Kommentar: Fransk valggyser kan få betydning for de finansielle markeder

Søndagens franske valg er fortsat meget åbent mellem de fire kandidater, som alle ligger utrolig tæt, og alt kan derfor fortsat ske. Ikke mindst, når man samtidig tager højde for, at der fortsat er mange tvivlere blandt vælgerne, og at valgdeltagelsen tegner til at blive historisk lav.

Kommentar ved Anders Schelde, investeringsdirektør, Nordea Liv & Pension

Den lave valgdeltagelse kan vise sig at være en fordel for yderkandidaterne, Mélenchon til venstre og Le Pen til højre, da erfaringerne fra både Brexit og det amerikanske præsidentvalg viser, at vælgerne på fløjene er mere engagerede og lettere at lokke til valgstederne end midter-vælgerne.

Det mest sandsynlige udfald i skrivende stund er, at den midtersøgende Macron og Le Pen går videre til 2. runde, hvilket også allerede ser ud til at være priset ind i markederne. Et sådan valgudfald bør derfor ikke i sig selv give anledning til en umiddelbar og mærkbar markedseffekt. Markederne vil derefter forventeligt ”holde vejret” frem mod 2. valgrunde den 7. maj, hvor Macron ser ud til at være favorit. Og netop en sejr til Macron bør kunne give plusser på børsmarkederne, da det vil reducere usikkerheden med EU – og usikkerhed er børsmarkedernes værste fjende. 

Et valg af Le Pen som præsident vil føre til umiddelbar markedsuro

Børsmarkedernes frygt er et valg af Le Pen som præsident den 7. maj, og det vil i givet fald føre til en negativ her-og-nu indflydelse på markederne. Det skyldtes ikke mindst, at hele EU-samarbejdet er rystet i sin grundvold efter Brexit, og en ny EU-skeptisk fransk præsident er derfor ikke just det, som markederne har behov for lige nu, da det vil få frygten for en ”Frexit” til at stige betragteligt, og dermed skabe yderligere usikkerhed i en allerede usikker situation.

Le Pen har dog i den senere tid afdæmpet sin retorik omkring EU. Derfor vil der også på børsmarkederne være stor opmærksomhed på eventuelle udmeldinger fra Le Pen, hvis hun går videre fra 1. valgrunde – og nye udmeldinger om EU-samarbejdet kan derfor føre til justeringer på markederne frem mod 7. maj.  

På nuværende tidspunkt er det vores opfattelse, at frygten for Le Pen som præsident allerede delvist er værdisat i markederne. Det fremgår blandt andet af det fransk-tyske rentespænd, som er udvidet markant i løbet af 2017, og p.t. er på det højeste niveau i 10 år, når der ses bort fra den ganske ekstreme eurogældskrise i 2012 (se figur).   


fransk valg grafSom nævnt ovenfor, er intet dog givet på nuværende tidspunkt, og uagtet udfaldet af valget i Frankrig skal man som langsigtet investor holde sig to ting for øje:   

1. De underliggende trends, som trækker vælgerne ud på fløjene, vil fortsat bestå, selvom en midter-kandidat som Macron skulle vinde valget. Så usikkerheden går ikke helt væk uanset, at der kommer et ”godt” udfald.     

2. Frygten for ”Frexit” har været nævnt mange gange i den senere tid. Man skal dog være opmærksom på, at et valg af Le Pen som præsident ikke automatisk fører til ”Frexit”. Det vil også som minimum også kræve, at Front National får en markant jordskredssejr ved parlamentsvalget i juni.  Man kan derfor argumentere for, at frygten for ”Frexit” måske er større end risikoen for, at det reelt bliver en realitet. Kontaktperson:   
Investeringsdirektør Anders Schelde, tlf. 22 70 69 57   
Presseansvarlig Mikkel Bro Petersen, tlf. 24 83 86 30