Nervøs start på det nye år: Aktier og renter ned

Vækstudsigterne på investeringsmarkederne er fortsat ganske positive - særligt i de udviklede økonomier. På trods af de lyse udsigter slog skvulp af usikkerhed dog ind over de finansielle markeder i januar.

Eventuel vækstnedgang i Kina vil smitte

I Kina har kreditgivningen været meget lempelig i den uregulerede del af banksektoren, og det har skabt frygt for, at en kreditkrise og vækstnedgang kan være under opsejling. Usikkerheden har været størst omkring Emerging Markets-økonomierne, da de vil blive ramt hårdest af en kinesisk vækstnedgang. En del af landene kæmper samtidig med politiske og økonomiske problemer, som har været med til at øge usikkerheden.

Usikkerhed om amerikansk vækst

Den aktuelle usikkerhed er blevet forstærket af, at den amerikanske centralbank er ved at nedtrappe sine vækstunderstøttende obligationsopkøb, og at der er kommet et par skuffende nøgletal fra USA. Det drejer sig både om antallet af nye jobs og erhvervstilliden. En del af forklaringen kan dog være det ekstraordinært kolde vejr, der har været denne vinter på den anden side af Atlanten.

Europa så småt på vej op

Euroområdet har lagt recessionen bag sig, og de seneste nøgletal har budt på en række positive overraskelser. Erhvervstilliden steg i januar til det højeste niveau siden maj 2011, og også de sydeuropæiske lande viser fremgang. Den øgede tiltro til europæisk økonomi har resulteret i, at risikopræmien på de sydeuropæiske obligationer er faldet og dermed også renten på disse.

Den lave inflation giver dog panderynker hos Den Europæiske Centralbank (ECB), og den øger sandsynligheden for, at ECB må træde til med yderligere lempelser af pengepolitikken.

Vækstbekymring trykker aktierne

Aktiemarkederne faldt over det meste af verden i januar. Værst gik det ud over Japan og en række Emerging Markets-lande, mens Europa slap med mindre fald. Det danske aktiemarked er dog kommet godt fra start i det nye år og har fortsat stigningerne fra sidste år. Forklaringen er, at bl.a. C20-selskaberne Novozymes, Tryg, Coloplast og Novo Nordisk alle har aflagt flotte regnskaber.

Rentefald har givet gode obligationsafkast

Rentefaldet i januar gav solide afkast til de danske obligationer. Lange statsobligationer, som er mest følsomme over for ændringer i renteniveauet, opnåede de bedste afkast.

Den faldende risikoappetit i januar ramte også virksomhedsobligationer, så risikopræmien i form af merrenten i forhold til sikre statsobligationer blev udvidet. Det basale økonomiske fundament for virksomhederne er dog ganske positivt.

Emerging Markets-valutaer har det svært

De hårde tider er endnu ikke forbi for højrentelandenes obligationer. Mange valutaer er svækket markant, og selvom en række centralbanker har benyttet intervention og renteforhøjelser for at bremse valutasvækkelsen, har effekten været begrænset. Valutaer fra lande, som har store underskud på betalingsbalancen og dermed er afhængige af udenlandsk finansiering, har vist sig mest skrøbelige.