Hvad nu hvis...?

En pensionsordning handler om pension, men også om at sikre dig og din familie her og nu. Ofte er du nemlig dækket af en række forsikringer via din pensionsordning. Når dit liv ændrer sig, er det derfor vigtigt, at din pensionsordning følger med.

Dit liv ændrer sig ofte og nogle gange er ændringen så stor, at det kan være klogt at gennemgå sin pensionsordning. Her kommer fem eksempler:

  1. Du bliver gift
  2. Du køber bolig
  3. Du får børn
  4. Du bliver skilt
  5. Du mister dit job

Du bliver gift

Med ægteskabet får I klarere juridiske rammer for jeres familie.

I får automatisk fælleseje og vil også arve hinanden. Juridisk set betyder "fælleseje", at I får krav på halvdelen af hinandens værdier i forbindelse med ægteskabets opløsning.  Alt, hvad I hver især har medbragt i ægteskabet, bevarer I dog hver især ejendomsretten til, og alt, hvad I hver især erhverver under jeres ægteskab, fortsætter I med at eje. Gæld stiftet af ægtefællen hæfter I dog begge to for, hvis det drejer sig om sædvanlige indkøb til den daglige husholdning eller til jeres børn. 

Med ægteskabet synes I nok, at jeres planlægning for livet har fået en ny horisont. Derfor er det nu, I bør gennemgå jeres pensioner og forsikringer.

Måske har I begge en pensionsordning, som I enten har privat eller gennem jeres arbejde. Det er vigtigt, at jeres pension hænger sammen med jeres nye livssituation: Udnytter I skattefordelene optimalt? Sparer I nok op? Har I styr på, hvordan jeres pensioner er investeret?

Med en livsforsikring kan du sikre din ægtefælle økonomisk – i tilfælde af at du dør, inden du når pensionsalderen. Du bør også oprette en invalidepension, som kan sikre dig en månedlig udbetaling, hvis din erhvervsevne er nedsat som følge af sygdom eller ulykke.


Du køber bolig

Bolig og pension er sikkert dit livs to største investeringer. Har I tænkt over, hvad der skal ske med jeres bolig, hvis en af jer dør eller bliver alvorligt syg? Hvis I gerne vil have, at familien skal kunne blive boende, bør du sikre dig, at der er økonomisk mulighed for det.

De fleste baserer deres tilværelse på to indkomster. Det er bl.a. fundamentet for, at du og din ægtefælle/samlever nu kan købe hus eller lejlighed. Men et uheld eller sygdom kan sætte en stopper for det gode liv. Med en livsforsikring kan du sikre din ægtefælle/samlever økonomisk, hvis du dør, inden du når pensionsalderen. Du bør også oprette en invalidepension, da den kan sikre dig en månedlig udbetaling, hvis din erhvervsevne bliver nedsat som følge af sygdom eller ulykke.


Du får børn

Med børn inde på livet er dine følelsesmæssige prioriteter uden tvivl krystalklare.

Det er vigtigt, at din pension og forsikringer hænger sammen med din nye livssituation, og at din familie er ordentligt sikret. Få derfor et pensionstjek. Du kan fx overveje at tilføje en børnepension til din pensionsordning, så dine børn er sikret en månedlig udbetaling, hvis du dør. Du kan både sikre dine egne børn og din ægtefælle/samlevers børn. Ordningen løber, indtil barnet når en vis alder – max 24 år.


Du bliver skilt

Når I skal dele værdier og ejendele som led i skilsmissen, indgår jeres pensionsopsparinger ikke i bodelingen. Du beholder din pensionsopsparing, og din ægtefælle beholder sin - der er dog undtagelser:

  • Ved skilsmisse beholder I som hovedregel jeres egne "rimelige" pensionsordninger. Det vil sige pensionsopsparinger, som modsvarer jeres uddannelse, job og økonomiske situation, og som er opsparet i forbindelse med et arbejde.
  • Det er en vurderingssag, om fx frivillige ekstraindbetalinger og nogle privattegnede pensioner skal være en del af bodelingen. Det afhænger fx af balancen mellem din og din ægtefælles pensionsopsparinger, samt jeres økonomiske samspil under ægteskabet. Få derfor jeres advokater til at vurdere sagen fra begge sider, og brug vores pensionsrådgivere til at få det fornødne overblik.

Når du bliver skilt, kan det være en god ide at undersøge, hvem der står som begunstiget på din pensionsordning. Er din tidligere ægtefælle indsat som begunstiget ved navn, vil han eller hun nemlig fortsat stå som modtager af en evt. udbetaling ved din død.

Indtil nu har din økonomi været baseret på to indtægter. Fremover skal du klare dig på din indkomst alene. Derfor anbefaler vi, at du tjekker, at du i din pensionsordning er dækket godt nok, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke og mister erhvervsevnen.

Du mister dit job

Når du holder op med at arbejde, stopper pensionsindbetalingerne til din pension. Din pensionsformue er selvfølgelig intakt, men dine forsikringer stopper efter tre måneder. Da dit budget sikkert er stramt, bør du fokusere på det, der har størst betydning lige nu.

Det vigtigste er, at du og din familie er sikret i tilfælde af invaliditet og død. Det letteste er at beholde dine forsikringer, hvis det er muligt. Ellers kan du også overveje at oprette en livsforsikring eller invalidepension.

Hvis du kun er uden arbejde i en måned eller to, har den manglende indbetaling ikke den store betydning for din opsparing, men supplér med et indskud, når din økonomiske situation er bedre. Hvis du er uden arbejde i længere tid, bør du overveje at betale til din pension med egne indbetalinger, så du ikke kommer bagud.