• Storbritannien har stemt for at forlade EU, og følgerne vil mærkes - både på de finansielle markeder og politisk.
  • Pensionsopsparing er langsigtet, og markederne retter sig altid igen på den lange bane. Det viser de historiske erfaringer tydeligt - senest efter nedturen i 2008.
  • Vi anbefaler derfor is i maven og fokus på det lange sigt.

I Nordea Liv & Pension følger vi situationen nøje time for time. Porteføljerne bag vores kunders pensionsopsparing er robuste med en relativ lav risiko og stor spredning i de aktiver, som vi investerer i.

Vi har trimmet vores investeringer her i de sidste uger op til afstemningen for at gøre dem klar til Brexit. Vi har reduceret mængden af aktier og mindsket al valutarisiko overfor britiske pund. Men i et stormvejr som dette er det ikke muligt at fjerne al risiko.

På kort sigt vil europæiske aktier og kreditobligationer gå en svær tid i møde. Politisk uro kan forventes, og det kan påvirke priserne negativt, da der vil blive sat spørgsmålstegn ved fremtidsudsigterne for hele det europæiske politiske samarbejde. Ved den europæiske gældskrise tilbage i 2011 faldt europæiske aktier 15 pct - et pejlemærke for denne begivenhed.

Vi forventer stor efterspørgsel af statsobligationer og andre mere sikre aktiver, og det kan få de toneangivende renter til at falde yderligere.

Uroen skaber også omvendt muligheder, som vi er opmærksomme på. Et britisk farvel til EU ventes ikke at sende europæisk økonomi i recession.

Nøgletallene ser fornuftige ud, og europæiske virksomheders potentiale for indtjeningsvækst på kort sigt er fortsat stort.

Kontaktpersoner:

Lars Krohn
Senior Investment Analyst
Telefon: 55 47 85 79

Jens Christian Nielsen
Cheføkonom
Telefon: 25 55 63 96