Vejledning - når indbetaling til din pensionsordning ophører

Indbetalingerne til din pensionsordning i Nordea Liv & Pension er ophørt. Du skal derfor tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning. 

På de efterfølgende sider indeholder vejledningen alle de muligheder, der kan være, når indbetalingen ophører. Dine muligheder fremgår af brevet, du har modtaget med denne vejledning.

link (pdf, 268 KB)Åbner i nyt vindue

Overblik Overblik

Når du får nyt arbejde, skal du beslutte, hvad der skal ske med din pensionsordning.

Fra <Dato omkostninger> gælder disse omkostninger/gebyrer, når du fortsætter din pensionsordning med indbetaling fra din nye arbejdsgiver.

 

Administrationsgebyr: <Administrationsgebyr> kr. pr. måned

 

Indbetalingsomkostninger:

Årlig indbetaling på 0 til 100.000 kr.: <Indbetalingsomk.0-100.000>.

Den del af årlig indbetaling der overstiger 100.000 kr.: <Indbetalingsomk.>100.000>.

 

Omkostning af opsparingen

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du ønsker at fortsætte din pensionsordning, efter indbetalingerne stopper.

Giver du os ikke besked, bliver din pensionsordning automatisk ændret til en ordning uden forsikringsdækninger, og du har kun din opsparing tilbage. Er værdien af din opsparing under<Tvangstilbagekøbsgrænsen> kr. (<Årstal tvangstilbagekøb>), vil ordningen blive ophævet.  Efter betaling af gebyr samt afgift til SKAT vil en eventuel overskydende værdi blive udbetalt til din NemKonto. Læs mere om gebyr og afgift her

Hvad sker der med dine forsikringer?
Hvis du har en pensionsordning med indbetaling fra en arbejdsgiver, der har en firmapensionsaftale med os, har du lidt betænkningstid. Dine forsikringsdækninger ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne fortsætter uændret de første 3 måneder, efter indbetalingerne er stoppet. Vi bruger af din opsparing til at betale for dine fradragsberettigede forsikringsdækninger. Hvis du har forsikringsdækninger uden fradragsret, sker betaling hertil gennem seneste foretagne indbetaling. Efter 3 måneder ophører alle dine forsikringsdækninger, og du har kun din pensionsopsparing tilbage.

Hvis du havde en af følgende forsikringer på din pensionsordning, ophørte de allerede den dag, du fratrådte

 • Sundhedsforsikring
 • Inddragelse af Certifikat
 • Faginvaliditet

Det er vigtigt, at du kontakter os inden forsikringsdækningerne ophører, hvis du ønsker, at forsikringsdækningerne skal fortsætte efter de 3 måneder. 

Læs mere om dine muligheder
Du kan fortsætte din pensionsordning: 

 • med indbetaling fra en ny arbejdsgiver 
 • ved selv at indbetale

Indeholder din pensionsordning forsikringsdækninger og en opsparing, kan du have mulighed for at fortsætte din pensionsordning:

 • med forsikringsdækninger og uden indbetaling 


Indeholder din pensionsordning en opsparing, kan du også have mulighed for at:

 • fortsætte din pensionsordning uden forsikringsdækninger og uden indbetaling 
 • få udbetalt din pensionsordning, før du går på pensio
 • overføre din pensionsordning til anden pensionsleverandør

Hvad sker der med dine forsikringsdækninger i den nye pensionsordning?

Når din nye arbejdsgiver begynder at indbetale til din pensionsordning, fortsætter de tilbageværende dækninger ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne som udgangspunkt uændret. Dog bliver følgende forsikringer ændret: 

 • Børnesum ophører
 • Børnepension får udløb ved 24 år

Hvis dine forsikringer er fastsat som en procentsats af din pensionsgivende løn, fortsætter de som en procentsats, men som udgangspunkt med de samme udbetalinger i kroner, uanset om din løn er blevet højere eller lavere.

Hvad bliver prisen for dine forsikringsdækninger
Der vil ske en ændring af prisen for forsikringsdækningerne – i de fleste tilfælde bliver prisen højere. For at vi kan give dig den korrekte pris på dine forsikringsdækninger, har vi brug for at kende dit hovederhverv og din arbejdsgivers CVR nr. Dit hovederhverv er det erhverv, som du har størstedelen af din indtjening fra. 

Hvis du vil vide, hvad prisen for dine forsikringsdækninger bliver, er du velkommen til at ringe til os på 70 33 99 99 eller skrive til os på nordealivogpension@nordea.dk.

Hvor meget skal der indbetales til din pensionsordning
Din nye arbejdsgiver skal betale til din pensionsordning hver måned. Indbetalingen skal være en procentdel af din løn, og den skal være inklusive arbejdsmarkedsbidrag.

