Kommentar: Det amerikanske præsidentvalg

Overraskende trumf fra Trump – nu skal vi have svarene

Demokratiet har talt, og USAs næste præsident bliver Donald Trump. Det er absolut ikke, hvad der har ligget i kortene igennem valgkampen. Markedet har først i de seneste to uger reageret på Trumps fremgang i meningsmålingerne, og i de seneste 14 dage er globale aktier faldet næsten ´fem procent i danske kroner. Det giver os et hint om, hvad vi kan forvente på kort sigt. 

Investeringsdirektør Anders Schelde fra Nordea Liv & Pension udtaler: ”Vi har igennem nogen tid haft færre aktier end det niveau, som vi definerer som neutral. Så vi har været lidt forbeholdne på aktier med baggrund i usikkerheden om valget i USA og andre politiske risici som Brexit og den kommende forfatningsafstemning i Italien, ligesom usikkerheden omkring centralbankerne også har været et vigtigt argument. Der er meget lidt konkret om, hvilken politik Trump vil og kan føre, og den usikkerhed i sig selv er gift for finansmarkederne.”

Udfordringerne på den politiske og økonomisk-politiske front skal vejes op imod de hårde data på nationaløkonomien og virksomhedernes indtjening, hvor vi igennem de seneste måneder har set positive nøgletal og en flot regnskabssæson i USA, der bekræfter en igangværende bedring af den globale fremstillingssektor.

Trumps sejr vil på den korte bane ramme risikoaktiver bredt - også uden for USA. Det vil umiddelbart byde på gode købsmuligheder for den langsigtede investor, som vi repræsenterer. Det hænger ikke mindst sammen med, at vi har et positivt syn på mulighederne i 2017. Det selv om markederne på længere sigt bliver præget af en højere risikopræmie som følge af frygt for øget inflation på grund af forventning om toldmur, forventet øget gæld med afsæt i ufinansierede skattelettelser og muligvis et strammere arbejdsmarked som følge af stimulans, hjemtagning af jobs med mere. 

”Verden går videre uanset, at det fremadrettet er Trump, der sidder ved skrivebordet i Det Hvide Hus. Men det ændrer ikke på, at tiden nu er kommet til, at vi får svar på alle de ubesvarede spørgsmål, som et valg af Trump indeholder. Det bliver spændende, om han rent faktisk vil bygge mur - både fysisk og toldmur, om han øger de offentlige investeringer og giver finanspolitiske lempelser, og lader verden stå tilbage med en ubetalt regning. Vi ved det ikke, og det er jo reelt det, som er mest usikkert for en investor,” siger Anders Schelde og afslutter:

"Vi tror på, at globaliseringen fortsætter, og det kræver længere tids politisk ustabilitet både internt i USA og imellem USAs store samarbejdspartnere at afspore den retning - det er ikke umuligt, men det vil tage tid. Det scenarie holder vi mere end et almindeligt vågent øje med. Vi anbefaler vores pensionsopsparere at holde fast i deres risikoprofiler, da markedet kan byde på muligheder her og nu, og det vil vi forsøge at udnytte med henblik på at skabe det bedst muligt langsigtede risikojusterede afkast.” 

Kontaktperson: 

Presseansvarlig Mikkel Bro Petersen, telefon 24 83 86 30