
500.0000,5 0,404.140
HøjrentePension00000
DinKapital---

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Skal du give nye helbredsoplysninger?  
Du skal indsende nye helbredsoplysninger, hvis du på et tidspunkt vil genoptage din indbetaling til pensionsordningen, og du ikke har oplyst det til os inden perioden, hvor dine forsikringsdækninger er opretholdt, ophører.   

Hvis du skal indsende nye helbredsoplysninger, er der risiko for, at du ikke har mulighed for at tegne forsikringsdækninger på samme vilkår som i den nuværende aftale. Det kan have stor betydning for dig, hvis du ikke har forsikringsdækninger andet sted. Betydningen er særlig stor, hvis du er syg eller dine helbredsforhold har ændret sig. 

Har du forsikringsdækninger i flere selskaber? 
Vælger du at fortsætte ordningen hos os, samtidig med at du har eller får oprettet tilsvarende forsikringsdækninger i et andet selskab, så skal du være opmærksom på, om du er overforsikret. Hvis du har pensionsordninger flere steder, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere. 

Giv besked  
Vil du opretholde dine forsikringsdækninger uden indbetaling, skal du udfylde den blanket, du har modtaget med et brev fra os efter ophør af indbetaling.

Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99 eller skrive til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron, hvis du har spørgsmål.

Hvis du vil fastholde din pensionsordning uden indbetaling og uden forsikringsdækninger

Ønsker du ikke at forsætte dine forsikringsdækninger, kan din pensionsordning fortsætte som en ordning uden indbetaling og uden forsikringsdækninger. Dog er dette ikke muligt, hvis værdien af din pensionsordning er mindre end 10.700 kr.

 

Du skal kontakte os, hvis du ønsker at ændre din pensionsordning til en pensionsordning uden indbetaling og uden forsikringsdækninger, før de 3 måneder er gået.

 

Hvilke omkostninger kommer der på din pensionsordning?

Du kan læse mere om de omkostninger, der bliver tilknyttet din pensionsordning, når du fastholder din pensionsordning uden indbetalinger og uden forsikringsdækninger.

 

Klik her for svar
Svar:

Omkostninger og gebyrer der er gældende fra d. 1. januar 2018.

Ændringsgebyr: 732 kr.

Administrationsgebyr: 61 kr. pr. måned

Omkostning af opsparingen  

Af opsparingen trækker vi:De årlige omkostninger udgør mindstDe årlige omkostninger udgør maksimalt  

Af de første kr.%Af resten%kr.kr.
VækstPension  
500.0000,20,101.420
LinkPension  
500.0000,50,404.140
HøjrentePension00000
Opsparingen i <Opsp.miljø>
DinKapital---

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Hvis du senere ønsker at oprette dine forsikringer igen

Du skal indsende nye helbredsoplysninger, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at oprette forsikringsdækninger hos os. Der er dermed risiko for, at du ikke har mulighed for at oprette forsikringsdækninger på samme vilkår som i den nuværende aftale. Det kan have stor betydning for dig, hvis du ikke har forsikringsdækninger andet sted. Betydningen er særlig stor, hvis du er syg eller dine helbredsforhold har ændret sig.

 

Har du pensionsordninger i flere selskaber?

Hvis du har pensionsordninger i flere selskaber, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere.

 

Giv besked

Vil du fravælge dine forsikringsdækninger, før de 3 måneder er gået, skal du udfylde den blanket, du har modtaget med et brev fra os efter ophør af indbetaling.


Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99Åbner i nyt vindue eller skrive til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron, hvis du har spørgsmål.

 

Hvis du ønsker at få udbetalt din pensionsordning, før du går på pension.

Du kan få udbetalt din pensionsordning før opnået pensionsalder, hvis du opfylder betingelserne, eller hvis værdien af din pensionsordning er mindre end 10.700 kr..

 

Omkostninger

Fra 1. januar 2018 gælder disse omkostninger/gebyrer.

 

Ændringsgebyr: 732 kr.

 

Ophævelsesgebyr: 1835 kr. hvis du er under 60 år. 0 kr. hvis du er over 60 år.

