Det bliver vi oftest spurgt om

Her har vi samlet nogle af de spørgsmål, vi oftest får.

Finder du ikke lige det, du søger, er du meget velkommen til at kontakte os.

FAQ SKAT årsopgørelse Kursværn FAQ

Her har vi samlet nogle af de spørgsmål, der oftest stilles. Finder du ikke det, du søger, er du velkommen til at ringe til os på: 70 33 99 99.

Hvad er administrationsomkostninger?
Svar:

Alle pensionsordninger har omkostninger til administration, herunder udgifter til drift og vedligeholdelse af  IT, medarbejderlønninger, husleje og porto.

 • Pension med gennemsnitsrente
  Pension med gennemsnitsrente er en pensionsordning, hvor opsparingen forrentes med kontorenten. Administrationsomkostningerne består typisk af et fast, månedligt gebyr og en procentdel af indbetalingen.

  Det betyder, at hvis du indbetaler 1.000 kr. om måneden, betaler du de samme omkostninger, uanset om din opsparing i forvejen er 10.000 kr. eller 1.000.000 kr.
 • LinkPension og VækstPension
  I LinkPension og VækstPension afhænger administrationsomkostningerne til dels af opsparingens størrelse. For LinkPension og VækstPension er administrationsomkostningerne sammensat af et fast, månedligt gebyr, en procentdel af indbetalingen*) og en promilleandel af opsparingens størrelse.

  *) For visse Link-ordninger, oprettet før 1. maj 2003, tager vi ikke omkostninger af indbetalingen.
Jeg har lige været på Netpension, hvor jeg kan se, at mit tariftal er større end mit prognosebeløb. Hvordan kan det være?
Svar:

Beløbene er opgivet i forskellige målestokke.

Et tariftal viser vi i fremtidskroner, hvor der ikke er taget højde for inflation. Var der taget højde for inflation, ville beløbet være mindre.

Et prognosetal viser vi i dagens købekraft og i beregningerne er der taget højde for forventet inflation. Beløbet er således et udtryk for den reelle købemæssige værdi.

Jeg kan se, at det er forskellige personer, der får udbetalt mine livsforsikringer. Hvordan ændrer jeg begunstigelsen, så det er den samme person, der modtager udbetalingen?
Svar:

Hvis du ønsker at ændre din begunstigelse, kan du enten:

 • Logge dig på Netpension og ændre begunstigelsen med det samme via vores selvbetjeningssystem eller
 • Læse mere og downloade begunstigelseserklæring under Hvem arver din pensionÅbner i nyt vindue
 • Du kan også ringe til vores Kundecenter på telefon 70 33 99 99 og få en af vores rådgivere til at sende dig en begunstigelseserklæring.
Kan jeg stoppe pensionsordningen og få pengene udbetalt nu? - hvad koster det?
Svar:

De fleste pensionsordninger kan udbetales før det aftalte udbetalingstidspunkt. Har du haft fradrag for indbetalingerne og er du ikke fyldt 60 år, skal du betale et gebyr på 1.835,00 kr. (2018) og 60 pct. i afgift til staten.

Har du LinkPension, hvor du selv har investeret i aktier eller obligationer, skal du også være opmærksom på, at der på enkelte fonde skal betales salgsomkostninger. På siden om afkast kan du klikke på den fond, du har investeret i og se, om der er salgsomkostninger forbundet med dine fonde. 

Har du en pensionsordning, der er oprettet gennem din arbejdsgiver, kan der være begrænsninger, der forhindrer, at du kan få udbetalt din aftale. Det gælder også, hvis du har en aftale, der kun kommer til udbetaling, hvis du er i live. Er du i tvivl om, hvad der gælder for netop din pensionsordning, så ring til os på telefon 70 33 99 99.

Hvad betyder det, at en del af min opsparing er friholdt for skat af pensionsafkast?
Svar:

1. januar 1983 blev der indført beskatning af pensionsafkast. Den del af din opsparing, der er foretaget før 1. januar 1983, er fritaget for pensionsafkastskat.

Nordea Liv & Pension afregner pensionsafkastskat af beløb, der er opsparet efter 1. januar 1983 og af rentetilvæksten af beløb, opsparet før 1. januar 1983.

Du kan se den aktuelle kontorente før skat her.

Ved udbetaling skal der betales skat eller afgift som normalt - uanset om en del er frihold for skat af pensionsafkast.

