Pensionsreform giver nye regler fra nytår

Reform-dec-2017

Er du pensioneret eller nærmer du dig din pension, kan der være fordele i at overveje nogle justeringer i indbetalinger og udbetalinger.

Folketinget har nemlig vedtaget en række forslag, der kan få betydning for din pensionsopsparing fra 1. januar 2018. Beslutningen vedrører den aftale regeringen og Dansk Folkeparti indgik i juni 2017

De vigtigste elementer i reformen

  1. Aldersopsparingen målrettes, så du maksimalt kan indbetale 5.100 kr. om året til en aldersopsparing, i perioden indtil 5 år før folkepensionsalderen. I dag er grænsen 29.600 kr. Er der mindre end 5 år til folkepension kan du til gengæld indbetale op til 46.000 kr. i 2018. Beløbet stiger gradvis til 51.100 kr. i år 2023. Aldersopsparingen udbetales som sum.
  2. Udbetalingsperioden for ratepensioner kan fremover strækkes op til 30 år, mod 25 år i dag.
  3. Udbetaling af Kapitalpension og Aldersopsparing kan udsættes yderligere 5 år frem i tid, hvis ikke der er brug for pengene nu. Det seneste tidspunkt for udbetaling af kapitalpension er fremover 20 år efter din folkepensionsalder.
  4. For nye pensionsordninger oprettet efter 1. januar 2018 kan udbetaling tidligst begynde ved efterlønsalderen, dvs. 3 år før folkepensionsalderen mod nu 5 år inden folkepension.
  5. Udligningsskatten på pensioner afskaffes i 2018. Det er to år tidligere end tidligere aftalt, og beslutningen sker som led i vedtagelsen af finansloven for 2018.

Ændringer i aldersopsparingen

De nye regler for aldersopsparingen skal gøre det mere attraktivt at spare op til pension, i de sidste år du arbejder. 

Aldersopsparingen kan være en fordel for dig, fordi den giver mulighed for at spare op uden at blive modregnet i offentlige ydelser på udbetalingstidspunktet

Du skal dog være opmærksom på, at du skal have plads i din hverdagsøkonomi, da indbetalinger på aldersopsparingen ikke giver fradrag i personskatten. 

Samtidig kan indbetalingerne til aldersopsparing reducere størrelsen af eventuelle offentlige overførsler, som du eller din ægtefælle modtager (fx boligsikring, førtidspension eller pensionstillæg).

Ind til nytår kan du indbetale 29.600 kr. på din alderspension, og du kan endnu nå at benytte denne mulighed. Ring til os, så hjælper vi dig med at få det på plads

Fra 1. januar 2018 træder de nye beløbsgrænser i kraft. Hvis du indbetaler for meget i forhold til den nye lavere grænse på 5.100 kr./år, korrigerer vi automatisk pr. 1. januar 2018, så du ikke rammes af  et strafgebyr til staten på op til 20%. 

Mulighed for at få udbetalt ratepension over flere år

Den maksimale udbetalingsperiode for ratepensioner hæves fra 25 til 30 år. Dermed kan du strække udbetalingsperioden, hvis du forventer at have behov for pension i flere år. Det gælder også, hvis du allerede er begyndt at få pensionen udbetalt. Det kan også være en økonomisk fordel for dig, hvis du er pensioneret eller er tæt på og:

  1. Du ikke har fået forholdt dig til, om din udbetalingsperiode er for kort
  2. Du rammer topskat under udbetaling
  3. Er i risiko for modregning af ydelser/tillæg til den offentlige pension under udbetaling af din pension
Ændringer gælder et kalenderår, derfor skal du tage fat i os senest til oktober 2018 for rådgivning, så det kan nå at træde i kraft for 2019

Nyoprettede pensioner fra 1/1-2018 bliver udbetalt senere

Udbetalingerne fra pensionsordninger, der oprettes efter 1. januar 2018, vil tidligst kunne begynde tre år før folkepensionsalderen. Tidligere var det fem år før folkepensionsalderen, og for pensionsordninger oprettet før 1. maj 2007 er det muligt at begynde udbetaling, når man fylder 60 år.

Ændringen har ikke kun betydning for alle, der får deres første pensionsordning i 2018 eller senere. Ved jobskifte eller hvis din arbejdsplads vælger ny pensionsleverandør, kan du bevare muligheden for tidlig udbetaling i din nuværende pensionsordning ved straks at flytte din ordning til det nye pensionsselskab.

Hvis du står lige for pensionering, og er interesseret i udsættelse, er du velkommen til at kontakte os.

Flere fordele på vej

Et flertal i Folketinget har afsat en pulje på 2,4 mia. kr. til at gøre pensionsopsparing endnu mere fordelagtig for den enkelte end nu. Puljen skal øremærkes i foråret 2018, og der er stillet forslag om at indføre et nyt skattefradrag for indbetaling til pension. Det ser vi frem til at kunne fortælle mere om i løbet af næste år.