For aktuaren er fremtiden forudsigelig

Hvad er en aktuar? Måske ved du det og tænker på gråt hår, briller og støvede tykke bøger. Måske ved du det ikke, selvom en aktuar faktisk har afgørende indflydelse på, hvor stor din pensionsopsparing bliver. Vores ansvarshavende chefaktuar er alt andet end grå og kedelig. Mød hende her.

Hos Nordea Liv & Pension hedder vores ansvarshavende chefaktuar Charlotte Markussen, og hun har svar på rede hånd, når vi beder om en forklaring på, hvad aktuarens job er:

”Helt kort fortalt sørger vi for, at Nordea Liv & Pension har de penge, der skal bruges for at kunne udbetale pensionsopsparingen til en nu 25-årig kunde om 40 år”.

Dette er den anden af en række artikler om de mennesker, der passer på din pensionsordning. Artiklen handler om Charlotte Markussen, der er ansvarshavende chefaktuar i Nordea Liv & Pension.

I praksis betyder det, at Charlotte Markussen og hendes medarbejdere bygger meget komplekse matematiske modeller, der regner på eksempelvis pensionsalder, statistik om forventet levetid, forventninger til inflation og meget mere.

Modellerne sørger for, at vi i fremtiden kan overholde alle vores forpligtelser over for vores kunder i form af pensionsudbetalinger og forsikringsdækninger, selvom samfundsøkonomi, befolkningstal mv. hele tiden ændres.

På den måde kan man sige, at aktuarens opgave er at forudsige fremtiden.

Det teoretiske omsat til kundefokus

Selvom modellerne og dataene er meget teoretiske, er det vigtigt for Charlotte Markussen, at hun og hendes team hele tiden har kunden i fokus:

”Vi arbejder på, at kunderne skal have det bedste produkt. Hvis vi ikke har dét for øje, er vores arbejde ikke meget værd,” fortæller hun, og det er også derfor, at aktuarerne jævnligt taler med kunder.

”Nogle gange er vi med til kundemøder, hvor vi for eksempel forklarer detaljerne bag lovkrav. Andre gange bliver en kunde stillet om fra vores kundecenter, hvis spørgsmålet kræver stor indsigt i beregningerne bag kundens pensionsordning,” forklarer Charlotte Markussen og tilføjer: ”Vi kan rigtigt godt lide, når det sker – i stedet for altid at sidde med næsen i et regneark, er det fint også at have den helt tætte kundekontakt”.

Ung chefaktuar med mange år på bagen

 Charlotte Markussen er opmærksom på, at kunderne ikke kan fornemme det komplekse arbejde, der laves eller de mange timer, der lægges i beregningerne:

”Det er vigtigt for mig, at kunden er tryg og kan stole på, at vi har styr på det. Jeg har nogle af Danmarks dygtigste aktuarer i mit team i Nordea Liv & Pension, og samtidig er vi en del af Nordea, hvor vi samarbejder med specialister i hele norden, hvilket gør en forskel i hverdagen og højner kvaliteten for kunderne.”

Og man fornemmer hurtigt den gode stemning blandt kollegerne i Aktuariatet. Charlotte Markussen fortæller, at de er gode til at skille tingene ad, så de både kan tale fagligt, men samtidig har det sjovt i hverdagen. Fx hænger der en formel på hendes dør – en fødselsdagshilsen i anledning af hendes 40 års fødselsdag fra kollegerne, fortæller hun med et smil og forklarer, at formlen giver 40.

Ellers er hendes kontor sparsomt indrettet. Væggene er bare og reolerne næste tomme. Og hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, hun lige var flyttet ind, men faktisk har hun siddet på den samme gang, siden hun startede i selskabet tilbage i 1998. Hun har bare ikke haft tid til at indrette sig endnu.

En uddannelse, der kræver viljestyrke

Aktuaruddannelsen er en af de hårdeste uddannelser i Danmark at komme igennem. Man søger typisk ind, fordi man er vild med matematik og tal, men bruger de første år på at forstå formlerne bag. Der er ikke meget praktisk anvendelse af tallene, før man er langt fremme i studiet. Sådan var det i hvert fald for Charlotte Markussen, som startede på Københavns Universitet lige efter studentereksamen i 1993:

”Der er et stort frafald på uddannelsen, og det er synd for dem, som ikke kommer igennem. For man er virkeligt heldig, når man får lov at arbejde i dette fag,” siger hun afslutningsvis om sit job, der er med til at sikre kunderne i Nordea Liv & Pension en pensionsopsparing, som de kan bruge til at omsætte deres drømme til virkelig, når de går på pension.