 

Statsafgift: Maksimalt 60%

 

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

 

Efter betaling af gebyrer og afgift, bliver den resterende del af opsparingen udbetalt til din NemKonto. Du skal være opmærksom på, at udbetalinger til NemKonto ikke er beskyttet mod krav fra eventuelle kreditorer. Beløbet kan formentlig beskyttes, hvis du indsætter det på en særskilt bankkonto.

 

Giv besked

Ønsker du at få udbetalt din pensionsordning, skal du ringe på 70 33 99 9999993307 eller skriver til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron for at få oplyst dine muligheder. 

 

Sagt op grundet sygdom

Hvis du er blevet opsagt fra dit job på grund af sygdom, så er det vigtigt, at du giver os besked med det samme.

Du kan læse mere og anmelde din skade eller sygdom herÅbner i nyt vindue 

Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99Åbner i nyt vindue eller på kd.aedron@noisnepgovilaedron.

Hvis du har forsikringsdækninger, anbefaler vi, at du fortsætter indbetalingen til din pensionsordning, indtil vi giver dig besked om, hvad der skal ske med den.

Fortæl os hvad der skal ske med din ordning
Giver du os ikke besked, bliver din pensionsordning automatisk ændret til en ordning uden indbetaling, og du har kun din opsparing tilbage. Er værdien af din opsparing under 10.700 kr. (2018), vil ordningen blive ophævet.  Efter betaling af gebyr samt afgift til SKAT vil en eventuel overskydende værdi blive udbetalt til din NemKonto.    

Hvad sker der med dine forsikringer?
Hvis du har en pensionsordning med indbetaling fra en arbejdsgiver, har du lidt betænkningstid. Dine forsikringsdækninger ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne fortsætter uændret de første 3 måneder, efter indbetalingerne er stoppet. Vi bruger af din opsparing til at betale for dine fradragsberettigede forsikringsdækninger. Hvis du har forsikringsdækninger uden fradragsret, sker betaling hertil gennem seneste foretagne indbetaling. Efter 3 måneder ophører alle dine forsikringsdækninger, og du har kun din pensionsopsparing tilbage.

Hvis du havde en af følgende forsikringer på din pensionsordning, ophørte de allerede den dag, du fratrådte:

 • Sundhedsforsikring
 • Inddragelse af Certifikat
 • Faginvaliditet

Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du ønsker, at forsikringsdækningerne skal fortsætte efter de 3 måneder. Du skal give os besked inden forsikringsdækningerne ophører. 

Læs mere om dine muligheder 
Du kan klikke herunder og læse mere om de enkelte muligheder

Du kan vælge at fortsætte din pensionsordning:

Får du nyt arbejde, i løbet af de 3 måneder, kan du vælge at fortsætte din pensionsordning

Indeholder din pensionsordning forsikringsdækninger og en opsparing, kan du have mulighed for at fortsætte din pensionsordning:

Indeholder din pensionsordning en opsparing, kan du også have mulighed for at:

Hvis du vil fortsætte din pensionsordning ved selv at indbetale

Du kan i langt de fleste tilfælde vælge selv at indbetale til din pensionsordning.

 

Ønsker du at fortsætte din pensionsordning ved selv at indbetale, skal du kontakte os. Vi kan oplyse dig vilkårene og give dig et tilbud. Ring til os på 70 33 99 99Åbner i nyt vindue eller skriv til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron

Hvis du vil fastholde din pensionsordning med forsikringsdækninger men uden indbetaling
Du kan have mulighed for at fastholde dine forsikringsdækninger i op til et år, uden at indbetale til din pensionsordning. Det er en mulighed, hvis værdien af din pensionsordning er så stor, at dine forsikringsdækninger kan opretholdes uden indbetaling.

Hvad sker der med dine forsikringsdækninger i den nye pensionsordning?
Følgende dækning uden fradragsret ophører, når du fastholder din pensionsordning:  

 • Dækning ved Visse kritiske sygdomme 
 • Invalidesum 
 • Kritisk sygdom for børn 
 • Børnesum 

Har du andre forsikringsdækninger uden fradragsret (eksempelvis ved død), så fortsætter de med uændrede ydelser, men bliver ændret til fradragsberettigede dækninger. Du skal være særlig opmærksom på, at udbetalingen bliver reduceret med indkomstskat eller afgift, og udbetalingen derfor bliver væsentlig lavere. 

