Kommentar: "The Known Unknowns"

Kommentar fra Anders Schelde, Investeringsdirektør i Nordea Liv & Pension

I Nordea Liv & Pension er vi "tøvende optimister" for børsåret 2017 - men dog optimister. I vores hovedscenarie giver globale aktier et afkast på 5-10% inklusiv dividender, måske endda op imod 10%. I rentemarkederne vil tendensen være stabile til svagt stigende renter, så der er udsigt til afkast omkring 0% i lange obligationer afhængig af marked.

Men - og det er et stort "men" - usikkerheden er stor, og større end normalt. En lang række risici kan materialisere sig og lede til dårligere afkast end ventet. Hovedrisiciene inkluderer:

Trump: Har vundet valget med løfter om store forandringer, men vi ved reelt intet om, hvad der kommer til at ske. Markederne håber på en større finanspolitisk lempelse, men risikerer at få mindre end det ønskede, og det i værste fald kombineret med en kaotisk regering og handelskrig.

Centralbankerne: Med FED i spidsen er de ledende centralbanker verden over påbegyndt en normalisering af pengepolitikken efter den længste og mest ekspansive fase i moderne historie. Det kan gå galt. Særligt er der fokus på FED, hvor risikoen er, at et overophedet US jobmarked leder til en hurtigere stramning end ventet. Samtidig skal der udpeges en efterfølger til Yellen i FED samt fem andre nye guvernører. ECB skal man også holde øje med, og måske endda frygte mere end FED. Tyskerne er "trigger happy" for at få sat en prop i opkøbsprogrammet, og det vil give store skvulp i markederne, hvis det ikke håndteres ordentligt.

Geopolitik: En sprængfarlig cocktail af et mere aggressivt Rusland, en mærkværdig Trump-Rusland relation, et Kina med territoriale krav i det Sydøstkinesiske øhav, en Trump der truer Kina med handelskrig, igangværende konflikter i Ukraine, Syrien m.fl. og flygtningestrømme gennem et uroligt Tyrkiet … noget vil der ske...

Valg i Europa: Populismen er på fremmarch, og der er valg i flere EU-lande, og særligt er der fokus på Tyskland og Frankrig. I en usikker verden vil markederne foretrække Merkels rolige hånd på roret, og i Frankrig er skrækscenariet, at Le Pen vinder præsidentvalget og kræver en ”Frexit”. Meningsmålingerne giver hende 30-40% af stemmerne i 2. runde, men meningsmålinger har det med at tage fejl, og konsekvenserne af en Frexit er så skræmmende, at denne risiko ikke må ignoreres. 

Listen er lang, og jeg kunne snildt tilføje et par stykker mere, og det her er bare "the known unknowns", altså de ting som vi allerede nu ved, at vi skal bekymre os om. Mere lurer helt sikkert derude, hvem havde fx forudset Brexit endsige Trumps sejr.

Så det er let at bekymre sig, men samtidig skal man huske på, at den underliggende verdensøkonomi trods alt er i fremgang, og at det også kan gå bedre end ventet med disse risici. Man skal også holde sig for øje, at da dette er "the known unknowns", så har markederne allerede taget højde for dem i nogen udstrækning. Ét er sikkert, aktive investorer ser ud til at få et spændende år med mulige interessante købsmuligheder.