Kender du din pensionsalder?

Kender du DIN pensionsalder?
Der har været meget snak om ændring af folkepensionsalderen. I foråret slog regeringen fast, at man ikke vil ændre på folkepensionsalderen. En beslutning, som størstedelen af folketinget bakker op om. Så du kan indtil videre være sikker på, hvornår du har ret til at gå på pension.

Se her, hvad du skal overveje i forhold til din pensionsalder.

FolkepensionsalderFiguren viser folkepensionsalderen baseret på fødselsår. Figuren viser alene de år, hvor folkepensionsalderen stiger. Fødselsår markeret med eksempelvis 1955-1 viser folkepensionsalderen for personer født i 1. halvår 1955. For årgange født fra 1967 og frem vil den faktiske folkepensionsalder afhænge af den fremtidige udvikling i middellevetiden for 60-årige. Kilde: ”Et stærkere Danmark, s. 179, Finansministeriet august 2016”. 

Hvad siger reglerne om folkepension?
Din folkepensionsalder er fastlagt ud fra dit fødselsår. Som du kan se i grafen, kan du, hvis du fx er født i 1957 og er 60 år i dag, modtage folkepension, når du er 67 år. Men er du 34 år (født i 1983), så må du vente på din folkepension, til du er 72,5 år i 2055.

Bliv kontant belønnet for at udskyde pensionen
Samfundet har dog en stigende interesse i, at arbejdsduelige personer bliver længere på arbejdsmarkedet. Derfor har regeringen fremsat et forslag, som belønner dig for at udskyde pensionen et par år, blandt andet i form af fradrag på pensionsopsparinger. Det kan måske være relevant for dig, hvis du altså har lysten og overskuddet til at blive lidt længere på jobbet. Fx kan et års mere arbejde give dig en gevinst på godt 15.000 kr. pr. år over en tiårig periode, hvis du er enlig. Gevinsten vil være ca. 30.000 kr. pr. år, hvis du udsætter din folkepension i to år osv.

Omvendt kan du også have behov for at gå på pension, før du er berettiget til at modtage folkepension, fx af helbredsmæssige grunde. I det tilfælde, bør du i god tid overveje en supplerende opsparing, hvis du fx ikke har anden værdi, der kan frigøres, når du stopper med at arbejde.

Er folkepensionen nok? 
Folkepensionsudbetalingen vil for de fleste betyde en væsentlig nedgang i indkomst, hvis den ikke suppleres med en pensionsopsparing. Vi anbefaler, at du den dag du går på pension, har en samlet pensionsopsparing på et beløb, der svarer til syv årslønninger. Her er der taget højde for, at de fleste danskere har en formue på mellem to og tre årslønninger i fx friværdi eller frie midler, den dag de går på pension. Kan du frigøre yderligere værdi fra fx bolig eller aktier, skal du medregne dette. Og vælger du at gå tidligere på pension, skal du selvfølgelig sørge for at have sparet mere op end de syv årslønninger. Vi hjælper dig gerne med at regne på, hvor meget du samlet set har sparet op.

TekstboksHvad du skal gøre?  


Vores bedste råd til dig er, at du skal forholde dig til din pensionsalder allerede tidligt i dit arbejdsliv, og løbende tage disse overvejelser op, alt efter hvordan dit arbejdsliv, din økonomi og dit helbred udvikler sig. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til din pensionsopsparing i forhold til din folkepensionsalder, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi hjælper dig gerne med at regne på, hvor meget du samlet set har sparet op.