Hvad bliver prisen for dine forsikringsdækninger 
Der vil ske en ændring af prisen for forsikringsdækningerne – i de fleste tilfælde bliver prisen højere. For at vi kan give dig den korrekte pris på dine forsikringsdækninger, har vi brug for at kende dit hovederhverv og din arbejdsgivers CVR nr. Dit hovederhverv er det erhverv, som du har størstedelen af din indtjening fra. Ønsker du prisen oplyst, skal du ringe eller skrive til os.

Hvilke omkostninger kommer der på din pensionsordning?
Du kan læse mere om de omkostninger, der bliver tilknyttet din pensionsordning, når du fastholder din pensionsordning med forsikringsdækninger men uden indbetaling.

Klik her for svar
Svar:

Omkostninger og gebyrer der er gældende fra d. 1. januar 2018.

Administrationsgebyr: 61 kr. pr. måned

Omkostning af opsparingen

Af opsparingen trækker vi:De årlige omkostninger udgør mindstDe årlige omkostninger udgør maksimalt  

af de første kr.%

af resten

%kr.kr.
VækstPension  
500.0000,2 0,101.420 
LinkPension  
500.0000,5 0,404.140
HøjrentePension00000
DinKapital---

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Skal du give nye helbredsoplysninger?  
Du skal indsende nye helbredsoplysninger, hvis du på et tidspunkt vil genoptage din indbetaling til pensionsordningen, og du ikke har oplyst det til os inden perioden, hvor dine forsikringsdækninger er opretholdt, ophører.   

Hvis du skal indsende nye helbredsoplysninger, er der risiko for, at du ikke har mulighed for at tegne forsikringsdækninger på samme vilkår som i den nuværende aftale. Det kan have stor betydning for dig, hvis du ikke har forsikringsdækninger andet sted. Betydningen er særlig stor, hvis du er syg eller dine helbredsforhold har ændret sig. 

Har du forsikringsdækninger i flere selskaber? 
Vælger du at fortsætte ordningen hos os, samtidig med at du har eller får oprettet tilsvarende forsikringsdækninger i et andet selskab, så skal du være opmærksom på, om du er overforsikret. Hvis du har pensionsordninger flere steder, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere. 

Giv besked  
Vil du opretholde dine forsikringsdækninger uden indbetaling, skal du udfylde den blanket, du har modtaget med et brev fra os efter ophør af indbetaling.

Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99 eller skrive til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron, hvis du har spørgsmål.

Hvis du vil fastholde din pensionsordning uden indbetaling og uden forsikringsdækninger

Ønsker du ikke at forsætte dine forsikringsdækninger, kan din pensionsordning fortsætte som en ordning uden indbetaling og uden forsikringsdækninger. Dog er dette ikke muligt, hvis værdien af din pensionsordning er mindre end 10.700 kr.

 

Du skal kontakte os, hvis du ønsker at ændre din pensionsordning til en pensionsordning uden indbetaling og uden forsikringsdækninger, før de 3 måneder er gået.

 

Hvilke omkostninger kommer der på din pensionsordning?

Du kan læse mere om de omkostninger, der bliver tilknyttet din pensionsordning, når du fastholder din pensionsordning uden indbetalinger og uden forsikringsdækninger.

 

Klik her for svar
Svar:

Omkostninger og gebyrer der er gældende fra d. 1. januar 2018.

Ændringsgebyr: 732 kr.

Administrationsgebyr: 61 kr. pr. måned

Omkostning af opsparingen  

Af opsparingen trækker vi:De årlige omkostninger udgør mindstDe årlige omkostninger udgør maksimalt  

Af de første kr.%Af resten%kr.kr.
VækstPension  
500.0000,20,101.420
LinkPension  
500.0000,50,404.140
HøjrentePension00000
Opsparingen i <Opsp.miljø>
DinKapital---

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Hvis du senere ønsker at oprette dine forsikringer igen

Du skal indsende nye helbredsoplysninger, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at oprette forsikringsdækninger hos os. Der er dermed risiko for, at du ikke har mulighed for at oprette forsikringsdækninger på samme vilkår som i den nuværende aftale. Det kan have stor betydning for dig, hvis du ikke har forsikringsdækninger andet sted. Betydningen er særlig stor, hvis du er syg eller dine helbredsforhold har ændret sig.

