Er du dækket godt nok, hvis du ikke længere kan arbejde?

Nye skærpede regler for førtidspension har ændret betingelserne for, hvornår man kan få tilkendt førtidspension - bl.a. kan danskere under 40 år som udgangspunkt ikke længere få tilkendt førtidspension. Det er derfor en god ide at tjekke, om du er godt nok dækket, hvis du ikke længere kan arbejde.

Mange pensionskunder er i dag dækket af en forsikring, Nedsat erhvervsevne, som sikrer dem en udbetaling, hvis de ikke længere kan arbejde. Forsikringen er typisk skruet sammen på den måde, at du får fx 40 pct. af din årsløn udbetalt, hvis du ikke længere kan arbejde. Ofte er der taget højde for offentlige ydelser i beregningen af, hvor høj dækningen skal være.

Med de nye regler er muligheden for offentlige ydelser ikke de samme, og i værste fald er du derfor ikke længere dækket godt nok i tilfælde af, at du ikke længere kan arbejde i samme grad som nu.

På Netpension kan du se, hvordan du er dækket ved nedsat erhvervsevne i dag.

Nyt produkt tager højde for de nye regler

Vi anbefaler, at du undlader at tage højde for evt. offentlige ydelser, når du skal fastsætte størrelsen af din dækning ved nedsat erhvervsevne.

I forlængelse af de nye regler har vi i Nordea Liv & Pension udviklet et nyt produkt, som er designet på en måde, som automatisk tager højde for evt. offentlige ydelser og som giver vores kunder det maksimale udbytte af deres forsikring. Størrelsen på dækningen bliver fastsat ud fra den enkeltes behov.

Den nye dækning ved Nedsat erhvervsevne tilbydes i første omgang alene til firmakunder.
Fordele med den nye dækning ved Nedsat erhvervsevne:

  • Udbetaling ved min. 50 pct. nedsat erhvervsevne Du er berettiget til udbetaling fra forsikringen ved min. 50 pct. nedsat erhvervsevne, hvis du samtidig har et indtægtstab af en vis størrelse.
  • Fleksibilitet for arbejdsgiveren Som arbejdsgiver kan du vælge mellem følgende muligheder for dine medarbejdere:
    • 80% kompensation af indtægtstabet
    • 100% kompensation af indtægtstabet
    • Udbetaling til arbejdsgiver af et mindre beløb i op til 12 måneder
    • Ingen udbetaling til arbejdsgiver

 

Vil du vide mere om den nye dækning ved Nedsat erhvervsevne, kan du kontakte os på telefon 70 33 99 99.