Indbetalingen skal mindst udgøre:

 • 5% af din pensionsgivende løn, og 
 • 1.500 kr. om måneden

Hvis et af disse to kriterier ikke er opfyldt, kan du ikke fortsætte din pensionsordning med indbetaling fra en ny arbejdsgiver.

Herudover skal indbetalingen mindst udgøre 10% af din ydelse på  dækningen ved nedsat erhvervsevne. Fx. hvis den årlige ydelse på din dækning ved nedsat erhvervsevne er 300.000 kr., skal den årlige indbetaling til din pensionsordning være minimum 30.000 kr. Hvis indbetalingen er mindre, vil ydelsen på din dækning ved nedsat erhvervsevne blive tilsvarende nedsat.

Hvad skal din nye arbejdsgiver gøre?
Din arbejdsgiver forpligter sig til at administrere indbetalingen til din pensionsordning. Vi sender en indbetalingsvejledning til din nye arbejdsgiver.

Skal du give nye helbredsoplysninger?
Du kan blive bedt om at indsende helbredsoplysninger, hvis vi skal foretage en ny vurdering. Det vil blive aktuelt, hvis den indbetaling, du har aftalt med din nye arbejdsgiver, medfører, at din fritagelse for indbetaling til opsparingen bliver større, end den var, inden du fratrådte.

Hvilke omkostninger kommer der på din pensionsordning
Du kan læse mere om de omkostninger, der bliver tilknyttet din pensionsordning, når den fortsætter med indbetaling fra din nye arbejdsgiver.

Klik her

Har du forsikringsdækninger i flere selskaber?
Vælger du at fortsætte ordningen hos os samtidig med, at du har eller får oprettet tilsvarende forsikringsdækninger i et andet selskab, så skal du være opmærksom på, om du er overforsikret. Hvis du har pensionsordninger flere steder, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere.

Giv besked
Vil du fortsætte din pensionsordning med indbetaling fra din nye arbejdsgiver, skal du udfylde den blanket, som du kan finde på nedenstående link.

Nordea Liv og Pension skal medvirke til at forhindre økonomisk kriminalitet og hvidvask af penge. Derfor beder vi dig om at udfylde den blanket, som du kan finde på nedenstående link.

Find blanketten på <Link hjemmeside> og send den til os.

Du er velkommen til at ringe til os på tlf. <Tlf nr.> eller skrive til os, hvis du har spørgsmål.

Fastholde din pensionsordning med forsikringsdækninger men uden indbetaling

Ønsker du at bevare dine forsikringsdækninger i en periode ud over 3 måneder, har du mulighed for at fastholde disse i op til et år. Det er ikke muligt, hvis værdien af din pensionsordning er så lille, at dine dækninger ikke kan opretholdes uden indbetaling.

Det er vigtigt, at du kontakter os, inden dine forsikringsdækninger bortfalder

Du kan se svarfristen i det brev, du har modtaget med denne vejledning.

Dine forsikringsdækninger ved kritisk sygdom, død og nedsat erhvervsevne fortsætter uændret de første 3 måneder, efter du er fratrådt. Vi bruger af din opsparing til at betale for dine fradragsberettigede forsikringsdækninger. Hvis du har forsikringsdækninger uden fradragsret, sker betaling hertil gennem seneste foretagne indbetaling. Herefter ophører de, og du har kun din pensionsopsparing tilbage.

Hvis du havde en af følgende forsikringer på din pensionsordning, ophørte de allerede de dag, du fratrådte:

 • Sundhedsforsikring
 • Inddragelse af Certifikat
 • Faginvaliditet

Forsikringsdækninger

Følgende dækninger uden fradragsret ophører, når du fortsætter din pensionsordning:

 • Dækning ved Visse kritiske sygdomme
 • Invalidesum
 • Kritisk sygdom for børn
 • Børnesum

Har du andre forsikringsdækninger uden fradragsret (eksempelvis ved død), så fortsætter de med uændrede ydelser, men bliver ændret til fradragsberettigede dækninger. Du skal være særlig opmærksom på, at udbetalingen bliver reduceret med indkomstskat eller afgift, og udbetalingen derfor bliver væsentlig lavere.

Indbetaling

Du skal ikke betale til din pensionsopsparing.

Pris

Der vil ske en ændring af prisen for forsikringsdækningerne – i de fleste tilfælde bliver prisen højere. For at vi kan give dig den korrekte pris på dine forsikringsdækninger, har vi brug for at kende dit hovederhverv og din arbejdsgivers CVR nr. Dit hovederhverv er det erhverv, som du har størstedelen af din indtjening fra. Ønsker du prisen oplyst, skal du ringe eller skrive til os.

