Hvad med pensionen, hvis lykken ikke holder?

For de fleste er den dag, man bliver gift, en af de lykkeligste dage i livet, og de færreste har lyst til at tænke på, at det måske ikke går. Men statistikkerne viser, at næsten halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse, så det er klogt alligevel at overveje det.

Pensioner deles ikke

Pensionsordninger skal som udgangspunkt ikke deles ved skilsmisse. For de fleste betyder det i praksis, at I deler huset, bilen, den frie opsparing og andre værdier ligeligt mellem jer, mens I beholder hver jeres pensionsopsparing. Det kan have store konsekvenser for især den kvindelige halvdel i et ægteskab.

Kvinder har mindre pensioner

Kvinder har nemlig typisk en væsentligt lavere pensionsopsparing end mænd. Det afspejler, at mænds lønniveau generelt er højere end kvinders.

I forhold til lønnen sparer Nordea Liv & Pensions kvindelige kunder faktisk en lidt større andel op til pension end mændene. Men når man ser på pensionsopsparingens størrelse, så sakker kvinderne bagud. I aldersgruppen over 50 år har vores kvindelige kunder fx en opsparing på 768.000 kr. i gennemsnit, mens mændene er oppe på en lille million.

Det skal du gøre, hvis I selv vil bestemme, hvordan pensionsordningerne skal deles

Hvis der er stor forskel på, hvor meget du og din ægtefælle sparer op til pension, bør I overveje at indgå en ægtepagt, som beskriver, hvordan I ønsker at dele jeres pensionsordninger i tilfælde af skilsmisse. På den måde bestemmer I selv, hvordan de skal behandles i en bodeling.

I skal kontakte en advokat, som kan rådgive jer om reglerne og hjælpe med at oprette en ægtepagt. På den måde kan I være trygge ved, at I i god tid har taget stilling til en svær situation.