Ansvarligt fokus på dine investeringer

Når du investerer din pensionsopsparing i Nordea Liv & Pension, har vi fokus på, at dine penge forvaltes ansvarligt. Nordea-gruppens ni specialister inden for ansvarlige investeringer sørger nemlig for, at etikken er på plads.

Vi har talt med Katarina Hammer (foto) fra Nordeas Responsible Investment Team om ansvarlig investering.

Ansvarlige investeringer er en vigtig del af hverdagen i Nordea-gruppen. Når Nordeas porteføljemanagere beslutter, hvilke virksomheder de vil investere i, sker det bl.a. på baggrund af finansielle nøgletal fra virksomhederne. Men der tages også udgangspunkt i den såkaldte ESG-analyse. ESG står for Environmental, Social and Governance – eller på dansk miljø-, samfunds- og forretningsetiske forhold. 

Når vi i Nordea-gruppen fokuserer på ansvarlighed i investeringer handler det dels om, at vi som en stor finansiel virksomhed er bevidste om, at vi bredt set har et samfundsmæssigt ansvar. Derudover handler det også om, at Nordea er overbeviste om, at ansvarlige investeringer er med til at sikre et attraktivt afkast til kunderne.

 

”Erfaringer fra både akademiske og empiriske studier peger på, at det giver værdi for investorerne at have et ansvarligt fokus på sine investeringer. Det bidrager også til at nedbringe den potentielle investeringsrisiko i porteføljen, hvilket er en væsentlig fordel for investorerne,” siger Katarina Hammer fra Responsible Investment.

 

Etiske investeringer er ikke altid sort eller hvidt
Der er ofte mange forhold og komplekse problemstillinger i spil, når det handler om ansvarlige investeringer. Derfor har Nordea-gruppen klare processer til evaluering af ESG-spørgsmål, og vi inkluderer mange forskellige kilder i vores analyser - blandt andet for at forstå interessenternes synspunkter og holdninger til eventuelt kritiske spørgsmål. Vi gør også brug af feltstudier, hvor vi fx besøger de konkrete virksomheder eller besøger de områder, hvor virksomhederne er aktive.

Det sidste så man blandt andet i den i medierne meget omtalte sag om en olie-rørledning, Dakota Access Pipeline, i USA, hvor et besøg i North Dakota førte til, at Nordea stoppede alle investeringer i virksomhederne bag olie-rørledning.

Nordea tror på dialog
Nordea og andre institutionelle investorer bliver ofte i medierne kritiseret for, at vi for sjældent ekskluderer virksomheder, der ikke lever op til de almindelige forventninger til ansvarlighed. Men det er der en forklaring på: 

”Hvis vi ekskluderer virksomheder mister vi muligheden for at have en dialog med dem. Vi mener grundlæggende, at det er mere ansvarligt at gå i dialog alene eller sammen med andre investorer i forhold til at påvirke og fremme bedre miljø-, samfunds- og frorretningsetiske forhold i de pågældende virksomheder,” siger Katarina Hammar og henviser til, at Nordea fokuserer på aktivt ejerskab, der handler om forholdet mellem aktieejere og virksomhedens bestyrelse og ledelse.

Som aktive ejere er Nordea med til at påvirke de virksomheder, vi investerer i. Det sker for eksempel gennem vores deltagelse på generalforsamlinger, når bestyrelser skal vælges eller ved anvendelse af vores stemmeret som aktionær på generalforsamlinger. Formålet er at sikre en god langsigtet udvikling af de virksomheder, vi investerer i. Det gavner aktionærer, medarbejdere og andre interessenter.

Desværre er det ikke altid, at aktivt ejerskab og dialog virker, og de i tilfælde har Nordea klare og veldefinerede interne processer for, hvordan vi kan eskalere vores indsatser og ultimativt udelukke virksomheder, som vi så det i forbindelse med Dakota Access Pipeline.

Læs mere om Dakota Access PipelineÅbner i nyt vindue

Læs om samfundsansvar hos NordeaÅbner i nyt vindue