Nordea Invest sænker omkostningerne til glæde for kunder i Link Pension

 Hvis du har investeret i Link Pension, får du nu betydelige besparelser, når du laver nye investeringer i Nordea Invest fonde. Nordea Invest har nemlig afskaffet tegningsprovision og markedsføringstillæg. 

Nordea Invest er en af Danmarks hurtigst voksende investeringsforeninger, og den vækst kommer nu kunderne til gode. Det er vi glade for i Nordea Liv & Pension, for det giver vores kunder i Link Pension lavere omkostninger, en enklere prisstruktur og et bedre overblik over, hvad de rent faktisk betaler.

Ved en investering på 100.000 kr. betyder ændringen en besparelse på cirka 1.000 kr., fordi ÅOP– de årlige omkostninger i procent - falder med mellem 8 pct. og 24 pct. i Nordea Invests fonde. ÅOP er det officielle sammenligningsgrundlag, når man som investor skal holde omkostningerne i to investeringsforeningsafdelinger op mod hinanden.