 

Har du pensionsordninger i flere selskaber?

Hvis du har pensionsordninger i flere selskaber, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere.

 

Giv besked

Vil du fravælge dine forsikringsdækninger, før de 3 måneder er gået, skal du udfylde den blanket, du har modtaget med et brev fra os efter ophør af indbetaling.


Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99Åbner i nyt vindue eller skrive til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron, hvis du har spørgsmål.

 

Hvis du ønsker at få udbetalt din pensionsordning, før du går på pension.

Du kan få udbetalt din pensionsordning før opnået pensionsalder, hvis du opfylder betingelserne, eller hvis værdien af din pensionsordning er mindre end 10.700 kr..

 

Omkostninger

Fra 1. januar 2018 gælder disse omkostninger/gebyrer.

 

Ændringsgebyr: 732 kr.

 

Ophævelsesgebyr: 1835 kr. hvis du er under 60 år. 0 kr. hvis du er over 60 år.

 

Statsafgift: Maksimalt 60%

 

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

 

Efter betaling af gebyrer og afgift, bliver den resterende del af opsparingen udbetalt til din NemKonto. Du skal være opmærksom på, at udbetalinger til NemKonto ikke er beskyttet mod krav fra eventuelle kreditorer. Beløbet kan formentlig beskyttes, hvis du indsætter det på en særskilt bankkonto.

 

Giv besked

Ønsker du at få udbetalt din pensionsordning, skal du ringe på 70 33 99 9999993307 eller skriver til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron for at få oplyst dine muligheder. 

 

Firmaet er gået konkurs

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, skal du kontakte Lønmodtagernes Garantifond hurtigst muligt. De kan fortælle dig, om de kan udbetale løn til dig og indbetale til din pensionsordning hos os.

Når din arbejdsgiver er gået konkurs, skal du beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning. Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du ønsker at fortsætte din pensionsordning, efter indbetalingerne til din pensionsordning er stoppet. 

Giver du os ikke besked, bliver din pensionsordning automatisk ændret til en ordning uden indbetaling, og du har kun din opsparing tilbage. Er værdien af din opsparing under 10.700 kr. (2018), vil ordningen blive ophævet.  Efter betaling af gebyr samt afgift til SKAT vil en eventuel overskydende værdi blive udbetalt til din NemKonto.

Hvad sker der med dine forsikringer?
Hvis du har en pensionsordning med indbetaling fra en arbejdsgiver, har du lidt betænkningstid. Dine forsikringsdækninger ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne fortsætter uændret de første 3 måneder, efter indbetalingerne er stoppet. Vi bruger af din opsparing til at betale for dine fradragsberettigede forsikringsdækninger. Hvis du har forsikringsdækninger uden fradragsret, sker betaling hertil gennem seneste foretagne indbetaling. Efter 3 måneder ophører alle dine forsikringsdækninger, og du har kun din pensionsopsparing tilbage.

Hvis du havde en af følgende forsikringer på din pensionsordning, ophørte de allerede den dag, du fratrådte:

 • Sundhedsforsikring
 • Inddragelse af Certifikat
 • Faginvaliditet

Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du ønsker, at forsikringsdækningerne skal fortsætte efter de 3 måneder. Du skal give os besked inden forsikringsdækningerne ophører. 

Læs mere om dine muligheder
Du kan klikke herunder og læse mere om de enkelte muligheder

Du kan vælge at fortsætte din pensionsordning:

Indeholder din pensionsordning forsikringsdækninger og en opsparing, kan du have mulighed for at fortsætte din pensionsordning:

Indeholder din pensionsordning en opsparing, kan du også have mulighed for at:

Du kan i de fleste tilfælde fortsætte din pensionsordning hos os med indbetaling fra din nye arbejdsgiver.

