Foreningen Norliv

Family winter

Som kunde i Nordea Liv & Pension er du automatisk – og gratis – medlem af foreningen Norliv.

I November 2016 købte foreningen Norliv 25 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension – dermed blev alle Nordea Liv & Pensions 300.000 kunder automatisk medejere af deres pensionsselskab. I april 2018 købte Norliv yderligere 45 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension, hvormed Norliv nu ejer 70 pct. I løbet af de kommende år vil Nordea blive købt helt ud, så Norliv kommer til at eje 100 pct. af selskabet.

Foreningen Norliv har 8 mia. kroner i ryggen og kun kunder i Nordea Liv & Pension er medlem af og kan få indflydelse på, hvordan afkastet herfra skal bruges. Foreningen får desuden andel i Nordea Liv & Pensions fremtidige overskud, der svarer til aktieandelen på 70 pct.

Som medlem kan du:

 • Stille op til og stemme ved valgene til repræsentantskabet – det giver dig mulighed for at få direkte indflydelse på foreningens aktiviteter.
 • Blive valgt til foreningens bestyrelse.

 • Få konkrete medlemsfordele i form af bonusudbetaling.

Læs mere på foreningens hjemmeside

Du kan læse mere om den nye forening, om valg, investeringer mv. på foreningens egen hjemmesideÅbner i nyt vindue 

Baggrund Sådan bliver Norliv ledet Valg FAQ Baggrund

Baggrund

Norliv udspringer af et historisk tilhørsforhold til TryghedsGruppen.

Frem til den 6. august 2015 var kunder i Nordea Liv & Pension og Tryg automatisk medlemmer af TryghedsGruppen.

Med grundlæggelsen af den nye forening den 6. august 2015 fik kunder i Nordea Liv & Pension deres egen, selvstændige forening.

Sådan bliver Norliv ledet

Sådan bliver Norliv ledet

Foreningens øverste instans er repræsentantskabet, der består af 50 medlemmerÅbner i nyt vindue, som alle er demokratisk valgt af og blandt medlemmerne.

Fra repræsentantskabet er valgt syv bestyrelsesmedlemmer. Norliv udpeger seks medlemmer til Nordea Liv & Pensions bestyrelse.

Der afholdes valg til repræsentantskabet hvert andet år - henholdsvis på skift mellem Vest- og Østdanmark.

Bestyrelsen består af:

 • Peter Gæmelke (formand)
 • Kent Petersen (næstformand)
 • Finn Andersen
 • Viggo Nedergaard Jensen
 • Peter Lindholm Sørensen 
 • Cathrine Riegels Gudbergsen
 • Ane Hendriksen 
Valg

Valg

Der bliver afholdt valg til repræsentantskabet hvert andet år. Det sker på skift i Øst- og Vestdanmark.

Det betyder, at man som udgangspunkt vælges for en 4-årig periode. 

Her kan du se, hvor mange kandidater, der skal vælges i de to valgkredse fordelt på de forskellige regioner (50 i alt):

 • Valgkreds øst: Hovedstaden, Sjælland
 • Valgkreds vest: Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland

Næste valg bliver afholdt i valgkreds øst i 2020.

Læs mere på foreningens hjemmesideÅbner i nyt vindue.

FAQ

SpørgsmålSvar
Hvornår blev foreningen Norliv grundlagt?Foreningen Norliv blev grundlagt den 6. august 2015 under navnet Foreningen NLP. Foreningen skiftede navn til Norliv - foreningen for kunder i Nordea Liv & Pension i marts 2017.
Hvordan bliver man medlem af foreningen Norliv?Alle kunder i Nordea Liv & Pension er automatisk medlem.
Koster det noget at være medlem?Nej, det koster ikke noget at være medlem.
Hvordan hænger foreningen Norliv sammen med TryghedsGruppen?

Foreningen udspringer af et historisk tilhørsforhold til TryghedsGruppen. Frem til 6. august 2015 var alle kunder i Nordea Liv & Pension og Tryg automatisk medlemmer af TryghedsGruppen.

Med grundlæggelsen af foreningen Norliv fik kunder i Nordea Liv & Pension deres egen, selvstændige forening. 

Hvordan kan man som kunde få indflydelse på foreningen?

Kunder i Nordea Liv & Pension kan stille op som kandidat til repræsentantskabet, ligesom de er stemmeberettigede ved valgene.

Læs mere på foreningens hjemmesideÅbner i nyt vindue.

Hvordan bliver foreningen ledet?

Foreningen bliver ledet af et kundevalgt repræsentantskab på 50 kunder. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på syv blandt sine medlemmer.

Læs mere på foreningens hjemmesideÅbner i nyt vindue.

Hvor lang er valgperioden, hvis man bliver valgt ind til repræsentantskabet?Valgperioden er på 4 år. Vær dog opmærksom på, at det ikke er muligt at fortsætte som en del af repræsentantskabet, hvis kundeforholdet til Nordea Liv & Pension ophæves.
Hvor mange kandidater skal der vælges fra de to valgkredse?

Her kan du se, hvor mange kandidater, der skal vælges i de to valgkredse fordelt på de forskellige regioner (50 i alt):

Valgkreds øst: Hovedstaden (15), Sjælland (7)

Valgkreds vest: Syddanmark (11), Midtjylland (11), Nordjylland (6)

Er foreningen Norliv repræsenteret i Nordea Liv & Pensions bestyrelse?Ja, foreningen er repræsenteret med seks medlemmer i Nordea Liv & Pensions bestyrelse.
Er Nordea Liv & Pension en del af foreningen Norlivs ledelse?

Nej, det er kun kunder i Nordea Liv & Pension, der kan stille op som kandidat til foreningens repræsentantskab. Nordea Liv & Pension er hverken repræsenteret i foreningens repræsentantskab eller bestyrelse.

Læs mere på foreningens hjemmesideÅbner i nyt vindue.