Kommentar: Kina eller ej?

 Grundlæggende er der næsten tale om en dansk sommer – det er sådan lidt både og. Det er også årsagen til, at man i dag ofte støder på to modsatrettede poler, når det handler om Kina. Den meget kritiske tilgang, der alene ser krise og kaos, og den positive, der alene ser mulighederne. Netop nu placerer vi os i Nordea Liv & Pension mere eller mindre midt i feltet, hvor vi ser muligheder for den omhyggelige investor – det kommer vi tilbage til.

Kommentar fra investeringsdirektør hos Nordea Liv & Pension Anders Stensbøl Christiansen (foto).

Finansmarkederne har sommeren over været lettere nervøse. Øjnene har blandt andet været rettet mod centralbankernes retorik og evt. tegn på nye vinde. Nordkorea fik også spillet med musklerne, hvilket affødte geopolitiske spændinger med direkte afsmitning på de finansielle markeder. I mellemtiden er fokus på Kina røget i baggrunden. Det på trods af, at den kinesiske økonomi fylder mere og mere i verdensøkonomien. Men hvordan ser den finansøkonomiske vejrudsigt ud i Kina netop nu?

Der er grund til bekymring

Vi er ikke fartblinde, og der er bekymringer i den kinesiske økonomi, som kan føre til negativ udvikling på både mellemlang og lang sigt. Gældsniveauet i Kina vokser fortsat hurtigt. Kinas totale gæld-til-bnp krydsede 250 pct. ved udgangen af 2016. Den primære bidragsyder til stigningen var de store statsejede selskaber.  Det skaber bekymring for den fremadrettede konkurrencesituation i Kina. Den kinesiske økonomi har i årtier været kendetegnet ved netop at være ekstremt konkurrencedygtig blandt andet som følge af et løbende højt investeringsniveau. En hurtigt voksende gæld har nu øget rentebetalingerne voldsomt. Det udfordrer de fremtidig investeringer, og dermed risikerer vi, at væksten i Kina bremser op, og det er langt fra en ønskværdig situation i en overophedet og gældsat økonomi.

Men også grund til optimisme

Pessimisterne tror, at den kinesiske krise ligger lige for. Det billede kan vi ikke genkende. Den høje gældsætning blandt de store statsejede virksomheder bliver opvejet af en høj indenlandsk opsparingskvote, hvilket sikrer funding til de indenlandske investeringer. Samtidig er den kinesiske stat fortsat storaktionær i de fleste banker. Det sikrer dels en solid funding og dels har staten snor i gældsproblemet, så det ikke spinder ud af kontrol. Derfor har vi også tiltro til banksektoren i Kina, hvilket er en afgørende faktor for, at vi fortsat finder det kinesiske marked interessant. Endelig ser vi også tegn på, at de kinesiske myndigheder i stigende grad har fokus på gældssætningen, og herunder et begyndende fokus på at effektivisere de statsejede virksomheder, hvilket også er helt afgørende i forhold til at øge den finansielle stabilitet gennem nødvendige reformer i et marked, hvor vi forventer et stigende antal konkurser.

Det kigger vi efter i Kina

Det stigende antal konkurser vil ikke ramme kinesiske virksomheder bredt, men i udvalgte sektorer, hvor vi i dag kan se en overkapacitet i produktionen. Vi fokuserer i dag ud fra en målrettet aktiv investor tilgang, ligesom vi forsøger at forstå den forestående kinesiske transformation mod en mere forbrugsdrevet økonomi. Derfor arbejder vi tæt sammen med specialiserede forvaltere, der er tæt på det kinesiske marked og primært med fokus indenfor forbrugsdrevne sektorer så som serviceindustrien, forbrugsgoder og IT. Derimod navigerer vi uden om især de statsejede selskaber samt bankerne, som på trods af statens involvering er usikre investeringer. Med det fokus ser vi fortsat potentiale i kinesiske aktier, som eksempelvis overgår de amerikanske aktier er netop nu.