Langsigtede afkast i top trods store udsving i markedet i 1. kvartal

Som ventet var 1. kvartal karakteriseret ved ganske store markedsudsving i lighed med 2. halvår 2015. Det er imidlertid fortsat Nordea Liv & Pensions bedømmelse, at 2016 vil byde på positive afkast for produkter med mellem risiko, og risikoen for et markant lavere afkast anses for beskeden.

Denne forsigtige optimisme skyldes, at de store globale økonomier udvikler sig forholdsvis stabilt med en smule vækst kombineret med, at centralbankernes pengepolitik både i USA, Europa og Japan fortsat er lempelig og meget fokuseret på markedernes stabilitet. Der er desuden indikationer på, at konjunkturerne i Kina har rettet sig, mens råvarepriserne efter alt at dømme har fundet en bund. Dette vil på sigt kunne stabilisere situationen i de kriseramte emerging market-økonomier, og i håbet herom sås i 1. kvartal en markant vending i fx latinamerikanske aktier.

Nordea Liv & Pensions porteføljer er aktuelt positioneret med et fokus på Europa og forsigtigt i emerging markets-aktier, hvilket i 1. kvartal kostede på det kortsigtede afkast. Målt på de lange tidshorisonter ligger Nordea Liv & Pension i toppen af firmapensionsmarkedet på tværs af alle risiko- og aldersprofiler.

I dag udkom også vores regnskabsmeddelelse for 1. kvartal. Det kan du læse her: Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2016Åbner i nyt vindue.