Beslutning om deling af TryghedsGruppen og mulighed for bonus til kunder

TryghedsGruppens repræsentantskab har i går den 18. marts 2015 besluttet at dele TryghedsGruppen i to: en del for Trygs kunder og en særskilt ny forening for Nordea Liv & Pensions kunder. Sidstnævnte forening vil ifølge planerne få overdraget ca. 8 mia. kr. af TryghedsGruppens formue.

Det er desuden TryghedsGruppens hensigt, at medlemmerne i de to enheder fremover skal have mulighed for at få udbetalt bonus af årets overskud.

Jørgen Huno Rasmussen, bestyrelsesformand i TryghedsGruppen, fortæller om den videre proces:

"Vores repræsentantskab har besluttet at opdele TryghedsGruppen, så forsikringstagerne i Tryg forbliver medlemmer i TryghedsGruppen, mens forsikringstagerne i Nordea Liv & Pension overgår til at blive medlemmer i en ny forening. Den beslutning tager vi nu til myndighederne, og så afventer vi deres godkendelse."

"Repræsentantskabet har desuden besluttet, at man nu vil give mulighed for at udbetale bonus til medlemmerne i gode år. Det er endnu for tidligt at sige noget om de konkrete udbetalinger, men de drøftede modeller for de kommende to enheder baseres som hovedregel på fordeling af udbetaling efter størrelsen af medlemmernes præmie-indbetalinger til Tryg, henholdsvis pensionsdepot i Nordea Liv & Pension det foregående år. Nu skal myndighederne først godkende repræsentanternes beslutning. Herefter vil det være op til repræsentantskab og de to bestyrelser at finde ud af, hvad der præcist skal udbetales i bonus til medlemmerne. Det vil kunne ske i foråret 2016 på baggrund af resultatet for 2015.”

Steen Michael Erichsen, adm. direktør i Nordea Liv & Pension, siger:

"Vi hilser alle tiltag, der er til gavn for vores kunder, velkommen og ser frem til et godt samarbejde med den nye forening. Nordea Liv & Pension blander sig ikke i foreningens drøftelser, men følger naturligvis udviklingen og afventer myndighedernes godkendelse af vedtægterne."