Hvad sker der med dine forsikringsdækninger i den nye pensionsordning
Når din nye arbejdsgiver begynder at indbetale til din pensionsordning, fortsætter de tilbageværende dækninger ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne som udgangspunkt uændret. Dog bliver følgende forsikringer ændret: 

 • Børnesum ophører
 • Børnepension får udløb ved 24 år

Hvis dine forsikringer er fastsat som en procentsats af din pensionsgivende løn, fortsætter de som en procentsats, men som udgangspunkt med de samme udbetalinger i kroner, uanset om din løn er blevet højere eller lavere.

Hvad bliver prisen for dine forsikringsdækninger
Der kan ske en ændring af prisen for forsikringsdækningerne. Hvis prisen ændres, bliver den i de fleste tilfælde højere. For at vi kan give dig den korrekte pris på dine forsikringsdækninger, har vi brug for at kende dit hovederhverv og din arbejdsgivers CVR nr. Dit hovederhverv er det erhverv, som du har størstedelen af din indtjening fra. 

Hvis du vil vide, hvad prisen for dine forsikringsdækninger bliver, er du velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99Åbner i nyt vindue eller skrive til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron.

Hvor meget skal der indbetales til din pensionsordning
Din nye arbejdsgiver skal betale til din pensionsordning hver måned. Indbetalingen skal være en procentdel af din løn, og den skal være inklusive arbejdsmarkedsbidrag.

Indbetalingen skal mindst udgøre:

 • 5% af din pensionsgivende løn, og 
 • 1.500 kr. om måneden

Hvis et af disse to kriterier ikke er opfyldt, kan du ikke fortsætte din pensionsordning med indbetaling fra en ny arbejdsgiver.

Herudover skal indbetalingen mindst udgøre 10% af din ydelse på  dækningen ved nedsat erhvervsevne. Fx. hvis den årlige ydelse på din dækning ved nedsat erhvervsevne er 300.000 kr., skal den årlige indbetaling til din pensionsordning være minimum 30.000 kr. Hvis indbetalingen er mindre, vil ydelsen på din dækning ved nedsat erhvervsevne blive tilsvarende nedsat.

Hvad skal din nye arbejdsgiver gøre?
Din arbejdsgiver forpligter sig til at administrere indbetalingen til din pensionsordning. Vi sender en indbetalingsvejledning til din nye arbejdsgiver.

Skal du give nye helbredsoplysninger?
Du kan blive bedt om at indsende helbredsoplysninger, hvis vi skal foretage en ny vurdering. Det vil blive aktuelt, hvis den indbetaling, du har aftalt med din nye arbejdsgiver, medfører, at din fritagelse for indbetaling til opsparingen bliver større, end den var, inden du fratrådte.

Hvilke omkostninger kommer der på din pensionsordning? 
Du kan læse mere om de omkostninger, der bliver tilknyttet din pensionsordning, når den fortsætter med indbetaling fra din nye arbejdsgiver.

Klik her for svar
Svar:

Omkostninger og gebyrer der er gældende fra d. 1. januar 2018.

Administrationsgebyr: 61 kr. pr. måned

Indbetalingsomkostninger:

Årlig indbetaling på 0 til 100.000 kr.: 3,5 %

Den del af årlig indbetaling der overstiger 100.000 kr.: 0 %

 

VækstPension med garanti:

Garanti: 0,2 % af opsparing pr. år

 

Omkostning af opsparingen

Af opsparingen trækker vi:De årlige omkostninger udgør mindstDe årlige omkostninger udgør maksimalt  

Af de første kr.pct.Af restenpct.kr.kr.
VækstPension   
500.0000,20,101.420
LinkPension   
500.0000,50,404.140
HøjrentePension00000
DinKapital-----

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Har du forsikringsdækninger i flere selskaber?  
Vælger du at fortsætte ordningen hos os samtidig med, at du har eller får oprettet tilsvarende forsikringsdækninger i et andet selskab, så skal du være opmærksom på, om du er overforsikret. Hvis du har pensionsordninger flere steder, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere.

Giv besked   
Vil du fortsætte din pensionsordning med indbetaling fra din nye arbejdsgiver, skal du udfylde den blanket, du har modtaget med et brev fra os efter ophør af indbetaling.

Nordea Liv og Pension skal medvirke til at forhindre økonomisk kriminalitet og hvidvask af penge. Derfor kan du blive bedt om at udfylde en blanket, hvor vi beder om oplysninger om dig som kunde.

