Pensionsreform giver nye regler fra årsskiftet

Reform-dec-2017

Er du pensioneret eller nærmer du dig din pension, kan der være fordele i at overveje nogle justeringer i indbetalinger og udbetalinger.

Folketinget har vedtaget en række forslag, der kan få betydning for din pensionsopsparing fra 1. januar 2018. Beslutningen vedrører den aftale regeringen og Dansk Folkeparti indgik i juni 2017

De vigtigste elementer i reformen

  1. Aldersopsparingen målrettes, så du maksimalt kan indbetale 5.100 kr. om året til en aldersopsparing i perioden indtil 5 år før folkepensionsalderen. I dag er grænsen 29.600 kr. Er der mindre end 5 år til folkepension, kan du til gengæld indbetale op til 46.000 kr. i 2018. Beløbet stiger gradvis til 51.100 kr. i år 2023. Aldersopsparingen udbetales som sum.
  2. Udbetalingsperioden for ratepensioner kan fremover strækkes op til 30 år, mod 25 år i dag.
  3. Udbetaling af kapitalpension og aldersopsparing kan udsættes yderligere 5 år frem i tid, hvis ikke der er brug for pengene nu. Det seneste tidspunkt for udbetaling af kapitalpension er fremover 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.
  4. For nye pensionsordninger oprettet efter den 1. januar 2018 kan udbetaling tidligst begynde 3 år før folkepensionsalderen, mod nu 5 år inden folkepension.
  5. Udligningsskatten på pensioner afskaffes i 2018. Det er to år tidligere end tidligere aftalt, og beslutningen sker som led i vedtagelsen af finansloven for 2018.
  6. Tidlig, skattefri udbetaling af efterløn.

Ændringer i aldersopsparingen

De nye regler for aldersopsparingen skal gøre det mere attraktivt at spare op til pension i de sidste år, du arbejder. 

Aldersopsparingen kan være en fordel for dig, fordi den giver mulighed for at spare op uden at blive modregnet i offentlige ydelser på udbetalingstidspunktet

Du skal dog være opmærksom på, at du skal have plads i din hverdagsøkonomi, mens du sparer op til pension. Indbetalinger på aldersopsparingen ikke giver således fradrag i personskatten, og størrelsen af eventuelle offentlige overførsler, som du eller din ægtefælle modtager (fx boligsikring, førtidspension eller pensionstillæg) kan blive reduceret, hvis du ændrer din indbetaling fra rate- eller og livrentepension til aldersopsparing.

Fra 1. januar 2018 træder de nye beløbsgrænser i kraft. Hvis du indbetaler for meget i forhold til den nye lavere grænse på 5.100 kr./år, korrigerer vi automatisk pr. 1. januar 2018, så du ikke rammes af et strafgebyr til staten på op til 20 pct. 

Mulighed for at få udbetalt ratepension over flere år

Den maksimale udbetalingsperiode for ratepensioner hæves fra 25 til 30 år. Dermed kan du strække udbetalingsperioden, hvis du forventer at, have behov for pension i flere år. Det gælder også, hvis du allerede er begyndt at få pensionen udbetalt. 

Ændringer gælder et kalenderår, derfor skal du tage fat i os senest til oktober 2018 for rådgivning, så det kan nå at træde i kraft for 2019. Hvis du ønsker at forlænge din udbetalingsperiode anbefaler vi, at du først får rådgivning. I løbet af 2018 får kommende pensionister også mulighed for at udnytte forlængelsen fra 25 til 30 års udbetaling. 

Nyoprettede pensioner fra 1. januar 2018 bliver udbetalt senere

Udbetalingerne fra pensionsordninger, der oprettes efter den 1. januar 2018, vil tidligst kunne begynde 3 år før folkepensionsalderen. Tidligere var det 5 år før folkepensionsalderen, og for pensionsordninger oprettet før den 1. maj 2007 er det muligt at begynde udbetaling, når man fylder 60 år.

Ændringen har ikke kun betydning for dem, der får deres første pensionsordning i 2018 eller senere. Ved jobskifte eller hvis din arbejdsplads vælger ny pensionsleverandør, kan du få mulighed for tidlig udbetaling ved straks at flytte din ordning til det nye pensionsselskab.

Hvis du står lige for pensionering og er interesseret i udsættelse, er du velkommen til at kontakte os.

Er du født efter 1955 og endnu ikke gået på efterløn?

Reformen gør det muligt at framelde sig efterlønsordningen og få de indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit.

  • Hvem? Alle der er tilmeldt ordningen og endnu ikke nået efterlønsalderen (født i 1956 eller senere)
  • Hvor meget? Du kan få udbetalt indbetalinger foretaget siden 1999 og frem til 22. juni 2017. Dermed er den maksimale skattefri udbetaling på ca. 105.000 kr. Det svarer til, at der er indbetalt til ordningen i 18 år eller mere. Har du indbetalt i færre år, så er beløbet mindre.
  • Hvordan? Du skal selv søge din a-kasse om at træde ud af ordningen
  • Hvornår? Du kan søge i perioden fra den 1. januar til den 30. juni 2018. Efter den 30. juni er det ikke længere muligt at få bidraget udbetalt skattefri.

Vi anbefaler individuel rådgivning. Der er ikke entydigt, om det kan betale sig at hæve sin efterløn. En tommelfingerregel er, at du skal hæve ordningen, hvis du er født i perioden 1964-72, og forventer at arbejde i efterlønsårene. Forventer du derimod ikke at arbejde i efterlønsårene, kan det være en fordel at tage imod tilbuddet om udbetaling, hvis din pensionsopsparing er større end 2,5 mio. kr.

Flere fordele på vej

Et flertal i Folketinget har afsat en pulje på 2,4 mia. kr. til at gøre pensionsopsparing endnu mere fordelagtig for den enkelte end nu. Puljen skal øremærkes i foråret 2018, og der er stillet forslag om at indføre et nyt skattefradrag for indbetaling til pension. Det ser vi frem til at kunne fortælle mere om i løbet af 2018.