Håndtering af cookies og personlige oplysninger

Personoplysninger behandles efter følgende retningslinjer i Nordea Liv & Pension:

Registrering af oplysninger

Nordea Liv & Pension registrerer ikke oplysninger om din adfærd på hjemmesiden og på Netpension, undtagen når du selv afgiver personoplysninger samt i situationer, hvor der gøres brug af ”cookies”.

Beder du om et tilbud via e-mail, registrerer vi de afgivne oplysninger for at kunne give tilbuddet. Accepterer du ikke tilbuddet, slettes oplysningerne senest efter 6 måneder.

Cookies

Nordea Liv & Pension kan automatisk indsamle information ved hjælp af cookies. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i din browser. Tekstfilen indeholder informationer og benyttes bl.a. til at understøtte brugen af det pågældende website og bruges til at gøre din oplevelse af vores websites mere brugervenlig.

En cookie kan ikke indeholde virus, da den ikke er et program og indeholder ikke personlige oplysninger om dig. 

Hvordan bruges cookies?

Nordea Liv & Pension bruger sessionscookies til at køre Netpension. Det er en betingelse for at bruge Netpension, at du har accepteret brugen af sessionscookies. Det betyder, at du ikke kan bruge Netpension, hvis du slår sessionscookies fra. De forsvinder, når du logger af Netpension.

Nordea Liv & Pension bruger også cookies til at lagre informationer om de valg du foretager dig på hjemmesiden, så du fx ikke skal fjerne pop-ups eller foretage andre valg flere gange. Vi bruger også cookies til at få statistik på, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi hele tiden kan forbedre brugeroplevelsen.

Cookies bruges også til at køre funktioner på hjemmesiden, så hvis du slår dem fra, kan du opleve, at hjemmesiden ikke fungerer.

Slet eller undgå cookies? 

Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies, kan du ændre sikkerhedsindstillingerne i din browser. Bemærk venligst, at hvis du ikke slår cookies fra, vil Nordea Liv & Pension gå ud fra, at du har accepteret brugen af cookies.

Du sletter cookies i indstillingerne på din browser. Det er forskelligt fra browser til browser, hvordan du skal gøre det.

http://www.aboutcookies.org/Åbner i nyt vindue finder du en vejledning til at slå cookies fra eller slette dem fra din browser.

Datasikkerhed

Som anbefalet af Datatilsynet er de persondataoplysninger, der afgives på www.nordealivogpension.dkÅbner i nyt vindue beskyttet med en stærk kryptering (128 bit SSL) under transmissionen fra din computer til Nordea Liv & Pension.

Indhentning og brug af personoplysninger

Nordea Liv & Pension indhenter oplysninger, som vi er forpligtet til, og som er nødvendige for at oprette og administrere dine forsikrings- og pensionsaftaler. Oplysningerne registreres i nuværende og fremtidige selskaber i Nordea Liv & Pension-koncernen og anvendes til brug for administration, rådgivning, kundepleje og markedsføring.

Ud over de oplysninger som du selv giver til Nordea Liv & Pension, indhenter vi oplysninger fra offentlige registre, fx CPR-registret ved adresseændringer og dødsfald.

Ud over de oplysninger, som du selv har givet til Nordea Liv & Pension kan vi desuden - med dit samtykke – indhente oplysninger fx hos læger, sygehuse, andre offentlige myndigheder, andre pensionsselskaber og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige.

Videregivelse af oplysninger

Nordea Liv & Pension er forpligtet til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, fx i skattekontrolloven.

Med dit skriftlige samtykke videregives oplysninger til selskaber i Nordea-koncernen og til andre pensionsselskaber. Findes samtykke ikke, videregives personoplysninger kun i det omfang, det er muligt inden for rammerne af Lov om finansiel Virksomhed.

I forbindelse med salg og rådgivning og oprettelse af forsikring gennem Nordea Bank Danmark A/S eller Tryg Forsikring A/S indhenter vi forinden dit samtykke til at vi må videregive kundeoplysninger til Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige eller Tryg Forsikring A/S.

Har du forsikringen Visse kritiske sygdomme, vil Nordea Liv & Pension videregive oplysningen om dette til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen  samkører deres data om patienter, der har fået konstateret kritisk sygdom med vores data om, at du har forsikringen Visse kritiske sygdomme. Bliver du ramt af en af de kritiske sygdomme, som forsikringen dækker, vil du modtage et brev fra Sundhedsstyrelsen om, at du skal kontakte os, fordi du kan være berettiget til en udbetaling.

Udbetaling via NemKonto

Vi udbetaler via NemKonto. Det er nu ikke længere nødvendigt løbende at indhente og opdatere dine kontooplysninger, da de opdaterede oplysninger allerede findes i NemKonto-systemet. Du vil ikke længere skulle huske at fortælle os, hvis du får nyt NemKonto-nummer.

Dette betyder, at der sker en udveksling af dit NemKonto-nummer og cpr.nr eller firmaets cvr.nr. mellem Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, som hjælper os med at formidle udbetalingen til dig på baggrund af oplysningerne i NemKonto-systemet.  Derfor skal vi ifølge Persondataloven oplyse dig om følgende:

  • Digitaliseringsstyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, og har overdraget databehandlingsopgaven til virksomheden KMD A/S.
  • Når Nordea Liv & Pension sender en udbetalingsmeddelelse og dit cpr.nr. via Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, til KMD A/S, bruges dit cpr.nr. udelukkende til at identificere dit NemKonto-nummer, hvorefter betalingen gennemføres.
  • Du kan, i overensstemmelse med persondatalovens regler, til enhver tid få nærmere information om de aktuelle registreringer af dine personoplysninger via NemKonto support på 44 60 63 68 eller vi mail på support@nemkonto.dk. Du kan også se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. Hvis du er utilfreds med Nordea Liv & Pensions behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

Indsigt i egne oplysninger

Du har efter persondataloven ret til at få indsigt i hvilke oplysninger om dig, som Nordea Liv & Pension behandler. Nordea Liv & Pension har ret til at kræve betaling - for skriftlig at informere dig om dette - efter takster fastsat af justitsministeren.

Fejl i Nordea Liv & Pensions oplysninger

Hvis Nordea Liv & Pension bliver opmærksom på, at der er registreret forkerte eller vildledende oplysninger om dig, vil de straks blive rettet eller slettet. Er oplysningerne videregivet til andre, vil modtagerne blive underrettet om rettelserne.

Markedsføring fra Nordea Liv & Pension 

Nordea Liv & Pension vil gerne give dig oplysninger om nye eller ændrede produkter og serviceydelser, der kan have din interesse. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os om produkter og serviceydelser, kan du kontakte os. Du skal være opmærksom på, at hvis det er registreret i CPR-registret, at du ikke ønsker henvendelse om markedsføring generelt, vil du heller ikke modtage markedsføringsmateriale fra os.