 

Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99 eller skrive til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron, hvis du har spørgsmål.

Hvis du vil fortsætte din pensionsordning ved selv at indbetale

Du kan i langt de fleste tilfælde vælge selv at indbetale til din pensionsordning.

 

Ønsker du at fortsætte din pensionsordning ved selv at indbetale, skal du kontakte os. Vi kan oplyse dig vilkårene og give dig et tilbud. Ring til os på 70 33 99 99Åbner i nyt vindue eller skriv til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron

Hvis du vil fastholde din pensionsordning med forsikringsdækninger men uden indbetaling
Du kan have mulighed for at fastholde dine forsikringsdækninger i op til et år, uden at indbetale til din pensionsordning. Det er en mulighed, hvis værdien af din pensionsordning er så stor, at dine forsikringsdækninger kan opretholdes uden indbetaling.

Hvad sker der med dine forsikringsdækninger i den nye pensionsordning?
Følgende dækning uden fradragsret ophører, når du fastholder din pensionsordning:  

 • Dækning ved Visse kritiske sygdomme 
 • Invalidesum 
 • Kritisk sygdom for børn 
 • Børnesum 

Har du andre forsikringsdækninger uden fradragsret (eksempelvis ved død), så fortsætter de med uændrede ydelser, men bliver ændret til fradragsberettigede dækninger. Du skal være særlig opmærksom på, at udbetalingen bliver reduceret med indkomstskat eller afgift, og udbetalingen derfor bliver væsentlig lavere. 

Hvad bliver prisen for dine forsikringsdækninger 
Der vil ske en ændring af prisen for forsikringsdækningerne – i de fleste tilfælde bliver prisen højere. For at vi kan give dig den korrekte pris på dine forsikringsdækninger, har vi brug for at kende dit hovederhverv og din arbejdsgivers CVR nr. Dit hovederhverv er det erhverv, som du har størstedelen af din indtjening fra. Ønsker du prisen oplyst, skal du ringe eller skrive til os.

Hvilke omkostninger kommer der på din pensionsordning?
Du kan læse mere om de omkostninger, der bliver tilknyttet din pensionsordning, når du fastholder din pensionsordning med forsikringsdækninger men uden indbetaling.

Klik her for svar
Svar:

Omkostninger og gebyrer der er gældende fra d. 1. januar 2018.

Administrationsgebyr: 61 kr. pr. måned

Omkostning af opsparingen

Af opsparingen trækker vi:De årlige omkostninger udgør mindstDe årlige omkostninger udgør maksimalt  

af de første kr.%

af resten

%kr.kr.
VækstPension  
500.0000,2 0,101.420 
LinkPension  
500.0000,5 0,404.140
HøjrentePension00000
DinKapital---

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Skal du give nye helbredsoplysninger?  
Du skal indsende nye helbredsoplysninger, hvis du på et tidspunkt vil genoptage din indbetaling til pensionsordningen, og du ikke har oplyst det til os inden perioden, hvor dine forsikringsdækninger er opretholdt, ophører.   

Hvis du skal indsende nye helbredsoplysninger, er der risiko for, at du ikke har mulighed for at tegne forsikringsdækninger på samme vilkår som i den nuværende aftale. Det kan have stor betydning for dig, hvis du ikke har forsikringsdækninger andet sted. Betydningen er særlig stor, hvis du er syg eller dine helbredsforhold har ændret sig. 

Har du forsikringsdækninger i flere selskaber? 
Vælger du at fortsætte ordningen hos os, samtidig med at du har eller får oprettet tilsvarende forsikringsdækninger i et andet selskab, så skal du være opmærksom på, om du er overforsikret. Hvis du har pensionsordninger flere steder, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere. 

Giv besked  
Vil du opretholde dine forsikringsdækninger uden indbetaling, skal du udfylde den blanket, du har modtaget med et brev fra os efter ophør af indbetaling.

Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99 eller skrive til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron, hvis du har spørgsmål.

Hvis du vil fastholde din pensionsordning uden indbetaling og uden forsikringsdækninger

Ønsker du ikke at forsætte dine forsikringsdækninger, kan din pensionsordning fortsætte som en ordning uden indbetaling og uden forsikringsdækninger. Dog er dette ikke muligt, hvis værdien af din pensionsordning er mindre end 10.700 kr.

