Nordea Liv & Pension investerer også i Danmark

Som pensionsselskab har vi en interesse i danskernes hverdag. Vi hjælper dig med at sikre, at din hverdag er tryg både nu og senere. Vi interesserer os også for samfundet, for udover at sikre dig et godt afkast, ønsker vi også at tage en aktiv rolle i Danmarks udvikling.

Det gør vi blandt andet, når vi udvælger de investeringer, vi foretager. Derfor er vi glade for, at vi har fået muligheden for at investere i byggeprojekter i vores hovedstad. I oktober vandt vi en kontrakt om at blive den ledende investor bag et milliardbyggeprojekt på Kalvebod Brygge. Sammen med tre andre investorer skal vi opføre et stort kontordomicil for Bygningsstyrelsen. Projektet bliver et af de største Offentligt-Private Partnerskaber (OPP) i Danmark.


Vores andre OPP-byggerier og deres anlægssummer

 • OPP Kalvebod Brygge (1 mia. kr.)
 • Nordeas nye hovedkvarter i Ørestad (1,2 mia. kr.)
 • Nyt boligkvarter ’Frederiks Brygge’ i Sydhavnen (2,6 mia. kr.)
 • Vestre Landsret i Viborg (0,2 mia. kr.)
 • Politi-hovedsæde i Holstebro (0,2 mia. kr.)
Samlet beskæftigelse på årsbasis:  
4000 stillinger

”Der er tale om en stor investering i København, som både vil give brugerne et godt og effektivt domicil og sikre vores investorer og deres kunder et godt og stabilt afkast i mange år. Vi ser meget frem til at gennemføre dette projekt,” siger Anders Schelde.

Det nye byggeri bliver på 60.000 m2 og forventes at stå færdigt medio 2018. Brugerne i huset bliver Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energistyrelsen.


Hvad er OPP?

OPP står for Offentligt-Privat Partnerskab. OPP er kort fortalt projekter, hvor det offentlige beder en privat leverandør om både at bygge, drive og vedligeholde et byggeri i en årrække på typisk 20-30 år. I denne periode ejer den private leverandør byggeriet, og det offentlige betaler løbende for at bruge bygningen. Efter udløb af perioden overdrages byggeriet til det offentlige til et aftalt beløb. Samarbejdet mellem det offentlige og det private erhvervsliv sikrer, at OPP-projekter er langsigtede, totaløkonomiske og konkurrencedygtige løsninger.

Denne gang foregår vores OPP-byggeri i København. Sammen med A. Enggaard A/S som totalentreprenør har vi også stået bag Vestre Landsret i Viborg, som netop er taget i brug, og en ny politistation i Holstebro, hvor byggeriet er i gang. 

 


Fakta om det nye kontordomicil på Kalvebod Brygge

Gruppen bag byggeriet består af Nordea Liv & Pension, Pædagogernes Pensionskasse, Lægernes Pensionskasse (investorer), A. Enggaard (opførelse), Nordea Ejendomme (forvaltningsselskab) og Caverion (drift og vedligehold)

 • Arkitekt: Arkitema
 • Rådgivende ingeniør: Moe
 • Lejer: Den danske stat v/ Bygningsstyrelsen
 • Brugere: Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energistyrelsen
 • Areal: 60.000 m2
 • Forventet byggestart: 2. halvår 2015
 • Forventet ibrugtagning: Medio 2018
 • Anlægssum: Ca. 1 mia. kr.

”OPP-projekter er ved at komme op i fart i Danmark, og med vores fælleskoncept er vi blevet en nøglespiller i dette. Det er vi meget glade for, ikke bare fordi det skaber mange arbejdspladser, men også fordi det er en win-win-situation for både det offentlige og for vores kunder, de danske pensionsopsparere,” siger investeringsdirektør Anders Schelde.