Regeringen vil gøre det mere attraktivt at spare op til pension

Regeringen har i går fremlagt et forslag, som skal sikre, at danskerne får mere ud af at spare op til pension. Vi ser hos Nordea Liv & Pension positivt på forslaget.

Regeringen vil gøre det mere attraktivt for dig at spare op til din seniortilværelse med et nyt skattefradrag på pensionsindbetalinger og ved at lade pensionsindbetalingerne indgå i beskæftigelsesfradraget. I dag er det kun den del af din indkomst, du indbetaler AM-bidrag af, beskæftigelsesfradraget beregnes af. 

Nordea Liv & Pension har regnet på, hvad udspillet samlet set vil betyde. 

Pensionsudspil regneeksempler

Skattelettelser i opsparingsperioden giver flere penge mellem hænderne
Beregningerne viser, at alle får mere ud af at spare op til pension, hvis regeringens forslag vedtages. For en gennemsnitlig kunde hos Nordea Liv & Pension med en årlig indkomst på 500.000 kroner årligt vil den årlige gevinst i opsparingsperioden udgøre 3.300 kroner i perioden med mere end 15 år til pension og 5.000 kroner med mindre end 15 år til pension. En medarbejder med en indkomst på 800.000 kroner vil, hvis regeringens forslag vedtages, opnå en skattebesparelse på 5.300 kroner i perioden med mere end 15 år til pension og 8.000 kroner med mindre end 15 år til pension. 

Hvad skal du gøre?
Det forventes, at der falder en endelig politisk aftale på plads på pensionsområdet i løbet af efteråret. Indtil det sker, er vores anbefalinger i forhold til din pensionsopsparing uændrede. Når den endelig aftale er på plads, vil du høre mere fra os, så du føler dig godt klædt på til at foretage eventuelle justeringer af din pensionsordning til den tid.

Regeringens pensionsforslag

Nyt skattefradrag på pensionsindbetalinger mellem 16.000 og 87.000 kroner

  • Fradrag på 15 pct. af pensionsindbetalinger med mere end 15 år til pension 
  • Fradrag på 30 pct. af pensionsindbetalinger med mindre end 15 år til pension
Beskæftigelsesfradraget skal også omfatte fradragsberettigede pensionsindbetalinger
Udligningskatten på høje pensionsudbetalinger afskaffes