Forventninger til lave, men positive afkast på din pensionsopsparing i 2016 – trods stor politisk uro

Af Anders Schelde, investeringsdirektør, Nordea Liv & Pension

På trods af den store politiske uro i kølvandet på briternes beslutning om at forlade EU, terrorangreb i Nice og kupforsøg i Tyrkiet, har aktiemarkederne været forholdsvise stabile. Faktisk ligger aktiekurserne lige nu lidt højere end før folkeafstemningen om Brexit. Det kan forklares ved, at investorerne fortsat forventer en lav rente fra Den Europæiske Centralbank, ECB, og den engelske nationalbank, Bank of England. Herudover går det fortsat godt i USA og Kina, hvor både det private forbrug og industriproduktion er i en positiv udvikling. Samlet er vi derfor forsigtigt optimistiske for resten af året og for året som helhed forventer vi generelt lave, men positive afkast på vores kunders pensionsopsparing.

….Men forventninger til lavere afkast på sigt

På længere sigt vurderes de senere års relativt høje afkast næppe at kunne fortsætte. Vores kunder med Vækstpension har i gennemsnit opnået et afkast på 8 procent om året over de seneste fem år, men det vil sandsynligvis blive lavere de næste 5-10 år. Renten er tæt på nul og negativ på mange statsobligationer og aktiemarkederne er prismæssigt ikke længere så gunstige, som de har været. Det påvirker dog pensionens købekraft positivt, at inflationen nu er lavere end tidligere og det seneste år blot har været omkring 0,3 procent. 

Kontaktpersoner:

Lars Krohn
Senior Investment Analyst
Telefon: 55 47 85 79

Jens Christian Nielsen
Cheføkonom
Telefon: 25 55 63 96