Helbredsblanketter

Her kan du finde og printe vores helbredserklæringer.

Obs! Du skal være opmærksom på, at enhver ikke-krypteret, elektronisk fremsendelse af personlige oplysninger er usikker, og derfor er på egen risiko.

Helbredserklæring 1Åbner i nyt vindue

Helbredserklæring 2Åbner i nyt vindue

Helbredserklæring 3Åbner i nyt vindue

Helbredserklæring ved omtegning (pdf, 76 KB)Åbner i nyt vindue

Helbredserklæring ved hel eller delvis raskmelding (pdf, 77 KB)Åbner i nyt vindue

Vejledning om helbredsoplysninger (pdf, 64 KB)Åbner i nyt vindue


Engelske Helbredsblanketter

Helbredserklæring 1Åbner i nyt vindue

Helbredserklæring 2Åbner i nyt vindue

Helbredserklæring 3Åbner i nyt vindue


Samtykkeerklæringer

Samtykkeerklæring – FP001 (pdf, 76 KB)Åbner i nyt vindue

Samtykkeerklæring – Videncenter for Helbred & Forsikring (pdf, 104 KB)Åbner i nyt vindue

Engelske Samtykkeerklæringer 

Samtykkeerklæring - FP001 (pdf, 85 KB)Åbner i nyt vindue

Testpakker

Obs! Når der bestilles tid hos lægen til disse undersøgelser, er det vigtigt at oplyse om, at der er tale om en FP100-undersøgelse. Sammen med den supplerende helbredsoplysningsattest, som vælges nedenfor ud fra alder, skal Helbredserklæring 3Åbner i nyt vindue også udfyldes. 

Supplerende helbredsoplysninger o40 (pdf, 150 KB)Åbner i nyt vindue 

Supplerende helbredsoplysninger u40 (pdf, 149 KB)Åbner i nyt vindue


Arbejdsgivererklæring - Leverandørskifte 

Udfyldes kun efter aftale med Nordea Liv & Pension.
Arbejdsgivererklæringen benyttes af arbejdsgiveren fx i forbindelse med skift af pensionsselskab til Nordea Liv & Pension eller ændring af firmapensionsaftalen.

Arbejdsgivererklæring (pdf, 161 KB)Åbner i nyt vindue 

Employer declaration (pdf, 2 MB)Åbner i nyt vindue


Arbejdsgivererklæring - Ændring af firmapensionsaftalen 

Arbejdsgivererklæring – Ændring af firmapensionsaftalen (pdf, 105 KB)Åbner i nyt vindue


Engelske testpakker

Obs! Når der bestilles tid hos lægen til disse undersøgelser, er det vigtigt at oplyse om, at der er tale om en FP100-undersøgelse. Sammen med den supplerende helbredsoplysningsattest, som vælges nedenfor ud fra alder, skal Helbredserklæring 3Åbner i nyt vindue også udfyldes. 

Supplerende helbredsoplysninger o40  (pdf, 144 KB)Åbner i nyt vindue

Supplerende helbredsoplysninger u40 (pdf, 202 KB)Åbner i nyt vindue