Pæne afkast for året

Markedets bedste afkast for året til dig, der har VækstPension Aktiv

Ved udgangen af juli havde kunder med VækstPension Aktiv med Middel Risiko opnået et afkast på 5,5 pct., hvilket ifølge Morningstars afkastsammenligning ved udgangen af juli 2017 placerer Nordea Liv & Pension i den absolut bedste del blandt de kommercielle pensionsselskaber i 2017. Langt størstedelen har deres pension investeret i netop VækstPension med Middel Risiko. Det tilfredsstillende afkast skyldes primært, at vores forvaltere på aktieinvesteringerne har gjort det rigtig godt i 2017. For den resterende del af året forventer vi et positivt men mere moderat afkast.

Pæne afkast for året

VækstPension Index ligger ikke nær så godt for året med et afkast på 4,3 pct. for kunder med Middel Risiko og 15 år til pension. Det skyldes, at den amerikanske dollar er faldet i løbet af året, og det har påvirket afkastet negativt. I de foregående år har stigende dollar kurser derimod påvirket afkastet i VækstPension Index positivt. Og netop gevinsten på stigende dollarkurser i tidligere år er en af årsagerne til, at afkast på VækstPension Index over en treårig periode ligger helt i toppen af markedet.


Pæne afkast for året 2

Blandt andet som følge af den stigende usikkerhed omkring udviklingen i kursen på den amerikanske dollar og det britiske pund har Nordea Liv & Pension netop tilkoblet valutasikring til VækstPension Index. Du skal altså ikke frygte kursfald i hverken den amerikanske dollar eller i det britiske pund fremover. 

VækstPension Index topper over en femårig periode

Under overskriften ”Billigt pensionsprodukt har slået investeringsheltene” bragte Børsen tirsdag den 20. juni 2017 en artikel, hvor der netop fokuseres på det flotte afkast som VækstPension Index har leveret over en årrække. Artiklen viser således, at VækstPension Index over en femårig periode, og siden produktet blev introduceret, har leveret markedets bedste afkast i kategorien middel risiko med 20 år til pension, hvor størstedelen af alle kunder er placeret. 

Se dit afkast i appen
I vores app Liv & Pension får du et godt overblik over din pensionsordning og forsikringer, og du kan løbende følge med i dit afkast.

Du kan læse mere om appen her.