Omkostninger

Fra <Dato omkostninger> gælder disse omkostninger/gebyrer.

Administrationsgebyr: <Administrationsgebyr> kr. pr. måned

Omkostning af opsparingen

Af opsparingen trækker vi:De årlige omkostninger udgør mindstDe årlige omkostninger udgør maksimalt  

VækstPension
LinkPension
HøjrentePension
Opsparingen i <Opsp.miljø>
DinKapital

 

 

Af opsparingen trækker vi:

De årlige omkostninger udgør mindst 

De årlige omkostninger

Udgør maksimalt 

 

Af de første kr.

%

Af resten

%

kr.

kr.

VækstPension

<belh.vops1>

<proh.vops1>

 

<proh.vops2>

< minh.vkr >

<maxh.vkr>

LinkPension

<belh.lops1>

<proh.lops1>

 

<proh.lops2>

< minh.lkr >

< maxh.lkr >

HøjrentePension

<belh.hops1>

<proh.hops1>

 

<proh.hops2>

< minh.hkr >

<maxh.hkr >

Opsparingen i

<Opsp.miljø>

<belh.sops1>

<proh.sops1>

 

<proh.sops2>

<minh.skr>

<maxh.skr>

DinKapital

<belh.dops1>

<proh.dops1>

 

<proh.dops2>

< minh.dkr >

<maxh.dkr >

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Helbredsoplysninger

Du skal indsende nye helbredsoplysninger, hvis du på et tidspunkt vil genoptage din indbetaling til pensionsordningen, og du ikke har oplyst det til os inden perioden, hvor dine forsikringsdækninger er opretholdt, ophører.

Hvis du skal indsende nye helbredsoplysninger, er der risiko for, at du ikke har mulighed for at tegne forsikringsdækninger på samme vilkår som i den nuværende aftale. Det kan have stor betydning for dig, hvis du ikke har forsikringsdækninger andet sted. Betydningen er særlig stor, hvis du er syg eller dine helbredsforhold har ændret sig.

Har du forsikringsdækninger i flere selskaber?

Vælger du at fortsætte ordningen hos os, samtidig med at du har eller får oprettet tilsvarende forsikringsdækninger i et andet selskab, så skal du være opmærksom på, om du er overforsikret. Hvis du har pensionsordninger flere steder, kan du spare administrationsomkostninger ved at samle dem. Ring eller skriv til os og hør nærmere.

Giv besked

Vil du opretholde dine forsikringsdækninger uden indbetaling, skal du udfylde den blanket, du kan finde på nedenstående link.

Find blanketten på <Link hjemmeside> og send den til os.

Du er velkommen til at ringe til os på tlf.<Tlf.nr> eller skrive til os, hvis du har spørgsmål.

Få udbetalt din pensionsordning, før du går på pension

Du kan få udbetalt din pensionsordning før opnået pensionsalder, hvis du opfylder betingelserne, eller hvis værdien af din pensionsordning er mindre end <værdi> kr.. 

Omkostninger

Fra <Dato omkostninger> gælder disse omkostninger/gebyrer.

Ændringsgebyr: <Fripolicegebyr> kr.

Ophævelsesgebyr: <Ophævelsesgebyr> kr. hvis du er under 60 år. 

Statsafgift: Maksimalt <maksimal statsafgift> %

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Efter betaling af gebyrer og afgift, bliver den resterende del af opsparingen udbetalt til din NemKonto. Du skal være opmærksom på, at udbetalinger til NemKonto ikke er beskyttet mod krav fra eventuelle kreditorer. Beløbet kan formentlig beskyttes, hvis du indsætter det på en særskilt bankkonto.

Giv besked

Ønsker du at få udbetalt din pensionsordning, skal du ringe på tlf. <Tlf. nr> eller skrive til os for at få oplyst dine muligheder.

Overføre din pensionsordning til anden pensionsleverandør

Du har mulighed for at få overført din pensionsordning til en anden pensionsleverandør, hvis du opfylder betingelserne. Kontakt din nye arbejdsgivers pensionsleverandør for yderligere information og rådgivning.

Omkostninger

Fra <Dato omkostninger> gælder dette gebyr.

Overførselsgebyr: <Overførselsgebyr> kr.;

Du skal ikke betale et overførselsgebyr i følgende to tilfælde:

 • Værdien af din pensionsordning er mindre end 20.000 kr. og overførslen kan gennemføres i henhold til Jobskifteaftalen
 • Overførslen gælder hele den opsparede værdi og du er over 60 år

Størrelsen af omkostninger, herunder gebyrer, afhænger af de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet.

Giv besked

Vil du have overført din pensionsordning til et andet selskab, så kontakt din nye pensionsleverandør. De kan rådgive dig og sørge for det videre forløb.