Kommentar: Sådan ser aktieåret ud i 2017

Kommentar fra Anders Schelde, Investeringsdirektør i Nordea Liv & Pension

Kort fortalt tror vi, at aktieåret 2017 i store træk bliver en gentagelse af 2016. Det vil sige afkast i lejet 5-10 pct. for globale aktier og med en god del udsving undervejs. Vi er noget mere positive end sidste år, så formentlig bliver det i den øvre ende af intervallet, men vi er også til stadighed mere bekymrede for markedets underliggende fundament.

Den globale økonomi ser ud til at have fået momentum igen, og en mere ekspansiv finanspolitik er i stigende grad på dagsordenen verden rundt. Geografisk ser væksten ud til at være på vej op i gear i USA, mens den i Europa er rimelig stabil på et ganske pænt leje efter europæiske forhold. De nye økonomier, fx Kina, Indien, Brasilien m.fl., har i mange år været det globale vækstlokomotiv, men i de senere år har lokomotivet tabt fart. Nu er der imidlertid tegn på en cyklisk vending understøttet af stabile/højere råvarepriser, svagere valutaer og en forbedring i særligt Kinas vækstbillede.

Vækst i verdensøkonomien er lig vækst i virksomhedernes indtjening. De stigende råvarepriser vil endvidere hjælpe en særligt trængt energisektor. Der er med andre ord lagt i kakkelovnen til en pæn indtjeningsvækst i 2017, og denne vending er tydelig allerede nu i de seneste tal for indtjeningen. Sædvanligvis belønner aktiemarkedet en sådan udvikling med højere aktiekurser, og hvis investorer er i rigtig godt humør, så er de endda villige til at overbelønne ved at byde pris/indtjeningsforholdet (P/E) op.

Så hvordan vil humøret arte sig? Investorerne vil glæde sig over den forbedrede indtjening, men det gode humør vil nok fra tid til anden blive udfordret af politisk uro og usikkerhed (Hvad vil Trump? Hvordan ender valget i Frankrig? osv.). 

Stigende renter vil også være et issue særligt i USA. En stærkere dollar kan også lægge en dæmper på humøret - ikke mindst i USA, men også i dele af de nye markeder. Men så længe alternativet er at placere sine penge i obligationer med rekordlave renter - og så længe økonomien bevæger sig fremad - så vil der formentlig være en trafik af penge over i aktiemarkedet. Året 2017 kan derfor meget vel ende med et lidt højere P/E, hvilket vil booste afkastet i aktier yderligere.

Dermed er vi fremme ved fundamentet for markedet, hvor problemet er, at P/E allerede er højt set i et historisk perspektiv, da P/E i de senere år er blevet drevet op af ovennævnte trafik på trods af en meget afmattet indtjeningstrend. Et højt P/E betyder, at vi låner af det fremtidige afkastpotentiale, så selvom der formentlig er udsigt til gode afkast i 2017, så vil langsigtede investorer i stigende grad i løbet af året begynde at overveje, om det ikke er ved at være på tide til at forlade festen, og søge mod mere en mere sikker havn. 

Når den næste globale recession kommer (i 2018-2019?), så kan nedturen blive brutal. Ikke kun vil P/E være høj (= større risiko for nedadgående korrektion), men det pengepolitiske manøvrerum til at redde økonomien - og dermed markedet - vil være også mindre, end vi har været vant til gennem de sidste godt 20 år.

Graf kommentar 9.12.20116