Værdi er noget, vi skaber sammen

Kontoret er helt nyt; nye møbler, nye billeder på væggen og et nyt medlem i vores direktion. Lene Østerberg startede den 4. januar som ny Chief Operating Officer i Nordea Liv & Pension. Som COO har Lene Østerberg fået ansvaret for den del af driften, der er maskinrummet i pensionsselskabet:

”Mine nye kolleger og jeg skal sørge for, at it systemerne virker, at investeringsafdelingen laver nogle fantastiske afkast, at vi tager de rette risici, og at hele forretningen drives på en korrekt måde, mens vi lever op til både vores forpligtelser over for kunderne samt lovgivningen”, fortæller hun overraskende afslappet i forhold til opgavens størrelse.

Men Lene Østerberg kommer også fra en ledende stilling i Nordea Markets; en verden, hvor tingene går stærkt, og beslutning træffes endnu hurtigere. 

Dette er den fjerde af en række artikler om de mennesker, der passer på din pensionsordning. Artiklen handler om Lene Østerberg, der er Chief Operating Officer i Nordea Liv & Pension.


Alle drømmer om at gøre noget godt

Så Lene Østerberg taler hurtigt og med stor faglighed og professionalisme. Der er ingen tvivl om, at hun brænder for at skabe og for at skabe noget godt. Som ung var hendes beskedne drøm at være med til at redde verden. Den drøm har hun stadig – men nu i en lidt anden form:

”Jeg vil gerne være med til at gøre noget godt. Det betyder meget for mig, at vi som pensionsselskab forsøger at gøre en forskel med de valg, vi tager. Vi skal investere ansvarligt, og vi skal drive vores forretning med orden i tingene,” siger hun og fortsætter efter en tænkepause:

”Jeg tror på, at vi kan gøre en forskel for kunderne, som rækker længere end deres pensionsordning. Kunderne bliver mere og mere bevidste om at vælge det vigtige og gøre det rigtige. De søger de gode historier, og de gode historier bliver derfor nogle, vi skaber sammen med vores kunder. Dét motiverer mig – når folk skaber værdi sammen.”


Din garant for en sund forretning

Med øget digitalisering og mere regulering er det vigtigt, at vores forretningsgange er så effektive og sikre som muligt. Vi skal derfor sørge for at vedligeholde vores forretning i en mere kompleks hverdag. Det skal Lene Østerberg nu være med til:

”Jeg vil gerne være kundernes garant for, at der bliver ved med at være orden i sagerne. Det har altid været vigtigt for Nordea Liv & Pension. Jeg skal sikre, at det forsætter sådan, selvom den verden, vi arbejder i, bliver mere og mere kompleks.”

 

Motiverede medarbejdere med en særlig drivkraft

Men hun vil mere end at vedligeholde:

”Min første prioritet er klart, at kunderne føler sig helt trygge hos os. De skal stole på, at de anbefalinger og oplysninger de får hos os, er de rigtige. Hvis vi spørger kunderne om et par år, vil jeg gerne, at de også oplever, at tingene sker hurtigere og enklere end i dag. Vi udskifter derfor i år vores it kernesystem, så vi får mulighed for at lave flere innovative løsninger til vores kunder.” 

”Det er et fantastisk privilegie at få lov til at være med til at gøre Nordea Liv & Pension endnu bedre. Jeg har været glad for at se, hvor godt udskiftning af kernesystemet kører herude. Allerede efter kun et par uger i huset, er det tydeligt for mig, at mine nye kolleger er meget motiverede og har en særlig drivkraft. De vil gerne gøre vores virksomhed bedre, og de vil reelt gerne gøre det godt for kunderne.”


En drøm, der går i opfyldelse

Lene Østerberg er energisk og skaber billeder med sine ord. Der hænger malerier på hendes nye kontor – men de skal tages ned og bruges et andet sted:

”Jeg skal have tavler op på væggene. Tavler, som jeg kan skrive og tegne på.” For jobbet som COO er en ny rolle, hun selv skal være med til at skabe: ”For mig er det en drøm, der går i opfyldelse: et job, hvor jeg har indflydelse på hele processen. For når alle arbejder sammen, går tingene jo op i en højere enhed,” siger hun.