Ny forening skal finde sin helt egen niche

Til januar skal der findes 50 kunder til repræsentantskabet for Foreningen NLP – en forening, hvis mål og retning endnu ligger åben. Bestyrelsesformand Peter Gæmelke fortæller her om de tanker, han har gjort sig om foreningens fremtid.

Den 6. august 2015 blev TryghedsGruppen delt i to, så kunder i Nordea Liv & Pension fik deres egen selvstændige forening.  En forening, der blev født med en kapital på 8 mia. kr., og som Peter Gæmelke er bestyrelsesformand for.

Foreningen skal nu finde ud af, hvilken profil og retning den skal have:

”Først når det nye repræsentantskab på 50 kunder fra Nordea Liv & Pension er valgt ved det landsdækkende valg i 2016, kan vi træffe beslutning om, hvordan foreningens overskud skal anvendes,” forklarer bestyrelsesformand Peter Gæmelke, og fortsætter:

”Det ligger fast, at der skal laves en bonusmodel, så en del af overskuddet tildeles medlemmer og kunder i form af en medlemsbonus. Men foreningen skal også træffe beslutning om, hvilke almennyttige aktiviteter den skal yde en indsats inden for. Og sidst men ikke mindst er der også en vigtig medlemsdel, som vi skal have sat indhold på.” 

Billede: Peter Gæmelke


Hellere forebygge end begrænse skader

Det ligger fast, at foreningen skal beskæftige sig med områder, der relaterer sig til liv og pension, men på hvilken måde ligger ikke fast endnu:

”Forudsætningen for en god pensionisttilværelse er, at man har haft et godt arbejdsliv. Personligt ser jeg derfor helst, at foreningen fokuserer på forebyggende indsatser. Når skaden først er sket, er der kommet skår i det gode liv. Jeg tror derfor på, at vi kan gøre en større forskel ved at sætte ind med forebyggende indsatser,” fortæller Peter Gæmelke og fortsætter:

”Min ambition er, at vi i foreningen kan finde frem til et almennyttigt område, hvor der ikke er mange andre, der gør en indsats. Jeg ser hellere, at vi finder en snæver niche, hvor der virkelig er brug for vores indsats, end at vi spreder os ud. Det skal være et område, som vores medlemmer kan se sig selv som en del af. De skal føle ejerskab for den forening, vi kollektivt ejer, og være stolte af det arbejde, den udretter.”

Beslutningen om, hvilke almennyttige aktiviteter foreningen skal arbejde med og yde støtte til, kan først træffes efter valget. I den mellemliggende periode har foreningens bestyrelse påbegyndt de indledende analyser af, hvor der kunne være brug for en indsats fra foreningen.


Unik mulighed for at få indflydelse

Der er opstilling til repræsentantskabet i november og december 2015, og fra Peter Gæmelke lyder der en utvetydig opfordring til alle om at udnytte muligheden for at få indflydelse:

”Der er en helt reel mulighed for at få indflydelse på den nyfødte forening lige nu. Det kan enten ske direkte ved at stille op som kandidat til repræsentantskabet, eller indirekte ved at udnytte sin stemmeret,” fremhæver Peter Gæmelke og fortsætter:

”Ved at udnytte sin stemmeret sikrer man, at de repræsentanter, som sammen med bestyrelsen kommer til at tegne foreningens profil og strategi, er mennesker, man har tillid til. Mennesker, som er kompetente og vil forvalte foreningens formue klogt, og som vil arbejde for de værdier og indsatser, man helst ser, at foreningen arbejder for.”


Kort om Peter Gæmelke

  • Peter Gæmelke er selvstændig landmand og driver et moderne landbrug på Røjgaard, som ligger i Vejen
  • Han overtog Røjgaard efter sine forældre i 1988 som et glidende generationsskifte
  • I 2008 købte sønnen, Hans Christian Gæmelke, 20 pct. af bedriften på Røjgaard, og næste glidende generationsskifte er dermed så småt i gang
  • Peter Gæmelke bruger ca. 20 pct. af sin tid hjemme på gården, hvor han er en slags altmuligmand, der træder til, hvor der er brug for det. I forbindelse med dette års høst, var Peter bag rattet i mejetærskeren 10 ud af 25 dage
  • Han elsker at køre ud med rendegraveren og vedligeholde dræn


Håber på kampvalg i alle regioner 

Foreningen er bygget op som et medlemsdemokrati, hvilket Peter Gæmelke ser som en stor fordel:

”Jeg håber, at der bliver kampvalg i alle regioner, så vi får mindst 75 kandidater til det kommende valg. På den måde sikrer vi, at der bliver et reelt valg, og at de, der vælges ind, har gjort sig fortjent til det. Styrken ved et medlemsdemokrati er, at medlemmerne enten direkte eller indirekte kan få indflydelse på foreningens aktiviteter. Det giver gode muligheder for dialog og indsatser, som er i tråd med medlemmernes ønsker. Med et medlemsdemokrati har alle en stemme, som de kan vælge at bruge eller ej,” slutter han.

Peter Gæmelke stiller selv op som kandidat til repræsentantskabet i region Syddanmark ved valget.


Vigtige datoer

3. november til 8. december: Opstillingsperiode
Kunder, der ønsker at stille op som kandidat til repræsentantskabet skal melde deres kandidatur i perioden. Læs mere på foreningens hjemmeside fnlp.dk

19. januar til den 2. februar 2016: Afstemningsperiode
Alle medlemmer får tilsendt brev om valget. Vedlagt brevet vil være en stemmeseddel.

5. februar 2016: Valgresultatet foreligger