Personlig rådgivning - Ren besked og klare anbefalinger

Advisory meeting

Vi tilbyder personlig rådgivning til alle jeres medarbejdere. En tæt relation er en mærkesag for os, og vi giver gerne jeres medarbejdere helt klare anbefalinger og ren besked om muligheder. Altid med respekt for den enkelte.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i medarbejderens ønsker, behov og muligheder, og samtalen er enkel, klar og uden omsvøb. Det gør pension overskueligt, og derved bliver det trygt for den enkelte at tage stilling til vores anbefaling.
 

Rådgivning i øjenhøjde er den bedste ramme for vigtige beslutninger

Vi har en uformel kultur i Nordea Liv & Pension, og det mærker jeres medarbejdere naturligvis også i rådgivningssituationen.

Vores rådgivningsværktøj er visuelt baseret, og undervejs skriver vi alle beslutninger ned - uanset om medarbejderen følger vores anbefalinger eller ej. Medarbejderen får en opsummering efter mødet.

Få dage efter mødet får medarbejderen en skriftlig rapport, hvor vi samler op på mødet og de elementer, vi er blevet enige om.
 

Hjælp jeres medarbejdere til rådgivning

Tag fat i jeres kontaktperson hos os, så vi kan sikre, at alle jeres medarbejdere får et tilbud om rådgivning.