 

Du skal kontakte os, hvis du ønsker at ændre din pensionsordning til en pensionsordning uden indbetaling og uden forsikringsdækninger, før de 3 måneder er gået.

 

Hvilke omkostninger kommer der på din pensionsordning?

Du kan læse mere om de omkostninger, der bliver tilknyttet din pensionsordning, når du fastholder din pensionsordning uden indbetalinger og uden forsikringsdækninger.

 

Klik her for svar
Svar:

Omkostninger og gebyrer der er gældende fra d. 1. januar 2018.

Ændringsgebyr: 732 kr.

Administrationsgebyr: 61 kr. pr. måned

Omkostning af opsparingen  

Af opsparingen trækker vi:De årlige omkostninger udgør mindstDe årlige omkostninger udgør maksimalt  

Af de første kr.%Af resten%kr.kr.
VækstPension  
500.0000,20,101.420
LinkPension  
500.0000,50,404.140
HøjrentePension00000
Opsparingen i <Opsp.miljø>
DinKapital---

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Hvis du senere ønsker at oprette dine forsikringer igen

Du skal indsende nye helbredsoplysninger, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at oprette forsikringsdækninger hos os. Der er dermed risiko for, at du ikke har mulighed for at oprette forsikringsdækninger på samme vilkår som i den nuværende aftale. Det kan have stor betydning for dig, hvis du ikke har forsikringsdækninger andet sted. Betydningen er særlig stor, hvis du er syg eller dine helbredsforhold har ændret sig.

 

Har du pensionsordninger i flere selskaber?

Hvis du har pensionsordninger i flere selskaber, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere.

 

Giv besked

Vil du fravælge dine forsikringsdækninger, før de 3 måneder er gået, skal du udfylde den blanket, du har modtaget med et brev fra os efter ophør af indbetaling.


Du er velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99Åbner i nyt vindue eller skrive til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron, hvis du har spørgsmål.

 

Hvis du ønsker at få udbetalt din pensionsordning, før du går på pension.

Du kan få udbetalt din pensionsordning før opnået pensionsalder, hvis du opfylder betingelserne, eller hvis værdien af din pensionsordning er mindre end 10.700 kr..

 

Omkostninger

Fra 1. januar 2018 gælder disse omkostninger/gebyrer.

 

Ændringsgebyr: 732 kr.

 

Ophævelsesgebyr: 1835 kr. hvis du er under 60 år. 0 kr. hvis du er over 60 år.

 

Statsafgift: Maksimalt 60%

 

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

 

Efter betaling af gebyrer og afgift, bliver den resterende del af opsparingen udbetalt til din NemKonto. Du skal være opmærksom på, at udbetalinger til NemKonto ikke er beskyttet mod krav fra eventuelle kreditorer. Beløbet kan formentlig beskyttes, hvis du indsætter det på en særskilt bankkonto.

 

Giv besked

Ønsker du at få udbetalt din pensionsordning, skal du ringe på 70 33 99 9999993307 eller skriver til os på kd.aedron@noisnepgovilaedron for at få oplyst dine muligheder. 

 

Hvis du vil overføre din pensionsordning til anden pensionsleverandør
Du har mulighed for at få overført din pensionsordning til en anden pensionsleverandør, hvis du opfylder betingelserne. Kontakt din nye arbejdsgivers pensionsleverandør for yderligere information og rådgivning.

Omkostninger
Fra 1. januar 2018 gælder dette gebyr, når du ønsker at overføre værdien af din pensionsordning til anden pensionsleverandør.

Overførselsgebyr: 1835 kr. 
Du skal ikke betale et overførselsgebyr i følgende to tilfælde:

 • Værdien af din pensionsordning er mindre end 20.000 kr. og overførslen kan gennemføres i henhold til Jobskifteaftalen
 • Overførslen gælder hele den opsparede værdi og du er over 60 år. 

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Giv besked
Vil du have overført din pensionsordning til et andet selskab, så kontakt din nye pensionsleverandør. De kan rådgive dig og sørge for det videre forløb.