Skal jeg fortælle jer, hvis jeg skifter erhverv?
Svar:

Dit erhverv har kun betydning for din pensionsordning, hvis du har pensionsordning med en forsikring ved nedsat erhvervsevne. Prisen for forsikringen er nemlig afhængig af dit erhverv. Skifter du erhverv, så udfyld blanketten (pdf, 57 KB)Åbner i nyt vindue, og send den til os, eller ring på telefon 70 33 99 99.

Kan jeg flytte min pensionsordning til et andet pensionsselskab/bank? - hvad koster det?
Svar:

Nogle pensionsordninger kan overføres til et andet pensionsselskab/bank. Er du under 60 år, koster det et gebyr på 1.835,00 kr. (2018) .

Har du LinkPension, hvor du selv har investeret i aktier eller obligationer, skal du også være opmærksom på, at der på enkelte fonde skal betales salgsomkostninger.

På siden om afkast kan du klikke på den fond, du har investeret i og se, om der er salgsomkostninger forbundet med dine fonde. 

Så længe du er omfattet af en arbejdsgiverbetalt kan du ikke overføre din pensionsordning. Er du i tvivl så ring til os på telefon 70 33 99 99.

SKAT årsopgørelse

FAQ

Her har vi samlet nogle af de spørgsmål, du kan støde på i forbindelse med din årsopgørelse.

Hvordan tjekker jeg, om jeg har fået mit fradrag?
Svar:

Du kan tjekke din årsopgørelse fra SKAT under punktet ”Bidrag og præmie til privattegnet pension”, så du sikrer dig, at dine indbetalinger er indberettet korrekt. 


Indbetalingerne kan du se under disse feltnavne/numre: ”Privat ratepension og ophørende alderspension – rubrik 21” og ”Privat livrente – rubrik 24”.

Hvor meget kan jeg få fradrag for?
Svar:

Du kan i 2018 højst indbetale 54.700,00 kr. på ratepension og få fradrag. (53.500,00 kr. i 2017.)

Hvis du har indbetalt for meget, vil der på din årsopgørelse under overskriften: ”Vær opmærksom på” stå, at SKAT har slettet dit fradrag for indbetalinger over 54.700,00 kr. (53.500,00 kr. i 2017) på din pensionsordning. 

Hvad skal jeg gøre for at få mit fradrag rettet?
Svar:

Du skal på skat.dk finde en §21A blanket og udfylde denne og sende den til dit pensionsselskab sammen med årsopgørelsen. 

Hvordan udfylder jeg §21A blanketten?
Svar:

Følg vejledningen i blanketten. Har du spørgsmål kan du kontakte os for at få hjælp – ring til os på 70 33 99 99. Vi sidder klar man-ons 8.30-16.30, torsdag 8.30-17.15 og fredag 9.00 til 16.30.

Skal jeg efterfølgende foretage mig noget over for SKAT?
Svar:

Når du har sendt den udfyldte §21A blanket til det rette pensionsselskab eller pengeinstitut, vil de sikre, at dine indbetalinger tilpasses og informere SKAT.

Får jeg fradrag for mine forsikringsindbetalinger?
Svar:

Hvis du på din pensionsordningen har forsikringer, hvor der skal betales skat af præmierne, indberetter vi disse præmier til SKAT, så skattebetalingen sker på din årsopgørelse.

Dette gælder for eksempel, hvis du har en sundhedsforsikring som del af din pensionsordning. De forsikringspræmier, du har betalt skat af, står under rubrik 347.

Kursværn
Hvad er kursværn?
Svar:

Kursværn betyder, at kunder, der vælger at ophæve eller flytte deres pensionsopsparing (herunder også i forbindelse med jobskifte), skal betale en vis procentdel af deres opsparing. Kursværnet gælder kun pensionsopsparinger i gennemsnitsrenteprodukter.

Kunder, der vælger at ophæve eller flytte, skal betale kursværn, for at de tilbageblevne kunder ikke skal komme til at betale disse kunders andel af regningen for det tab, selskabet har lidt på kundernes opsparing.

Jeg vil gerne flytte min ordning til jer, er det en god ide?
Svar:

Hvis din opsparing er omfattet af kursværn, så lad den stå, indtil kursværnet hæves igen, men flyt dine fremtidige indbetalinger.

