Regnskabsmeddelelser

Regnskab 1. kvartal 2018

  • Tilfredsstillende resultat på 130 mio. kr. før skat og efter engangsomkostninger til transition
  • Stigning i de løbende indbetalinger på 2 pct. til 2,4 mia. kr. Samlede indbetalinger på 4,5 mia. kr.
  • Øget uro på de finansielle markeder påvirkede markedsafkastet negativt. Kunder med VækstPension Aktiv Mellem risiko og 15 år til pension fik et afkast på -2,4 pct.

 

2018 2017 Tidligere år 2018 2017 Tidligere år

Nordea Liv & Pension januar-december 2003Åbner i nyt vindue

Article header

The body text of the article