Erhvervspension - få økonomisk tryghed som selvstændig

Med Erhvervspension til selvstændige får du og dine evt. ansatte en fleksibel pensionsordning, der passer til dine behov. Du får særpris på forsikringsdækninger, lave omkostninger, og der er begrænsede krav til helbredsoplysninger.

Konkrete fordele ved Erhvervspension til selvstændige 

  • Du får større økonomisk frihed som pensioneret
  • Du sikrer dig og din familie økonomisk ved din sygdom eller din død, mens du arbejder
  • Du får mulighed for at oprette en sundhedsforsikring hos Tryg
  • Du kan hvert år indskyde op til 30 pct. af virksomhedens overskud og få fuldt fradrag i      indkomståret
  • Du betaler kun 15,3 pct. i skat af pensionsafkast, mens virksomhedsskatteordningens afkast beskattes med 22 pct.

Er du landmand? Så læs mere om dine fordele med Landbrug og Fødevarers Landmandspension her: LandmandsPensionÅbner i nyt vindue

Overblik Enkel løsning Investering Forsikring Overblik

Et enkelt og overskueligt pensionsprodukt 

Erhvervspension er et gruppeprodukt. Derfor får du lave administrationsomkostninger, forsikringsdækninger, der passer til dine behov, samt en fordelagtig sundhedsforsikring.

Har du ansatte, kan de også få Erhvervspension til selvstændige på samme vilkår og til den samme pris som dig. Du bestemmer, om du vil betale en del af ordningen, eller om medarbejderen selv står for hele indbetalingen. Din medhjælpende ægtefælle kan også få samme ordning.

Indbetal op til 30 pct. af dit overskud

Når du indbetaler til din pensionsopsparing, går cirka halvdelen til forsikring og den anden halvdel til pensionsopsparing. Du indbetaler et fast beløb, men kan selvfølgelig altid vælge at indbetale mere - op til 30 pct. af din virksomheds overskud - og dermed få endnu mere ud af dine skattefordele.

Bemærk, at der er forskellige muligheder for forskellige selskabsformer. Har du et A/S eller ApS, kan du indbetale til din pensionsordning via din bruttoløn. I andre tilfælde får du et privat skattefradrag for dine indbetalinger.

Enkel løsning

Et enkelt og overskueligt pensionsprodukt


Din rådgiver hjælper dig med at sammensætte den rigtige pensionsløsning. Herefter klarer vi alt det praktiske. Har du allerede en pensionsordning et andet sted, hjælper vi dig med overflytningen, så du får samlet dine pensionsordninger et sted.

Hvis du bliver syg, har ændringer til ordningen, eller hvis du har ansatte, der ønsker at tilmelde sig ordningen, griber du også blot fat i din rådgiver.

Investering

Attraktive investeringsmuligheder

Du kan investere din pensionsopsparing på to forskellige måder:

VækstPension
VækstPension er til dig, der ønsker maksimalt afkast og minimal involvering. Vi står for investeringerne, og vi sikrer dig et optimalt investeringsforløb, der balancerer risikoen i forhold til din alder gennem hele livet.

LinkPension
LinkPension er et produkt til dig, som selv har lyst til at investere din pensionsopsparing på aktie- og obligationsmarkedet. Her har du både mulighed for høje afkast og risiko for tab. 

Forsikring

Et dækkende udvalg af forsikringer

Læs mere om de forsikringer, du kan tilknytte din Erhvervspension: