Ingen investeringer i HeidelbergCement

Mellemfolkeligt Samvirke har i dag påtalt pensionskassers investeringer på Vestbredden, herunder investeringer foretaget af Nordea Liv & Pension. Konkret har Mellemfolkeligt Samvirke fremhævet investeringer i HeidelbergCement. Aktuelt har Nordea Liv & Pension dog ingen aktier eller investeringer i HeidelbergCement.

Nordea arbejder aktivt med ansvarlige investeringer, og vi tror på, at aktivt ejerskab via dialog og samarbejde med de virksomheder, vi investerer i, er den bedste måde at påvirke og ændre virksomhedernes adfærd på. Fjerner vi dem fra vores portefølje, er vi helt afskåret fra indflydelse.

Vi har tidligere været i Israel og på Vestbredden i forbindelse med vores investeringer, hvor vi har talt med lokale interessenter, herunder virksomheder, NGO’er og repræsentanter fra lokalsamfundet. Vi har et nyt besøg planlagt i april, hvor bl.a. Nordea Liv & Pensions investeringsdirektør Anders Schelde tager til Vestbredden for at mødes med lokale NGO’er.

Der er typer af virksomheder, hvor vi har en nultolerancepolitik. Dette gælder virksomheder, der fremstiller biologiske og kemiske våben, landminer, klyngebomber og atombomber. Nordea var også en af de første store banker i Norden, som tilsluttede sig FN's principper for ansvarlige investeringer og er i dag langt fremme med hensyn til at indarbejde ESG-forhold (environmental, social and governance) i alle investeringsprocesser. Sidste år gennemførte Nordea på dette grundlag dialoger med over 150 selskaber.

Vi er i dialog med Folkekirkens Nødhjælp om vores investeringer og har desuden inviteret Mellemfolkeligt Samvirke til en dialog.