Dine fremtidige indbetalinger bliver nemlig også omfattet af kursværnet. Det betyder populært sagt, at de 100 kroner, du indbetaler om mandagen afhængig af selskab, kun er 85-95 kroner værd om tirsdagen. De fælles reserver er tabt og skal bygges op igen. Værdien af kundernes opsparinger er blevet mindre værd end værdien af de fremtidige udbetalinger. Dine fremtidige indbetalinger vil bidrage til at bygge de fælles reserver op, og det begrænser evnen til at give en høj kontorente i de kommende år.

Det vil derimod være en fordel at lade din nuværende opsparing blive stående, indtil kursværnet er fjernet igen, idet du ellers vil miste 5-15 procent af din opsparing her og nu. Vi foreslår, at du gør papirarbejdet færdigt nu, så vi kan sørge for at overføre opsparingen, når kursværnet ophæves.

Hvad hvis jeg gerne vil investere mere i aktier lige nu, fordi jeg vurderer aktiekurserne er historisk lave?
Svar:

Det er muligt at betale kursværnet for at komme ud af gennemsnitsrente i dit nuværende selskab og flytte pengene til et markedsrenteprodukt i Nordea Liv & Pension, hvis du selv vurderer, at det ud fra et langsigtet perspektiv er attraktivt.

Jeg har allerede bedt jer om at flytte min ordning fra et selskab, der nu har indført kursværn, hvad sker der nu?
Svar:

Vi sender dig et brev, så vi kan aftale, hvad vi skal gøre. Du får mulighed for at vælge mellem følgende muligheder:

 1. Overførslen skal ikke ske nu, fordi ordningen er omfattet af kursværn. Du giver Nordea Liv & Pension tilladelse til, at værdien af ordningen overføres, hvis kursværnet ophæves inden for 36 måneder.
 2. Overførslen skal ikke ske, fordi ordningen er omfattet af kursværn.
 3. Overførslen skal ske nu, selvom ordningen er omfattet af kursværn.
 4. Overførslen skal ske nu, fordi ordningen ikke er omfattet af kursværn.
Hvornår ophæver selskaberne kursværnet igen?
Svar:

Der er kursværn, så længe markedsværdien af aktiverne i den rentegruppe, som ordningen tilhører (aktier, obligationer m.v.) er lavere end værdien af hensættelserne til dækning af kundernes pensioner. Med de store bevægelser på aktie- og obligationsmarkederne, som vi har set i de sidste år, er det vanskeligt at vurdere, hvor længe det enkelte selskab er nødt til at opretholde kursværnet.

Hvis jeg flytter min pensionsordning, der er omfattet af kursværn, har jeg så mistet reduktionen i min opsparing for altid, eller får jeg dem igen senere?
Svar:

Ja, du mister det beløb dit nuværende selskab trækker pga. kursværn fra din opsparing, hvis du flytter den. Men husk, at du kan nøjes med at flytte dine fremtidige indbetalinger, men lade din nuværende opsparing blive stående indtil kursværnet fjernes igen (se spørgsmål 1).

Hvordan ved jeg, om den ordning jeg gerne vil flytte til jer, er omfattet af kursværn?
Svar:

Ring til selskabet og få besked om din ordning er omfattet af kursværn.

Kan man flytte nye fremadrettede præmier og vente med at flytte reserver til kursværn er ophævet?
Svar:

Ja, det kan man sagtens (se også spørgsmål 1).

Det betyder, at ordningen i dit gamle selskab bliver omskrevet til fripolice. Det koster typisk et fripolicegebyr på 50-60 kroner om måneden. Nordea Liv & Pension kan ikke tilbyde at dække omkostningerne til dette gebyr, men som nævnt i spørgsmål 2 er der andre væsentlige fordele ved at flytte de fremtidige indbetalinger til Nordea Liv & Pension.

Kan jeg flytte den ordning, jeg har hos jer?
Svar:

Ja, Nordea Liv & Pension har ikke indført kursværn. Du kan frit flytte din ordning til et andet selskab, hvis du ønsker det.

Det er ikke en god ide at flytte sine pensionsmidler til et selskab, der har kursværn. Du kan ikke få midlerne ud igen, uden at skulle betale kursværnet. Kursværn er udtryk for, at selskabet mangler bonusreserver for at kunne opfylde forpligtigelserne for kunderne. Reserverne skal bygges op igen, inden der bliver mulighed for at give en højere kontorente til kunderne. Derfor er det fornuftigt at lade pengene stå hos os.

Formålet med denne side er at give dig et overblik. Informationen er generel og derfor ikke fyldestgørende.
Kontakt os for personlig rådgivning med udgangspunkt i din individuelle situation.